Pridať alebo upraviť

Nelôžkové oddelenia nemocníc(60 firiem)

Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

Fyziatricko-rehabilitačné, Hornooravská NsP Trstená

Liečebno - preventívna starostlivosť, komplexná rehabilitácia poúrazových stavov, rehabilitácia pacientov po infarkte myokardu, po tromboflebitídach, stavy po amputáciách.

www.nsptrstena.sk | Mieru 549/16, Trstená, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Dialýza, NsP Liptovský Mikuláš

Liečba akútneho a chronického zlyhania obličiek hemodialýzou, vrátane kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy.

www.nsplm.sk | Palučanská 25, Liptovský Mikuláš, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Patológia, NsP VAŠE ZDRAVIE n.o.

Skúmanie príčiny a vzniku abnormálneho stavu, funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu.

www.nspzv.sk | Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Rehabilitačné, Nemocnica Handlová

Zdravotná starostlivosť v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Masáže, cvičenia pre zdravie a krásu, pilates v tehotenstve.

www.nemha.sk | Ulica SNP 26, Handlová, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Funkčná diagnostika, NsP Považská Bystrica

Vyšetrenie a posúdenie funkčného stavu srdcovo-cievneho systému a orgánov s ohľadom na prevenciu, komplexnú diagnostiku, sledovanie efektu liečby.

www.nemocnicapb.sk | Nemocničná 986, Považská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Urologické oddelenie, FNsP Skalica, a.s.

Komplexné rehabilitačné vyšetrenie, elektroliečebné procedúry, liečebná telesná výchova - základná, individuálna, skupinová.

www.nspskalica.sk | Koreszkova 7, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrálny príjem, Nemocnica Poprad, a.s.

Prvotné vyšetrenia pacientov, sledovanie, podľa stavu a nálezov vyšetrení a ošetrení prijímaní na hospitalizáciu na jednotlivé oddelenia nemocnice, alebo prepustení do ambulantnej starostlivosti.

www.nemocnicapp.sk | Banícka 803/28, Poprad, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Diagnostické centrum, Nemocnica Košice - Šaca

Preventívne prehliadky zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení a ochorení v dôsledku rizikových profesií.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrálna sterilizácia, Nemocnica Košice - Šaca

Sterilizačný proces zahŕňa predsterilizačnú prípravu, sterilizačný proces a proces manipulácie s vysterilizovaným materiálom.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Rehabilitačné, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Rehabilitačná starostlivosť s využitím moderných prístupov v liečbe ochorení pohybového aparátu. Komplexná starostlivosť o deti s deformitami chrbta – skoliózami.

www.snop.sk | Záhradnícka 42, Bratislava-Ružinov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Oddelenie všeobecného lekárstva, Nemocnica Košice - Šaca

Starostlivosť o pacienta, základná ambulantná liečebno-preventívna starostlivosť a zdravotná starostlivosť o dorast.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Osteocentrum, Nemocnica Košice - Šaca

Poskytovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a terapie metabolických chorôb kostí.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrálny príjem, Nemocnica Košice - Šaca

Urgentný a plánovaný príjem pacientov, lekárska prvá pomoc - interná a chirurgická.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Nemocnica Košice - Šaca

Liečebná výživa podľa platného diétneho systému, pre pacientov hospitalizovaných v nemocnici a na dislokovanom pracovisku.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Nemocnica Košice - Šaca

Diagnostika a liečba ochorení, ktoré vznikajú vplyvom práce a pracovného prostredia. Hlási ohrozenia choroby z povolania.

www.nemocnicasaca.sk | Lúčna 57, Košice-Šaca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrálna sterilizácia, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Činnosti v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckeho materiálu v komplexe spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zdravotníckeho zariadenia.

www.zzke.sk | Masarykova 9, Košice-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Zabezpečovanie a stanovenie liečebnej výživy pre pacientov - napomáhanie k navráteniu a upevneniu zdravia.

www.zzke.sk | Masarykova 9, Košice-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Patologicko-anatomické oddelenie, NsP Trebišov, a.s.

Patologicko-anatomické oddelenie - bioptická a cytologická diagnostika.

www.nsptv.sk | SNP 1079/76, Trebišov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrálny príjem, NsP Trebišov, a.s.

Prvotné vyšetrenia pacientov, sledovanie, podľa stavu a nálezov vyšetrení a ošetrení prijímaní na hospitalizáciu na jednotlivé oddelenia nemocnice, alebo prepustení do ambulantnej starostlivosti.

www.nsptv.sk | SNP 1079/76, Trebišov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Centrálna sterilizácia, NsP Trebišov, a.s.

Dekontaminácia a sterilizácia potrebného zdravotníckeho materiálu, nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie použitie.

www.nsptv.sk | Ul. SNP 1079/76, Trebišov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Posudkové oddelenie, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Vykonávanie vnútropodnikovej činnosti v primárnej starostlivosti. Posudzovanie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti na výkon služby u zamestnancov ŽSR a ZSSK.

www.zzke.sk | Masarykova 9, Košice-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Patologicko-anatomické oddelenie, Všeobecná NsP Levoča, a.s.

Špecializovaný odbor, skúmanie a určovanie príčin smrti, vykonávanie pitvy, štruktúrne a funkčné zmeny vyplývajúce z chorobného procesu.

www.levnemoc.sk | Probstnerova cesta 2/3082, Levoča, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Lekárska genetika, NsP Spišská Nová Ves, a.s.

Starostlivosť o deti aj dospelých s genetickými chorobami a vrodenými vadami, vrátane rizikových a tehotných žien. Cytogenetické laboratórne vyšetrenia.

www.nspsnvas.sk | Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Patológia, FN Trnava

Rozhodovanie o vykonaní pitvy, bioptické a cytologické vyšetrenia, skvalitnenie diagnostiky fakultnej nemocnice, kontrolná úloha. Hlavnou náplňou odboru je rozpoznávanie chorôb a jej príčin.

www.fntt.sk | Andreja Žarnova 11, Trnava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, NsP Spišská Nová Ves, a.s.

Návrh a zabezpečenie liečebnej výživy pre pacientov vychádzajúc zo zásad jednotného diétneho systému, ktorý je prispôsobený druhu choroby a podmienkam v nemocnici. Pripravovanie špeciálnych diét.

www.nspsnvas.sk | Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, SR | Kontakty