Pridať alebo upraviť

Obecné úrady(2745 firiem)

Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Dolná Lehota

Verejná správa obce, matrika, služby občanom, obecné dokumenty, správa obecných financií a majetku.

www.dolnalehota.wbl.sk | Dolná Lehota 162, Dolná Lehota, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Beluj

Verejná správa, samospráva obce, vypisovanie a vybavovanie dokumentov, matrika, dane, poplatky.

www.beluj.ocu.sk | Beluj, Beluj, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Bartošova Lehôtka

Správa obce, starostlivosť o obec a občanov, obecné nariadenia, povolenia, matrika.

www.bartosovalehotka.eu | Bartošova Lehôtka 80, Kremnica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Banský Studenec

Obecný úrad, samospráva obce Banský Studenec, informácie a oznamy, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky.

www.banskystudenec.ocu.sk | Banský Studenec 60, Banský Studenec, SR | Kontakty
www.banskystudenec.sk
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Baďan

Samospráva obce Baďan, činnosť obecného úradu, aktuality, história obce, služby občanom, matrika, všeobecne záväzné nariadenia, správa obecných financií a majetku.

www.badan.webnode.sk | Baďan 11, Baďan, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Dolná Mičiná

Všeobecná verejná správa obce - samospráva, história, školstvo, inštitúcie, firmy, kultúra.

www.dolnamicina.sk | Dolná Mičiná 11, Dolná Mičiná, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Donovaly

Verejná správa obce, samospráva, služby občanom, informácie, matrika, miestne dane a poplatky.

www.donovaly.sk | Donovaly 3, Donovaly, SR | Kontakty
www.infodonovaly.sk
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Dolný Harmanec

Samospráva obce Dolný Harmanec, služby občanom, evidencia obyvateľov, matrika, správa miestnych financií a majetku.

www.dolnyharmanec.sk | Dolný Harmanec 61, Dolný Harmanec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Budča

Samospráva obce, inštitúcie v obci, služby občanom, matrika, správa obecných financií a majetku, spoločný obecný úrad, stavebný úrad.

www.budca.sk | Lhenická 33, Budča, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Breziny

Verejná správa, činnosť obecného úradu, oznamy a informácie.

www.breziny.sk | Horné Breziny 141, Dobrá Niva, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Čerín

Samospráva obce Čerín, základné informácie o obci, činnosť obecného úradu, matrika, overovanie dokumentov.

www.cerin.ou.sk | Čerín 11, Čerín, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Banská Belá

Samospráva obce Banská Belá, činnosť úradu, matrika, nariadenia, obecné dokumenty.

www.banskabela.sk | Banská Belá 298, Banská Belá, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Vislanka

Verejná správa, informácie a služby občanom, starostlivosť o obec, správa miestnych daní a poplatkov, evidencia obyvateľov.

www.vislanka.ou.sk | Vislanka 28, Vislanka, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Veľká Lesná

Štátna správa, samospráva obce, overovanie dokumentov, matrika, starostlivosť o obec.

www.velkalesna.sk | Veľká Lesná 58, Veľká Lesná, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Stráňany

Verejná správa, starostlivosť o obec, matrika, potvrdzovanie dokumentov.

www.stranany.sk | Stráňany 17, Stráňany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Starina

Samospráva obce, matrika, archív, potvrdzovanie dokumentov, dane, poplatky, nariadenia, povolenia.

www.starina.sk | Starina, Starina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Tatranská Javorina

Verejná samospráva, starostlivosť o obec, matrika, archív, informácie občanom.

www.tjavorina.eu | Tatranská Javorina 33, Tatranská Javorina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Stráne pod Tatrami

Verejná správa obce, starosta, obecné zastupiteľstvo, služby občanom, matrika, archív, správa miestnych daní a poplatkov.

www.stranepodtatrami.ocu.sk | Stráne pod Tatrami 2, Stráne pod Tatrami, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Bacúrov

Verejná správa a samospráva, obecné zastupiteľstvo, kultúrne pamiatky, informácie pre turistov a občanov.

Bacúrov 75, Bacúrov, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Babiná

Činnosť obecného úradu, vybavovanie a vypisovanie dokumentov, infoservis.

www.babina.sk | Horná 97, Babiná, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Baláže

Všeobecná verejná správa obce Baláže, služby občanom, matrika, miestne dane a poplatky.

www.balaze.sk | Baláže 11, Baláže, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Údol

Štátna správa obce, činnosť obecného úradu, starostlivosť o obec, vydávanie a potvrdzovanie dokumentov, matrika.

www.udol.sk | Údol 2, Údol, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Dúbravica

Samospráva obce Dúbravica, činnosť obecného úradu, aktuality, história obce.

www.dubravica.sk | Dúbravica 17, Dúbravica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Horná Lehota

Samospráva obce, základné informácie, história a súčasnosť, fotogaléria, video.

www.hornalehota.ou.sk | Horná Lehota 99, Horná Lehota, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Obecný úrad Pohronský Bukovec

Verejná správa obce Pohronský Bukovec, činnosť obecného úradu, obecné zastupiteľstvo, matrika, správa miestnych daní a poplatkov.

Pohronský Bukovec 40, Pohronský Bukovec, SR | Kontakty |