Logo nieje k dispozícii

Rádiológia, Ľubovnianska nemocnica, n. o.

RDG, CT, ultrasonografické vyšetrenia, panoramatické vyšetrenie zubov, mamografia.

www.nspsl.sk | Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa, SR | Kontakty