Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu
26 - 50 z celkom 129 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo v oblasti výchovy detí s problémami v učení, správaním alebo s návykovými látkami.
Poskytovanie odborných poradenských služieb školám, školským zariadeniam a podobným inštitúciám. Psychologické vyšetrenia a špeciálno - pedagogická diagnostika. Detský psychológ.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím.
Poradenské služby pre deti a mládež, príprava na povolanie - poradenstvo, psychologicko-pedagogická poradňa, pomoc mladým ľuďom.
Poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom a pedagógom škôl a školských zariadení. Poradenstvo.
Pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Poskytovanie pomoci deťom a mladistvým. Psychologické poradenstvo.
Prevádzkovanie psychologickej ambulancie - prevencia, diagnostika, liečenie psychických ochorení.
Poradenské služby špeciálnymi pedagógmi, pomoc rómskym deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, prednášky.
Detská psychologická a psychiatrická ambulancia, špecializácia na duševné poruchy v detskom veku, liečba a poradenstvo pri ťažkých vývojových duševných poruchách.
Psychodiagnostika a psychoterapia detí, mládeže a dospelých. Posúdenie pre prácu SBS, pomocná činnosť v krízových situáciách, práca s traumou a so snami, psychosomatické ochorenia.
Komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže. Zabezpečenie a garant vzdelávacích aktivity. Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
Poskytovanie rehabilitačnej, psychologickej, psychoterapeutickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom.
Diagnostika porúch učenia a koncentrácie, ich náprava pomocou terapie a špeciálneho tréningu.
Detská psychológia. Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, psychoterapia, reedukácia, návšteva v škole alebo škôlke.
Detský psychológ - posúdenie školskej zrelosti, vyšetrenie IQ, učebné ťažkosti, voľba budúcej profesie, rodinné a výchovné problémy.
Detský psychológ - odstraňovanie porúch učenia, preventívno-stimulačné programy, terapie diagnostikovaných porúch učenia.
Poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy, psychologická diagnostika, rozvíjajúce, výcvikové a reedukačné programy pre deti.
Detské psychologické poradenstvo. Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy.
Psychologické poradenstvo, diagnóza, psychodiagnostické vyšetrenia, poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania detí.
Psychologická, logopedická a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.