Pridať alebo upraviť

Obecné úrady(2746 firiem)

Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Stebnícka Huta

Obecná samospráva, činnosť obecného úradu, overovanie dokumentov, matrika, dane, poplatky.

www.stebnickahuta.sk | Stebnícka Huta 70, Stebnícka Huta, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Brvnište

Oficiálne informácie o obci. História, vývoj, počet obyvateľov. Zemepisné údaje.

www.brvniste.sk | Brvnište 390, Brvnište, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obec Sekule

Územný plán obce, návrhy riešení, schéma rekreačných trás.

www.sekule.sk | Sekule 570, Sekule, SR | Kontakty
www.obecsekule.sk
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Kurima

Samospráva obce, starosta, pracovníci úradu, služby občanom, overovacia agenda, evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov.

www.kurima.eu | Klepár 1, Kurima, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Kusín

Obecná samospráva, starosta, zástupca, hlavná kontrolórka, evidencia obyvateľov, matrika, správa miestnych poplatkov a daní, obecné dokumenty a nariadenia.

www.kusin.sk | Kusín 130, Kusín, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Preseľany

Štátna správa obce, služby občanom, matrika, dane, poplatky.

www.obecpreselany.sk | Preseľany 77, Preseľany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Podbrezová

Samospráva obce, činnosť obce, obecné zastupiteľstvo, evidencia obyvateľov, dane a poplatky.

www.podbrezova.sk | Sládkovičova 76/6, Podbrezová, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Vítkovce

Štátna správa obce, činnosť obecného úradu, služby občanom, overovanie listín, vydávanie potvrdení, nariadení.

obecvitkovce.sk | Vítkovce 64, Vítkovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Kalinkovo

Činnosť obecného úradu Kalinkovo, samospráva obce, služby pre občanov, hlavný kontrolór.

www.obeckalinkovo.sk | Kalinkovo 211, Kalinkovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Lakšárska Nová Ves

Poloha, história, symboly obce, partnerská obec Rabensburg, galéria prírody, organizácie.

www.laksarskanovaves.sk | Lakšárska Nová Ves 90, Lakšárska Nová Ves, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Rohovce

Obecná samospráva, činnosť obecného úradu, služby občanom, obecné dokumenty, nariadenia, povolenia.

www.rohovce.sk | Rohovce 164, Rohovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Riečka

Činnosť obecného úradu, poradenstvo pre občanov a turistov, matrika, správa miestnych daní a poplatkov.

www.riecka.sk | Hlavná 125, Riečka, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Ruská Nová Ves

Správa obce Ruská Nová Ves, starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, obecné nariadenia, povolenia, evidencia obyvateľov, dane, poplatky.

www.ruskanovaves.sk | Ruská Nová Ves 168, Ruská Nová Ves, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Roškovce

Štátna správa obce, starosta, zástupca, obecné zastupiteľstvo, riešenie obecných záležitostí, zasadania, nariadenia, opatrenia, správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov.

Roškovce 49, Roškovce, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Priepasné

Výkon samosprávy obce Priepastné, obecný úrad, história obce, poloha, život v obci, kontakty.

www.priepasne.sk | Priepasné 109, Priepasné, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Rozhanovce

Správa obce Rozhanovce, matrika, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, nariadenia, povolenia.

www.rozhanovce.com | SNP 48, Rozhanovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Rudňany

Obecná samospráva, starosta, zástupca, kontrolór, poslanci, verejne záväzné nariadenia, obecné dokumenty, evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov.

www.rudnany.ocu.sk | Rudňany 234, Rudňany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Rumanová

Správa obce Rumanová. Obecné aktivity, informácie o obecnom úrade a fotogaléria obce.

www.rumanova.sk | Rumanová 1, Rumanová, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Henckovce

Verejná správa obce, starostka, zástupca, kontrolór, poslanci, služby občanom, evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov, obecné nariadenia a povolenia.

www.henckovce.sk | Henckovce 60, Henckovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Gočaltovo

Samospráva obce, vybavovanie žiadostí a sťažností obyvateľstva, obecné zastupiteľstvo a obecná rada, matrika, nariadenia, povolenia.

www.obecgocaltovo.webnode.sk | Gočaltovo, Gočaltovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Hanková

Miestna samospráva obce, starosta, obecné zastupiteľstvo, evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov, povolenia, nariadenia.

Hanková 35, Hanková, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Honce

Štátna správa obce, výkon činnosti obecného úradu - starosta, poslanci, matrika, overovacia agenda, dane, poplatky, povolenia.

www.obechonce.webnode.sk | Honce 54, Honce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Jovice

Činnosť všeobecnej verejnej správy a miestnej samosprávy, overovanie dokumentov, vydávanie potvrdení a povolení, matrika. Potrebné informácie pre obyvateľov, turistov.

www.jovice.obur.sk | Hlavná 50, Jovice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Gemerská Poloma

Samospráva obce Gemerská Poloma, starosta, obecné zastupiteľstvo, referát evidencie obyvateľstva, referát ekonomiky, stavebný úrad, komisie.

www.gemerskapoloma.sk | Námestie SNP 211, Gemerská Poloma, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Jablonov nad Turňou

Samospráva obce, činnosť obecného zastupiteľstva, evidencia obyvateľstva, služby občanom.

Jablonov nad Turňou 73, Jablonov nad Turňou, SR | Kontakty |