Pridať alebo upraviť

Hasiace prístroje(165 firiem)

Všetky lokality
SLOVAK - Pavol Slovák

SLOVAK - Pavol Slovák

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predaj, montáž, opravy, plnenie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov. Spracovanie dokumentácie BOZP, školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení vrátane bleskozvodov, požiarne vodovody.

www.slovakhp.sk | Hliníky 764, Považská Bystrica, SR | Kontakty
František Oboril - servis hasiacich zariadení

František Oboril - servis hasiacich zariadení

Predaj a servis: hasiace prístroje, hasiace zariadenia, hydranty, hydrantové systémy, požiarne vodovody, PO - požiarna ochrana, BOZP - bezpečnosť práce, BOZP - dokumentácia, bezpečnostné požiarne tabuľky, technické plyny, plnenie CO2. Poradenská, konzultačná činnosť, spracovanie a vedenie dokumentácie, školenia – kompletné služby na úseku ochrany pred požiarmi.

www.oboril.sk | Chovateľská 2/A 8060, Trnava, SR | Kontakty
SE Slovakia Fire Protection s. r. o.

SE Slovakia Fire Protection s. r. o.

Predaj a servis hasiacich prístrojov, hadíc, hydrantov a hadicových zariadení, protipožiarnych manžiet, tmelov, odevov a obuvi pre hasičov. Vykonávanie odbornej prípravy pre kontrolu, opravu a plnenie hasiacich prístrojov výrobcu BAVARIA a SEcurity , školenia a dokumentácie na úseku PO a BOZP.

www.seslovakia.sk | Dvojkrížna 47, Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 1
IKOS

IKOS

Autorizovaný bezpečnostný technik, špecialista PO, technik PO, kontrola, opravy a dodanie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, vykonávanie školení BOZP a PO živnostníkov, riešenie projektu PO.

www.btikos.sk | Stred 2204/33, Považská Bystrica, SR | Kontakty
Rohas , s.r.o.

Rohas , s.r.o.

V ponuke nájdete hasiace prístroje, hydrantové systémy, hydrantový materiál, automatické hasiace zariadenia. Ďalej ponúkame kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a hydrantov, hydrantových systémov a tlakové skúšky hydrantových hadíc.

poziarnatechnika.sk | Pustý Chotár 733, Beladice, SR | Kontakty
PYROKOM  spol. s.r.o.

PYROKOM spol. s.r.o.

Predaj,opravy a kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Predaj technických plynov, priemyselných a požiarnych hadíc.

www.pyrokom.sk | Jedlíkova 4854, Komárno, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Marcela Kavalková Faturová - FIRE system

Predaj hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, hydrantových a požiarnych hadíc a príslušenstva. Požiarne bezpečnostné značenie, sortiment pre likvidáciu ekologických havárií.

www.firesystem.sk | Nižná Korňa 501, Korňa, SR | Kontakty
www.firesystem.szm.sk
Logo nieje k dispozícii

Róbert Ladecký - FIRECONTROL

Služby a obchod v oblasti požiarnej ochrany. Technik PO, Špecialista PO, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych klapiek. Predaj hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc, prúdnic, armatúry, sorbenty.

www.firecontrol.sk, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Jaroslav Vidim - Hasiace pristroje

Predaj, revízia a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov a protipožiarnej techniky, revízia a opravy, tlakové skúšky požiarnych hadíc.

www.hasici-pristroje.net | Malovarská 387, Velvary, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

FIRE - SLUŽBA, s.r.o.

Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového príslušenstva, nástenných hydrantov, bezpečnostných značiek, kontrola vnútorných požiarnych vodovodov.

www.firesluzba.sk, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

HASTEX spol. s r. o.

Hasiace prístroje a technika, prenosné a pojazdné hasiace prístroje, hydrantové systémy, sorbenty, tesniace a dvíhacie vaky.

www.hastex.sk | Stará Vajnorská 8, Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

LIVONEC, s.r.o.

Predaj hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a uzávery, bezpečnostno-technická služba, výchova a vzdelávanie BOZP.

www.livonec.sk | Hraničná 13, Poprad, SR | Kontakty | Pobočky: 12
Logo nieje k dispozícii

Miroslav Štefčík STEMI

Kontrola, servis a predaj hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych vodovodov.

www.stemi.sk | Koniarovce 74, Koniarovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

BTS - PO, s.r.o.

Obchod s hasiacimi prístrojmi a požiarnou technikou. Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických. Poradenstvo v oblasti BOZP.

www.btspo.sk | Rumanova 22, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

PROFIS, s r.o.

Predaj a servis hasiacich prístrojov, protipožiarne dvere, okná a steny, ochranné pracovné pomôcky, požiarne bezpečnostné tabuľky.

www.profisslovakia.sk | Jána Palárika 16, Holíč, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ivan Dudáš AGENTÚRA BOZP A PO

Školenia v oblasti BOZP a požiarnej ochrany, predaj potravinových CO2, prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení.

Fr. Hečku 25, Levice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

ENIPRO, a.s.

Stabilné hasiace zariadenia, projekty SHZ, montáž SHZ, poradenská činnosť.

www.enipro.sk | Hradská 7, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

PYRONOVA s. r. o.

Hydranty a hadicové zariadenia. Stabilné hasiace zariadenia - plynové, vodné, penové, vodná hmla. Systémy na prevenciu pred požiarmi. Elektrická požiarna signalizácia. Ochrana stavebných konštrukcií.

www.pyronova.com | Ivana Krasku 31, Trnava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

PYROSERVIS a.s.

Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, predaj prostriedkov protipožiarnej ochrany, tlakové skúšky požiarnych hadíc, revíziu tlakových nádob, servis horákov, poradenskú činnosť v obore PO.

www.pyroservis.sk | Melčice – Lieskové 117, Melčice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

KRIŠKO - ochrana pred požiarmi a BOZP

Predaj, dodávka, montáž a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany a špecialistu PO. Revízie tlakových nádob.

www.krisko.szm.sk | Kanašská 243/6, Fintice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

KOJA, spol. s r. o.

Predaj, opravy, servis, plnenie, revízie hasiacich prístrojov. Požiarna ochrana. Výroba dispečerských zariadení - zvýšenie úrovne bezpečnosti, ochrany ľudí a majetku.

www.koja.cz | Nádražní 618, Mníšek pod Brdy, ČR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Jozef Hurný - Požiarna ochrana

Protipožiarna ochrana - výroba skriniek na prenosné hasiace prístroje, kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, predaj navijakov, bezpečnosť práce - predaj lekárničiek.

www.jm-hurny.sk | Soľ 369, Soľ, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Štefan Šmelko

Predaj, kontroly a opravy hasiacich prístrojov. Kontroly, servis a predaj hadicových zariadení a hydrantov.

Jarková 342, Dobšiná, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Pohas - protipožiarna technika a revízie

Predaj protipožiarnej techniky. Prenosné a pojazdné hasiace prístroje, hadice, požiarna technika, hydranty. Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, tlakové skúšky požiarnych hadíc.

www.pohas.sk | Dunajská 554/1, Hamuliakovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ján Pásztor - FIREX

Predaj, servis a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, školenia požiarnej ochrany, predaj technických a špeciálnych plynov v oceľových a tlakových fľašiach.

firex.mufis.sk | Železničný rad 6, Štúrovo, SR | Kontakty