Logo nieje k dispozícii

Neurologické oddelenie vrátane JIS, NsP Levice n.o.

Neurologické oddelenie poskytuje odbornú ústavnú a ambulantnú starostlivosť o pacientov postihnutých neurologickými ochoreniami.

www.nsplevice.sk | SNP 19, Levice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS, NsP Levice n.o.

Neurologické oddelenie poskytuje odbornú ústavnú a ambulantnú starostlivosť o pacientov postihnutých neurologickými ochoreniami.

www.nsplevice.sk | SNP 19, Levice, SR | Kontakty