Pridať alebo upraviť

Domovy sociálnych služieb(4 firmy)

Logo nieje k dispozícii

HUMANITÁR, nezisková organizácia

Prevádzkovanie domu dôchodcov a domu sociálnych služieb. Klubová činnosť, opatrovateľská služba, poradenstvo.

Probstnerova cesta 668/6, Levoča, SR | Kontakty |