Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Detskí psychológovia(120 firiem)

Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pedagogická a psychologická diagnostika, poskytovanie odbornej starostlivosti.

www.ppprk.sk | I.Houdeka 2351, Ružomberok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Poradenská činnosť - psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo pre mládež. Detské psychologické poradenstvo.

www.psychocentrumba5.sk | Hrobáková 3 , Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Hodská 2352/62 924 81 Galanta

Komplexná starostlivosť – diagnostická, poradenská, psychoterapeutická, rehabilitačná a preventívna. Poradenstvo pre deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

www.pppgalanta.psychology.sk | Hodská 2352/62, Galanta, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Poradenstvo vo vzdelávacom procese, profesijnom a osobnostnom vývine detí a mládeže od 2 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

Šafárikova 104, Rožňava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

CPPPaP Poprad

Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.

www.ppppoprad.sk | J. Curie 3760/2, Poprad, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Elena Beutelhauserová - MAJÁČIK

Detský psychológ - posúdenie školskej zrelosti, vyšetrenie IQ, učebné ťažkosti, voľba budúcej profesie, rodinné a výchovné problémy.

Mateja Bela 7, Bratislava-Staré Mesto, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

PhDr. Dagmar Kalászová

Detská psychológia. Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, psychoterapia, reedukácia, návšteva v škole alebo škôlke.

www.dadaconsult.sk |  Krížna 19, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencievýchovnej a psychologickej prevencie

Psychologické poradenstvo - detská psychológia, psychologické, pedagogické, špeciálno-pedagogické.

www.cpppappezinok.sk | M. R. Štefánika 15, Pezinok, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy, psychologická diagnostika, rozvíjajúce, výcvikové a reedukačné programy pre deti.

Zuzkin park 10, Košice, SR | Kontakty Pobočky: 1 |
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Detské psychologické poradenstvo. Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy.

www.cpppapke-okolie.sk | Slovenskej jednoty 29, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Psychosociálne centrum

Poradenstvo v ťažkých životných situáciách, v dlhodobej nezamestnanosti a nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok. Ambulantná starostlivosť o deti pri poruchách správania

www.pscentrum.sk | Jegorovovo námestie 5, Košice, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 3, Košice

Psychologická, logopedická a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

www.centrumedizon.sk | Starozagorská 8, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika. Detské psychologické poradenstvo.

www.cpppaplevice.sk | Mierová 1, Levice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Súkromné detské integračné centrum, n.o.

Detská psychológia. Komplexná starostlivosť deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

www.sdicbn.webnode.sk | Andreja Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Psychologická ambulancia PhDr. Adriana Wzošová, CSc.

Klinicko - psychologické vyšetrenia, psychoterapia, dopravno - psychologické vyšetrenia, posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov, zamestnancov SBS, držiteľov zbraní, poradenstvo pre vodičov.

Námestie Sv. Egídia 22/49, Poprad, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Centrum Dr. Sindelar

Centrum Dr. Sindelar. Diagnostika porúch učenia a koncentrácie, ich náprava pomocou terapie a špeciálneho tréningu.

www.sindelar.sk | Priehradná 20B, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 2, Stropkov

Detské psychologické poradenstvo - poskytovanie pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.

www.poradnastropkov.sk | Kukučínova 2, Stropkov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

MUDr. František Petrík - Petrík s. r. o.

Poskytovanie zdravotníckych služieb v odbore psychiatria. Konzultácie, liečba negatívnych vplyvov stresu.

Nová Ľubovňa 423, Nová Ľubovňa, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Paed. Dr. Anna Baráthová Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Dys - Centrum

Detská psychologická starostlivosť, logopédia, diagnostika a starostlivosť o dieťa v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornosti - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.

www.dyscentrum.sk | Nábrežie mládeže 85, Nitra, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany

Pedagogicko-psychologické poradenstvo. Detská psychológia s poskytovaním poradenských služieb.

Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Adriana Gábrišová, špeciálno - pedagogické poradenstvo

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, logopedická, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna činnosť.

www.logoped.szm.com | Hlavná 1171/1, Svodín, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Detské psychologické poradenstvo. Komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby pre pedagógov, žiakov a študentov.

www.cpppap-bardejov.sk | Štefánikova 8, Bardejov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Vranov Nad Topľou

Detské psychologické poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania pre deti od 3 do 18 rokov s poruchami správania, učenia, reči a osobnosti.

www.poradnavt.sk | Bernolákova 95, Vranov nad Topľou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Komplexné psychologické, špeciálno-pedagogické, diagnostické, výchovné a preventívne poradenstvo pre deti a mládež.

www.cpppapsk.sk | Centrálna 102, Svidník, SR | Kontakty | Pobočky: 1