Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu

Detskí psychológovia(122 firiem)

Pridať alebo upraviť
26 - 50 z celkom 122 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie odborných poradenských služieb školám, školským zariadeniam a podobným inštitúciám. Psychologické vyšetrenia a špeciálno - pedagogická diagnostika. Detský psychológ.
Hradby 9 , 977 01 Brezno
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím.
Dukelských hrdinov 1211/44 , 960 01 Zvolen
Poradenské služby pre deti a mládež, príprava na povolanie - poradenstvo, psychologicko-pedagogická poradňa, pomoc mladým ľuďom.
Dolná 6 , 966 81 Žarnovica
Poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom a pedagógom škôl a školských zariadení. Poradenstvo.
Mládežnícka 34 , 974 04 Banská Bystrica
Prevádzkovanie psychologickej ambulancie - prevencia, diagnostika, liečenie psychických ochorení.
Kapitulská 8 , 974 01 Banská Bystrica
Poskytovanie poradenskej služby špeciálnymi pedagógmi, pomoc rómskym deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, prednášky.
Dolná 2/A , 969 01 Banská Štiavnica
Detská psychologická a psychiatrická ambulancia, špecializácia na duševné poruchy v detskom veku, liečba a poradenstvo pri ťažkých vývojových duševných poruchách.
Jókaiho 29 , 984 01 Lučenec
Psychodiagnostika a psychoterapia detí, mládeže a dospelých. Posúdenie pre prácu SBS, pomocná činnosť v krízových situáciách, práca s traumou a so snami, psychosomatické ochorenia.
Terézie Vansovej 19 , 974 01 Banská Bystrica
Komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže. Zabezpečenie a garant vzdelávacích aktivity. Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
Cyprichova 42 , 831 05 Bratislava
Poskytovanie rehabilitačnej, psychologickej, psychoterapeutickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom.
Stálicová 2 , 821 02 Bratislava-Ružinov
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom.
Fedákova 3 , 841 02 Bratislava-Dúbravka
Centrum Dr. Sindelar. Diagnostika porúch učenia a koncentrácie, ich náprava pomocou terapie a špeciálneho tréningu.
Priehradná 20B , 821 07 Bratislava
Detská psychológia. Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, psychoterapia, reedukácia, návšteva v škole alebo škôlke.
Krížna 19 , 811 07 Bratislava
Detský psychológ - posúdenie školskej zrelosti, vyšetrenie IQ, učebné ťažkosti, voľba budúcej profesie, rodinné a výchovné problémy.
Mateja Bela 7 , 821 02 Bratislava-Staré Mesto
Detský psychológ - odstraňovanie porúch učenia, preventívno-stimulačné programy, terapie diagnostikovaných porúch učenia.
Bartókova , 811 02 Bratislava
Poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy, psychologická diagnostika, rozvíjajúce, výcvikové a reedukačné programy pre deti.
Zuzkin park 10 , 040 11 Košice
Detské psychologické poradenstvo. Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy.
Slovenskej jednoty 29 , 040 01 Košice
Psychologické poradenstvo, diagnóza, psychodiagnostické vyšetrenia, poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania detí.
Kpt.Nálepku 1057/18 , 075 01 Trebišov
Psychologická, logopedická a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Starozagorská 8 , 040 23 Košice
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Okružná 3657 , 071 01 Michalovce