Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Slovensko(928 záznamov)

751 - 775 z celkom 928 výsledkov
Odporúčame vám
Spojenie základnej a materskej školy - vzdelávanie, príprava na stredné školy, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Materská škola - výchovna a vzdelávacia starostlivosť pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Gramotnosť a zdravý životný štýl detí.
Súkromná materská škola - výchovná starostlivosť deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Výučba základov angličtiny, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou - vzdelávací a výchovný proces, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou škôlkou - informácie, špeciálne triedy pre žiakov 5. - 9. ročníka s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Materská škola - vzdelávanie podľa Montessoriovej, príprava detí do školy, rozvoj reči, pohybových, grafomotorických schopností.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania v slovenskom jazyku, výchovná a záujmová činnosť.
Detské súkromné opatrovateľské centrum - jasle, prijíma deti od prvého do štvrtého roku, deti nemôžu byť kojené. hodinové, poldenné, denné, týždenné, mesačné. Súkromná materská škola.
Materská škola - triedy pre 3 - 6 ročné detí, celodenná starostlivosť s materinským jazykom slovenským. Krúžky - tanečný, hra na flautu, výtvarný a tvorivé dielne.
Základné informácie o materskej a základnej škole, akcie školy, projekty, úspechy žiakov.
Materská škola - kolektív s max. počtom 12 detí, interaktívny program zameraný na učenie hrou. Vyučovanie anglického jazyka. Priestory škôlky sú vybavené čističkou vzduchu a zvlhčovačom vzduchu.
Materská škola - predprimárna starostlivosť, príprava pre plnenie školskej dochádzky, telesná, enviromentálna výchova, záujmové krúžky, organizovanie rôznych aktivít, výletov pre deti.
Materská škola s nižším počtom detí v triede v Bratislave.
Aktivity školy, informácie o učiteľskom zbore, predmety a školské krúžky, školský klub.
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Výuka žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť, prevádzka školskej knižnice, zdravý vývin dieťaťa, voľnočasové, pohybové a športové aktivity, poskytovanie výchovného poradenstva rodičom aj deťom.
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Prevádzka súkromnej špeciálnej materskej škôlky. Práca s deťmi s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihnutím, poruchami sluchu a poruchami správania.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. Predškolská výchova detí v materskej škole. Krúžok anglického jazyka, plavecká príprava, logopédia, pohybový krúžok.
Detské opatrovateľské centrum v rodinnom dome pre deti od 1-4 rokov. Vzdelávacie aktivity, pohyb v prírode, vyučovanie angličtiny hravou formou. Organizovanie detských osláv.
Základná škola s materskou školou, vyučovanie všeobecných predmetov, príprava detí pre vstup do základnej školy, telesná a enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo pre deti a rodičov.
Základná škola spojená s materskou školou - možnosť rozvíjania vzdelanostnej úrovne detí už od predškolského veku.