Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Domovy dôchodcov(250 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 250 výsledkov
Odporúčame vám
Socialna sluzba. Škôlka pre seniorov a osoby odkázané na denný stacionár. Pobytova forma pre klientov poskytovaná na dennej báze.
Domov dôchodcov, penzión pre seniorov, domov sociálnych služieb - aplikácia moderných opatrovateľských metód.
Komplexná sociálna a opatrovateľská starostlivosť s celoročným pobytom. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v ústavnom zariadení.
Zariadenie sociálnych služieb - pobytová a sociálna služba, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, stravovanie.
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Starostlivosť poskytovaná dôchodcom - bývanie, stravovanie, zaopatrenie, zabezpečenie liekov, zdravotníckych potrieb a kultúrno záujmová činnosť.
Opatrovateľská služba. Bezbariérové zariadenie pre seniorov. Kapacita 25 lôžok.
Sociálne služby spojené s ubytovaním a zdravotnou starostlivosťou o dôchodcov.
Dom pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc s domácimi prácami.
Poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti, ktorou je stravovanie, bývanie, opatrenie, poradenstvo. Záujmová činnosť, kultúrna činnosť a pracovná terapia.
Poskytovanie opatrovateľských služieb, zariadenie pre seniorov, odľahčovacia služba, jedáleň pre seniorov a ľudí odkázaných na pomoc ostatných.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Klubová činnosť, opatrovateľská služba, poradenstvo.
Zariadenie sociálnych služieb, domov dôchodcov Oáza, nepretržitá opatrovateľská služba, ubytovanie, stravovanie.
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenie dôchodkového veku. Záujmová činnosť.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť.
Opatrovateľská služba pre dospelých, stravovanie, ubytovanie, poradenstvo, záujmová a klubová činnosť.
Opatrovateľská služba pre dospelých, stravovanie, ubytovanie, poradenstvo, záujmová a klubová činnosť.
Poskytovanie sociálnych služieb pre občanov. Komplexná starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, voľnočasové aktivity.
Domov dôchodcov a sociálnych služieb - poskytovanie sociálnych služieb s ubytovaním. Klubová a rekreačná činnosť.
Sociálne zariadenie zabezpečujúce služby pre klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť a ubytovanie.