Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Detskí psychológovia(127 záznamov)

26 - 50 z celkom 127 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo v oblasti výchovy detí s problémami v učení, správaním alebo s návykovými látkami.
Poskytovanie odborných poradenských služieb školám, školským zariadeniam a podobným inštitúciám. Psychologické vyšetrenia a špeciálno - pedagogická diagnostika. Detský psychológ.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím.
Poradenské služby pre deti a mládež, príprava na povolanie - poradenstvo, psychologicko-pedagogická poradňa, pomoc mladým ľuďom.
Poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom a pedagógom škôl a školských zariadení. Poradenstvo.
Pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Poskytovanie pomoci deťom a mladistvým. Psychologické poradenstvo.
Prevádzkovanie psychologickej ambulancie - prevencia, diagnostika, liečenie psychických ochorení.
Poradenské služby špeciálnymi pedagógmi, pomoc rómskym deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, prednášky.
Detská psychologická a psychiatrická ambulancia, špecializácia na duševné poruchy v detskom veku, liečba a poradenstvo pri ťažkých vývojových duševných poruchách.
Psychodiagnostika a psychoterapia detí, mládeže a dospelých. Posúdenie pre prácu SBS, pomocná činnosť v krízových situáciách, práca s traumou a so snami, psychosomatické ochorenia.
Komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže. Zabezpečenie a garant vzdelávacích aktivity. Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
Poskytovanie rehabilitačnej, psychologickej, psychoterapeutickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom.
Poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom.
Diagnostika porúch učenia a koncentrácie, ich náprava pomocou terapie a špeciálneho tréningu.
Detská psychológia. Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, psychoterapia, reedukácia, návšteva v škole alebo škôlke.
Detský psychológ - posúdenie školskej zrelosti, vyšetrenie IQ, učebné ťažkosti, voľba budúcej profesie, rodinné a výchovné problémy.
Detský psychológ - odstraňovanie porúch učenia, preventívno-stimulačné programy, terapie diagnostikovaných porúch učenia.
Poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy, psychologická diagnostika, rozvíjajúce, výcvikové a reedukačné programy pre deti.
Detské psychologické poradenstvo. Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy.
Psychologické poradenstvo, diagnóza, psychodiagnostické vyšetrenia, poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania detí.
Psychologická, logopedická a špeciálno - pedagogická starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Vzdelávanie za pomoci detských psychológov, v oblasti osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od 3 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.