Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Ministerstvá(15 záznamov)

1 - 15 z celkom 15 výsledkov
Odporúčame vám
Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.
Finančná, colná a cenová politika, výkon štátnej správy v bankovníctve, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového poistenia, devízového hospodárstva.
Analýza stavu vo výrobe, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami.
Ministerstvo obrany Českej republiky. Infoservis, profesionálna armáda, financie a zákazky, zahraničné misie, legislatíva, NATO, EU, aktívna záloha.
Štátna správa a štátny odborný dozor v rezorte pôdohospodárstva, riadenie, usmerňovanie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
Informácie o ministerstve a jednotlivých organizáciach ministerstva, o podpore pri strate zamestnania a o podpore zdravotne postihnutým občanom, vydané tlačové správy.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - informácie o legislatívnej činnosti ministerstva, informácie o civilnom, trestnom a medzinárodnom práve, o jednotlivých orgánoch.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - kontrola plnenia úloh štátnej správy, vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov, sociálne štipendiá a informácie.
Ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochrana a správa štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, súkromné bezpečnostné služby.
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
Ministerstvo vnútra - činnosť ministerstva, aktuálne udalosti, dokumenty, voľby, verejná správa.
Finančné kontroly, prehľad právnych noriem a vybavovanie žiadostí, preverovanie sťažností, podnetov - správa finančnej kontroly.
Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu. Kontrola zloženia a zdravotnej nezávadnosti potravín, používania pesticídov a spracovania surovín.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.
Požičovňa bágrov a výkopových strojov. Zabezpečenie výkopových a zemných prác. Poradenstvo.