Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo(325 záznamov)

1 - 25 z celkom 325 výsledkov
Odporúčame vám
Psychodiagnostika, psychoterapia – zameranie kognitívno-behaviorálna, psychologické poradenstvo pri akútnych, chronických psychologických ťažkostiach. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti držiteľov zbraní, pracovníkov SBS, vyšetrenia pre účely sociálnej poisťovne, na doporučenie lekára, na vlastnú žiadosť klienta. Dopravná psychológia: psychotesty vodičov, odborné poradenstvo pre vodičov.
SCPPPaP KORY : diagnostika intelektového nadania, školskej zrelosti, porúch učenia typu dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, porúch pozornosti a správania: emočné, vzťahové ťažkosti, konzultačné a poradenské služby, logopedické intervencie, stimulačné programy pre rozvoj intelektového nadania, prevencia porúch učenia
Psychologická poradňa - poradenstvo a konzultácie, riešenie sociálnych problémov.
Komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže. Zabezpečenie a garant vzdelávacích aktivity. Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
Vzdelávanie, poradenstvo a konzultácie v oblasti alternatívnej medicíny, regenerácie životného štýlu a rozvoja osobnosti.
Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie. Poradenstvo, psychoterapia, diagnostika detí a dospelých.
Sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním - liečebná rehabilitácia, psychológ, výchova, styk s verejnosťou.
Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia.
Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školskom prostredí cestou školskej a rovesníckej mediácie.
Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, psychoterapia, reedukácia, návšteva v škole alebo škôlke.
Klinická a dopravná psychológia - psychologické poradenstvo, psychofyziológia, psychoterapia, psychodiagnostika, dopravná psychológia.
Ambulancia klinickej psychológie so zameraním na psychologickú diagnostiku, terapiu, biofeedback a neuropsychologickú rehabilitáciu.
Pomoc pri riešení psychických, psychosomatických a vzťahových problémov, pracovný koučing, sebapoznávanie a osobnostný rast, psychická regenerácia a prevencia syndrómu vyhorenia.
Ambulancia klinickej psychológie. Psychologické vyšetrenia, psychoterapia deti a mládeže.
Psychologická diagnostika - deti, mládež a dospelí, psychologické poradenstvo - výchovné, vzdelávacie a rodinné.
Koučing, poradenstvo pre rozvoj osobnosti, poradenstvo v zdravom životnom štýle, pre jednotlivcov aj páry. Workshopy, lektorovanie.
Poradenská psychológia, lektor výcvikov komunikačných a manažérskych spôsobilostí.
Psychologické poradenstvo a individuálna, párová a rodinná psychoterapia pre dospievajúcich a dospelých. Poskytovanie služieb klinickej psychológie.
Terapeutické poradenstvo a mediácia v oblasti vzťahov a partnerstva. Individuálna terapia, párová terapia a rodinná terapia. Encounterová skupina.
Súkromná prax klinickej psychológie a psychoterapie v Bratislave so špecifickým zameraním na oblasť drogových závislostí, závislosti od alkoholu a závislostí od činností ako je patologické hranie.