Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Slovensko(929 záznamov)

751 - 775 z celkom 929 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola - predprimárna starostlivosť, príprava pre plnenie školskej dochádzky, telesná, enviromentálna výchova, záujmové krúžky, organizovanie rôznych aktivít, výletov pre deti.
Materská škola s nižším počtom detí v triede v Bratislave.
Aktivity školy, informácie o učiteľskom zbore, predmety a školské krúžky, školský klub.
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Výuka žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť, prevádzka školskej knižnice, zdravý vývin dieťaťa, voľnočasové, pohybové a športové aktivity, poskytovanie výchovného poradenstva rodičom aj deťom.
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Prevádzka súkromnej špeciálnej materskej škôlky. Práca s deťmi s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihnutím, poruchami sluchu a poruchami správania.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. Predškolská výchova detí v materskej škole. Krúžok anglického jazyka, plavecká príprava, logopédia, pohybový krúžok.
Detské opatrovateľské centrum v rodinnom dome pre deti od 1-4 rokov. Vzdelávacie aktivity, pohyb v prírode, vyučovanie angličtiny hravou formou. Organizovanie detských osláv.
Základná škola s materskou školou, vyučovanie všeobecných predmetov, príprava detí pre vstup do základnej školy, telesná a enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo pre deti a rodičov.
Základná škola spojená s materskou školou - možnosť rozvíjania vzdelanostnej úrovne detí už od predškolského veku.
Vzdelávanie detí - predškolská príprava, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Starostlivosť a výchova detí v predškolskom veku - škôlka rodinného typu s celodennou prevádzkou.
Organizovanie podujatí, výchova a vzdelávanie detí. Vyučovací jazyk slovenský a maďarský.
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelávanie, edukačné aktivity, krúžky, šport, organizovanie kultúrnych predstavení, exkurzií.
Informácie o vyučovaní, o aktivitách, krúžky, časopis, projekty, výlety, knižnica.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, žiacka knika.
Výchovno - vzdelávacie aktivity. Školský klub detí, organizovanie akcií, školské stravovanie, projekty.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného školského vzdelania žiakov, príprava detí na školskú dochádzku, záujmová činnosť so zameraním na šport, turistiku, kultúru a umenie.
Súkromná materská škola - hry, posilňovanie pamäti, rozvíjanie logického myslenia, logopédia, angličtina, hudba a tanec.
Základná škola spojená s materskou školou. Voľnočasové aktivity, krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Škôlka pre deti do 6 rokov, príprava na školskú dochádzku. Materská škola má 3 triedy: SLNIEČKA 3-4 ročné deti; ŽABKY 4-5 ročné deti; ZRKADIELKA 5-6 ročné deti.
Základná škola s materskou školou. Pohybové a športové aktivity, projekty, školský klub detí, výber záujmových krúžkov.