Pridať alebo upraviť

SOŠ poľnohospodárske a veterinárne(33 firiem)

Katalóg           SOŠ poľnohospodárske a veterinárne
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola, Rakovice 25

Poskytovanie stredoškolského vzdelania v učebných a štúdijných odboroch a nadstavbového štúdia. Zabezpečovanie praxe, odborného výcviku, organizovanie školských výletov, prevádzkovanie Domova mládeže.

www.sosrakovice.sk | Hlavná 25, Rakovice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Štúdium v oblasti veterinárstva a agropodnikania. Základné informácie o škole, študijných odboroch, prijímacích skúškach a rozvrhy hodín.

www.sosvetnr.sk | Drážovská 14, Nitra, SR | Kontakty
www.sposnr.sk
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska

Údaje o škole, študijné odbory, ubytovanie, projekty, konferencie a semináre. Štúdium v oblasti vinárstva a ovocinárstva.

www.svosmo.sk | Kostolná 3, Modra, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola

Vzdelanie v oblasti agropodnikateľ, poľnohospodárstva, potravinárstva, dopravy a služieb, pracovník marketingu, potravinárska výroba, dopravná prevádzka, cukrár, pekár, mäsiar.

www.soskk.sk | Kušnierska 2, Kežmarok, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola

Vzdelávanie študentov v rôznych odboroch a štúdijných zameraniach - učebné odbory cukrár, pekár, inštalatér, kaderník, krajčír, obrábač kovov.

www.soslipany.sk | Komenského 16, Lipany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Odborná vzdelávacia činnosť v oblasti ekonomického, záhradníckeho a poľnohospodárskeho zamerania.

www.spospredza.edu.sk | Predmestská 82, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Charakteristika štúdia v oblasti poľnohospodárstva, informácie o prijímacích pohovoroch.

www.sposlv.szm.sk | Na Lúkach 18, Levice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Informácie o škole, podmienky štúdia, projekty, študijné odbory agropodnikanie, životné prostredie, mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve a poľnohospodárska výroba.

www.sostov1632-to.sk | Tovarnícka 1632, Topoľčany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Informácie o škole, história školy, študijné odbory - obchodný pracovník, čašník, servírka, kuchár, pekár, cukrár., agropodnikanie, poľnohospodár, agromechanizátor.

www.soupopribenik.edu.sk | J.Majlátha 2, Pribeník, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola Andyho Warhola

Štúdium v odboroch poľnohospodárstva, umelecko-priemyselného zamerania, obchodnej akadémie.

www.zssduchme.edu.sk | Duchnovičova 506, Medzilaborce, SR | Kontakty
www.sosaw.sk
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Stredoškolské štúdium technického, poľnohospodárskeho a elektrotechnického zamerania.

www.soszm.sk | SNP 2, Zlaté Moravce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola

Obchodná akadémia, podnikanie v poľnohospodárstve, turistika na vidieku. Obrábač kovov, mechanik opravár, autoopravár, mechanik elektronických zariadení, cukrár, mäsiar, predavač, stolár.

www.zsssnina.edupage.org | Sládkovičova 2723/120, Snina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola, Želovce

Komplexný výchovno-vzdelávací proces, štúdium v trojročných a štvorročných študijných odboroch v oblastiach poľnohospodárstva a potravinárstva.

www.soszelovce.sk | Gottwaldova 70/43, Želovce, SR | Kontakty
www.ouizelovce.sk
www.zsspzelovce.szm.sk
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Kravany nad Dunajom

Štúdium v trojročných a štvorročných študijných odboroch v oblasti poľnohospodárstva. Nadstavba.

www.sos-kravany.sk | Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa

Stredná odborná škola Szakközépiskola. Študijné odbory v agropodnikaní, chovateľstve, nadstavbové štúdium.

www.soupsala.edu.sk | Štúrova 74, Šaľa, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola lesnícka

Informácie o škole, štúdiu, odborné súťaže, prijímacie skúšky. Možnosť ubytovania žiakov v školskom internáte.

www.slsbs.edu.sk | Akademická 16, Banská Štiavnica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola s vyučovacím jazykom maďarským. Študijné odbory - agropodnikanie, potravinárstvo, manažment regionálneho cestovného ruchu, služby v cestovnom ruchu.

www.dunagro.sk | Nám. Sv.Štefana 1533, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola

Štúdium zamerané na štvorročné a trojročné študijné odbory - farmár, kuchár, cukrár, pekár.

zss-surany.edupage.org | Nitrianska 1, Šurany, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola Ivanka pri Dunaji

Možnosť štúdia v oblasti rybárstva, kynológie, chovu koní, logistiky, obchodu a podnikania.

www.spojsivanka.sk | SNP 30, Ivanka pri Dunaji, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola J.A.Gagarina v Bernolákove

Stredoškolské štúdium v oblasti dopravy, technických a informačných služieb, poľnohospodárstva.

spops.edupage.org | Svätoplukova 38, Bernolákovo, SR | Kontakty
www.spojsivanka.sk
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola, Holíč

IStredná odborná škola. Učebné odbory - technika a prevádzka dopravy, autoopravár - elektrikár a mechanik, stolár, poľnohospodár, kuchár, čašník, cukrár.

www.sosholic.sk | Nám. sv. Martina 409/5, Holíč, SR | Kontakty