Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Okresné úrady(588 firiem)

Katalóg       Okresné úrady
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Odbor krízového riadenia, odbor organizačný, všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor.

www.minv.sk | Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš, SR | Kontakty | Pobočky: 7
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Pezinok - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

www.minv.sk | M. R. Štefánika 10, Pezinok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Pezinok - Organizačný odbor

Úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

www.minv.sk | M. R. Štefánika 10, Pezinok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Organizačný odbor

Úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

www.minv.sk | Staromestská 6, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Pezinok

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

www.minv.sk | M. R. Štefánika 10, Pezinok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Pezinok - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a na úseku utajovaných skutočností.

www.minv.sk | M. R. Štefánika 10, Pezinok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor opravných prostriedkov

Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.

www.minv.sk | Staromestská 6, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor majetkovoprávny

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

www.minv.sk | Staromestská 6, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor živnostenského podnikania

Riadi a kontroluje výkon štátnej správy, spracúva koncepcie a vecné zámery všeobecne záväzných právnych predpisov, zjednocuje postupy orgánov, podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov obvodných úradov.

www.minv.sk | Staromestská 6, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor školstva

Úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

www.minv.sk | Teplická 4, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor výstavby a bytovej politiky

Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

www.minv.sk | Lamačská cesta 8, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

www.minv.sk | Trenčianska 55, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

www.minv.sk | Karloveská 2, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Pezinok - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

www.minv.sk | M. R. Štefánika 15, Pezinok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Malacky

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

www.minv.sk | Záhorácka 2942/60A, Malacky, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Senec - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

www.minv.sk | Hurbanova 21, Senec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia

Úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

www.minv.sk | Staromestská 6, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Senec - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

www.minv.sk | Hurbanova 21, Senec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Senec - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

www.minv.sk | Hurbanova 21, Senec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Senec - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

www.minv.sk | Hurbanova 21, Senec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Malacky - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

www.minv.sk | Záhorácka 2942/60A, Malacky, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Senec - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

www.minv.sk | Hurbanova 21, Senec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Okresný úrad Senec - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

www.minv.sk | Hurbanova 21, Senec, SR | Kontakty