Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Slovensko(929 záznamov)

751 - 775 z celkom 929 výsledkov
Odporúčame vám
Základné informácie o materskej a základnej škole, akcie školy, projekty, úspechy žiakov.
Materská škola - kolektív s max. počtom 12 detí, interaktívny program zameraný na učenie hrou. Vyučovanie anglického jazyka. Priestory škôlky sú vybavené čističkou vzduchu a zvlhčovačom vzduchu.
Materská škola - predprimárna starostlivosť, príprava pre plnenie školskej dochádzky, telesná, enviromentálna výchova, záujmové krúžky, organizovanie rôznych aktivít, výletov pre deti.
Materská škola s nižším počtom detí v triede v Bratislave.
Aktivity školy, informácie o učiteľskom zbore, predmety a školské krúžky, školský klub.
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Výuka žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť, prevádzka školskej knižnice, zdravý vývin dieťaťa, voľnočasové, pohybové a športové aktivity, poskytovanie výchovného poradenstva rodičom aj deťom.
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Prevádzka súkromnej špeciálnej materskej škôlky. Práca s deťmi s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihnutím, poruchami sluchu a poruchami správania.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. Predškolská výchova detí v materskej škole. Krúžok anglického jazyka, plavecká príprava, logopédia, pohybový krúžok.
Detské opatrovateľské centrum v rodinnom dome pre deti od 1-4 rokov. Vzdelávacie aktivity, pohyb v prírode, vyučovanie angličtiny hravou formou. Organizovanie detských osláv.
Základná škola s materskou školou, vyučovanie všeobecných predmetov, príprava detí pre vstup do základnej školy, telesná a enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo pre deti a rodičov.
Základná škola spojená s materskou školou - možnosť rozvíjania vzdelanostnej úrovne detí už od predškolského veku.
Vzdelávanie detí - predškolská príprava, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Starostlivosť a výchova detí v predškolskom veku - škôlka rodinného typu s celodennou prevádzkou.
Organizovanie podujatí, výchova a vzdelávanie detí. Vyučovací jazyk slovenský a maďarský.
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelávanie, edukačné aktivity, krúžky, šport, organizovanie kultúrnych predstavení, exkurzií.
Informácie o vyučovaní, o aktivitách, krúžky, časopis, projekty, výlety, knižnica.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, žiacka knika.
Výchovno - vzdelávacie aktivity. Školský klub detí, organizovanie akcií, školské stravovanie, projekty.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného školského vzdelania žiakov, príprava detí na školskú dochádzku, záujmová činnosť so zameraním na šport, turistiku, kultúru a umenie.
Súkromná materská škola - hry, posilňovanie pamäti, rozvíjanie logického myslenia, logopédia, angličtina, hudba a tanec.
Základná škola spojená s materskou školou. Voľnočasové aktivity, krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.