Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Materské školy(866 firiem, 2 stránky)

Katalóg       Materské školy
Logo nieje k dispozícii

Materská škola v Báhoni

Materská škola - trojtriedna s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.

www.msbahon.sk | 1. mája 2, Báhoň, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

MŠ Severka

Materská škola v Bánovciach nad Bebravou - príprava detí do školy.

www.ms-severka.sk | Ul. 5. apríla 793/12, Bánovce nad Bebravou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

MŠ Kollárová, Senec

Prevádzkovanie materskej školy - 8 tried, záujmové krúžky, edukačné aktivity.

www.mskollarova.sk | Kollárová 23, Senec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola, Ipeľská 10, Košice

Prevádzkovanie materskej školy - 4. triedy. Oznamy, aktivity, kalendár akcií.

www.msipelska.sk | Ipeľská 10, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola na ulici Ľudovíta Fullu 12

Materská škola je 5-triedna. Celodenná výchovná starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

www.mslfullu.sk | Ľ. Fullu 12, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

BestCare Kindergarten

Materská škola nemeckého jazyka, vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED O, príprava na nástup do základnej školy.

www.bestcare-kindergarten.eu | Ambrova 5, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Tajovského, Poprad

Starostlivosť o deti od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami.

www.mstajovskeho.sk | Tajovského 2764/17, Poprad, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola, Čínska 24, Košice

Prevádzkovanie materskej školy. Dopĺňanie rodinnej výchovy a výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj.

www.mscinska.sk | Čínska 24, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Malinovo

Celodenná výchova a vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, v predškolskom veku.

www.msmalinovo.sk | Ludvík Svoboda 22, Malinovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Magurská 14

Prevádzka, podmienky prijatia, stravovanie, krúžky, poplatky. Nezisková organizácia, finančná podpora výchovno vzdelávacieho procesu a materiálno technického vybavenia materskej školy.

www.msmagurska.sk | Magurská 14, Banská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou, Demandice 131

Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.

skolademandice.edupage.org | Demandice 131, Demandice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Milošová

Materská škôlka - celodenná starostlivosť o deti, predprimárne vzdelávanie, osvedčenie o absolvovaní, aktivity.

www.msmilosova.sk | Milošová 445, Čadca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Zádielska 4, Košice

Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, predprimárne vzdelávanie detí, výučba aj v maďarskom jazyku.

www.mszadielska.sk | Zádielska 4, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Šusteková 33

Vzdelávacie poznatky, predškolská príprava detí, krúžky, stravovanie.

www.mssustekova.sk | Šustekova 33, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda

Materská škola so základnou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, poznatkov, schopností, zručností, predškolská príprava detí, duchovné aktivity, výlety.

www.mssvgorazda.sk | Dlhá 78, Nitra, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Limbach

Celodenná výchova detí od 20 mesiacov do šesť rokov, s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým plnením školskej dochádzky. Výučba anglického jazyka, stravovanie.

www.mslimbach.sk | Vinohradnícka 32, Limbach, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Lednické Rovne

Prevádzkovanie materskej školy zameranej na zdravie detí. Aktivity, krúžky a hry, informácie o škole.

www.msledrovne.sk | Súhradka 204 , Lednické Rovne, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola – Hrabovská cesta 2, Ružomberok

Prevádzkovanie materskej školy. Šesť tried, samostatné spálne, telocvičňa, sauna, oznamy o aktivitách.

www.mshrabovo.sk | Hrabovská cesta 2, Ružomberok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská školka Kuchyňa

Prevádzkovanie materskej školy - oznamy, fotogaléria, tlačivá.

www.mskuchyna.sk | 559, Kuchyňa, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Senecká 1

4 triedy s celodennou starostlivosťou, predprimárne vzdelávanie, výchovný jazyk - slovenský.

www.msvelkybiel.sk | Senecká 1, Veľký Biel, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Železničná

Materská škola so školskou záhradou a športovo-relaxačným areálom.

www.mszeleznicna.sk | Železničná 74, Považská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Vranovská

Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie, ktorého cieľom je príprava na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

www.msvranka.sk | Vranovská 601, Liptovský Mikuláš, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Montessori svet škôlka

Materská škola pre deti vo veku od 3 do 6 rokov - program založený na metodike pedagogiky Marie Montessori.

www.montessori-skolka.sk | Mozartova 18, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Stupava

Materská škola - dopravná výchova, využívanie interaktívnej tabule a PC zostáv počas edukácie, rozvoj športu na školskom dvore a zdravého životného štýlu.

www.msruzovastupava.sk | Ružová 7, Stupava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Veľký Šariš

Materská škola - triedy s osobitnými spálňami a hygienickým zariadením, telocvičňa, samostatné šatne, kuchyňa, knižnica.

www.msvelkysaris.sk | A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš, SR | Kontakty