Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Okresné úrady(591 záznamov)

1 - 25 z celkom 591 výsledkov
Odporúčame vám
Odbor krízového riadenia, odbor organizačný, všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor.
Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.
Úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.
Úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok.
Riadi a kontroluje výkon štátnej správy, spracúva koncepcie a vecné zámery všeobecne záväzných právnych predpisov, zjednocuje postupy orgánov, podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov obvodných úradov.
Úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.
Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.
Úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.
Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.
Pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.
Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.
Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.
Úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.
Úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda.
Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.
Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a na úseku utajovaných skutočností.
Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.
Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.
Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.
Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.