Pridať alebo upraviť

Obvodný lesný úrad(1 firma)

Logo nieje k dispozícii

Obvodný lesný úrad Banská Bystrica

Činnosť obvodného lesného úradu. Zalesnenie holín na lesných pozemkoch a zabezpečenie lesných porastov na holinách.

Skuteckého 19, Banská Bystrica, SR | Kontakty |