Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, NsP Žilina

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení ako anémie, poruchy zrážania krvi, trombofilné stavy, akútne a chronické leukémie.

www.fnspza.sk | Vojtecha Spanyola 43, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Biochémia, hematológia a transfuziológia, Dolnooravská NsP MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín

Poskytovanie komplexnej biochemickej, hematologickej a transfuziologickej diagnostiky na stanovenie etiológie biochemických a hematologických parametrov a stanovenie terapie.

Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, FNsP Banská Bystrica

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení: anémia, akútna a chronická leukémia, útlmy kostnej drene.

www.fnspfdr.sk | Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, Hornooravská NsP Trstená

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení ako anémie, akútne a chronické leukémie, poruchy zrážania krvi, trombofilné stavy. Odbery krvi.

www.nsptrstena.sk | Mieru 549/16, Trstená, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, NsP VAŠE ZDRAVIE n.o.

Špecializácia na koaguláciu a hemofíliu, jednodňový stacionár pre infúznu a transfúznu liečbu, liečba pred aj po tehotenstve.

www.nspzv.sk | Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Klinická hematológia, FN J. A. Reimana Prešov

Klinické a laboratórne hematologické vyšetrenia, zaisťovanie prevencie a liečby chorých s primárnymi a sekundárnymi chorobami krvi a krvotvorných orgánov.

www.fnsppresov.sk | Hollého 14, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení ako anémie, poruchy zrážania krvi, trombofilné stavy, akútne a chronické leukémie.

www.nsphe.sk | Nemocničná 7, Humenné, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Krvná banka, FN J. A. Reimana Prešov

Nepretržité zabezpečovanie dostatočného množstva krvi a krvných prípravkov pre všetky kliniky a oddelenia nemocnice.

www.fnsppresov.sk | Hollého 14, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ústav hematológie, FNsP Nové Zámky

Laboratórna diagnostika hematologická, hemostazeologická, imunohematologická, vyšetrenia krvi.

www.nspnz.sk | Slovenská 11/A, Nové Zámky, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, NsP Považská Bystrica

Diagnostika, liečba a dispenzarizácia chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, lymfatického systému.

www.nemocnicapb.sk | Nemocničná 986, Považská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, FN Nitra

Diagnostická, liečebno-preventívna činnosť v obore hematológia a transfúziológia. Vyšetrenia krvného obrazu, krvná banka, nákup, príjem krvných prípravkov, dohľad nad liečbou transfúznymi prípravkami.

www.fnnitra.sk | Špitálska 6, Nitra, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, FN Trnava

Diagnostika a liečba anémií, vrodených a získaných porúch zrážania krvi, myelodysplázií a myeloproliteratívnych a lymfoproliferatívnych ochorení.

www.fntt.sk | Andreja Žarnova 11, Trnava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, NsP Prievidza - Bojnice

Evidencia darcov krvi a realizácia odberov krvi od darcov krvi, imunohematologické laboratórium, krvná banka.

www.hospital-bojnice.sk | Nemocničná 2, Bojnice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Transfuziológia, NsP Liptovský Mikuláš

Odber, spracovanie, príprava a výdaj krvi a jej derivátov na transfúziológii. Laboratórne vyšetrenia vrámci odberu krvi - krvný obraz, ALT, krvná skupina.

www.nsplm.sk | Palučanská 25, Liptovský Mikuláš, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, Nemocnica Rimavská Sobota, n.o.

Rutinné a špeciálne laboratórne vyšetrenia pre nemocnicu, hematologickú ambulanciu, pre odborné ambulancie spádového územia Rimavská Sobota, sčasti aj oblasti Hnúšte a Tornale.

www.rimavska.nemocnica.com | Šrobárova 1, Rimavská Sobota, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, NsP Dunajská Streda

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení, anémia, akútna a chronická leukémia, plazmocytóm, myeloproliferatívne ochorenia.

www.nemocnicads.sk | Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, Nemocnica Košice - Šaca

Vyšetrenie krvného obrazu, testy zrážanlivosti krvi, mikroskopické vyšetrenia, diagnostika, liečba ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfúzna služba, NsP Myjava

Diagnostika, liečenie a dispenzarizácia pacientov s ochoreniami krvotvorby.

www.nspmyjava.sk | Staromyjavská 59, Myjava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, Vranovská nemocnica, n.o.

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení ako anémie, poruchy zrážania krvi, trombofilné stavy, akútne a chronické leukémie.

www.vnno.eu | M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, Všeobecná NsP Levoča, a.s.

Diagnostika a liečba primárnych hematologických ochorení - anémie, poruchy zrážania krvi, trombofilné stavy, akútne a chronické leukémie.

www.levnemoc.sk | Probstnerova cesta 2/3082, Levoča, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, NsP Trebišov, a.s.

Vyšetrenia a liečba ochorení krvi, idinická biochémia, odbery krvotvorných buniek pre autológne a alogénne transplantácie, zabezpečenie a kontrola kvality transfúznych prípravkov.

www.nsptv.sk | SNP 1079/76, Trebišov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, klinická biochémia, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.

Klinické a laboratórne biochemické a hematologické vyšetrenia. Predodberová a poodberová starostlivosť o darcov krvi.

www.nsproznava.sk | Špitálska 1, Rožňava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Klinická biochémia a hematológia, FN Trenčín

Vykonávanie hematologických vyšetrení. Bežné a špeciálne biochemické, imunologické a toxikologické vyšetrenia biologických materiálov a funkčné testy.

www.fntn.sk | Legionárska 28, Trenčín, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Hematológia, transfuziológia, NsP Spišská Nová Ves, a.s.

Laboratórna a klinická hematológia. Vyšetrenia kompletného krvného obrazu, cytológie kostnej drene a punktátov, liquoru, cytochemické vyšetrovacie metódy, hemokoagulačné vyšetrenia.

www.nspsnvas.sk | Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, SR | Kontakty