Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo(325 záznamov)

1 - 25 z celkom 325 výsledkov
Odporúčame vám
Psychodiagnostika, psychoterapia – zameranie kognitívno-behaviorálna, psychologické poradenstvo pri akútnych, chronických psychologických ťažkostiach. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti držiteľov zbraní, pracovníkov SBS, vyšetrenia pre účely sociálnej poisťovne, na doporučenie lekára, na vlastnú žiadosť klienta. Dopravná psychológia: psychotesty vodičov, odborné poradenstvo pre vodičov.
SCPPPaP KORY : diagnostika intelektového nadania, školskej zrelosti, porúch učenia typu dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, porúch pozornosti a správania: emočné, vzťahové ťažkosti, konzultačné a poradenské služby, logopedické intervencie, stimulačné programy pre rozvoj intelektového nadania, prevencia porúch učenia
Súkromné psychologické poradenstvo pre mládež od 10 rokov a dospelých. Diagnostika špecifických vývinových porúch učenia aj u dospelých, kariérne poradenstvo. Gestalt psychoterapia.
Školenia v oblastí komunikácie, vyjednávania, typológie osobnosti, sebapoznania, prezentačné zručnosti. Poradenstvo v oblasti realít, podnikateľské, právne, daňové a psychologické poradenstvo.
Psychologická poradňa - manželské, predmanželské, rozvodové a porozvodové poradenstvo, výchova detí, náhradné rodičovstvo, psychoterapia.
Poradenské a terapeutické vedenie, osobné problémy, výchovné ťažkosti s deťmi. Tréningy, školenia, kurzy - manažérske rozhodovanie, personálne poradenstvo, individuálny rozvoj.
Psychoterapia a psychotraumatológia. Individuálna, párová, rodinná a skupinová psychoterapia dospelých, cvičná terapia, krátka terapia, kombinácia psychoterapie s tradičnou čínskou medicínou.
Akreditované kurzy opatrovania, kreditové vzdelávanie pre učiteľov, jazykové kurzy, kurzy RE-PAS, psychologické a psychoterapeutické služby, liečenie stresu, magnetoterapia, detoxikácia a chudnutie.
Individuálna a párová psychoterapia. Manželská poradňa, dopravná psychológia. Psychotesty pre vodičov, odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského oprávnenia za alkohol.
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, logopedická, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna činnosť.
Psychologické centrum zamerané na klinickú, pracovno - organizačnú, dopravnú psychológiu, psychoterapiu a koučing.
Poradenstvo v ťažkých životných situáciách, v dlhodobej nezamestnanosti a nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok. Ambulantná starostlivosť o deti pri poruchách správania
Súkromné psychologické preventívne centrum - možnosť psychotréningov EEG Biofeedback. Poradenské služby.
Služby v oblasti osobnostného rozvoja a terapie v ťažkých životných situáciách.
Psychologické poradenstvo pre deti materských, základných a stredných škôl, ich rodičov a učiteľov.
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Poskytovanie psychologickej intervencie v krízových situáciách, odborné poradenstvo pri závažných životných rozhodnutiach, psychoterapia.
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Poskytovanie psychologickej intervencie v krízových situáciách, odborné poradenstvo pri závažných životných rozhodnutiach, psychoterapia.
Individuálna psychoterapia, párová a rodinná terapia, liečebno - pedagogické poradenstvo, programy rozvoja osobnosti, domáce terapeutické služby pre deti s postihnutím alebo neštandardným správaním.
Psychologické poradenstvo, psychodiagnostika, rozvoj ľudských zdrojov, koučing, analýzy, školská psychológia, organizovanie kurzov - komunikácia, asertivita, vzťahy, rozhodovanie, stres, učenie.
Terapeutka, arteterapeutka, lektorka arteterapeutických a sebarozvojových seminárov. Poradenstvo, arteterapia a práca s telom. Podpora v ťažkých situáciách, u psychosomatických ťažkostiach.
Poradenská a prednášateľská činnosť v oblasti kineziológie, odblokovanie príčin fyzických a psychických problémov.
Koučovanie manažérov, obchodníkov, tímov a jednotlivcov, vzdelávacie kurzy - zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností, školenia pre zamestnancov, psychoterapia, psychodiagnostika.
Terapeutické a psychologické služby pre jednotlivcov, páry, rodiny a skupiny.
Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.