Pridať alebo upraviť

Domovy sociálnych služieb(4 firmy)

Logo nieje k dispozícii

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Koedukované zariadenie s celoročnou formou pobytu, sociálne služby dospelým fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

www.dssspp.sk | Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

HUMANITÁR, nezisková organizácia

Prevádzkovanie domu dôchodcov a domu sociálnych služieb. Klubová činnosť, opatrovateľská služba, poradenstvo.

Probstnerova cesta 668/6, Levoča, SR | Kontakty |