Pridať alebo upraviť

SOU poľnohospodárske a ekologické(8 firiem)

Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola záhradnícka

Študijné odbory, odborné podujatia, predmety, vedenie školy, všeobecné vzdelávanie, odporné a voliteľné predmety, pomaturitné štúdium, vidiecka turistika.

www.szaspn.sk | Brezová 2, Piešťany, SR | Kontakty
www.szaspn.edupage.org
Logo nieje k dispozícii

Odborné učilište internátne Želovce

Odborné učilište, študijné odbory - kvetinár, zeleninár, ovocinár, pekárenská výroba, obchodná prevádzka práca pri príprave jedál, murárske práce, stavebné stolárstvo.

www.ouizelovce.sk | Gottwaldova 70/43, Želovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Odborné učilište internátne

Odborné učilište ponúkajúce trojročné učebné odbory ako stavebná výroba, inštalatér, obchodná prevádzka, poľnohospodárska výroba. Aktuality, o škole, učebné programy, aktivity, fotogaléria.

www.ouipo.sk | Masarykova 11174/20D, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Odborné učilište internátne Mojmírovce

Štúdium v odboroch kožiarska výroba, polygrafická výroba, obchodná prevádzka, poľnohospodárska výroba.

www.ouimojmirovce.edupage.org | Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Odborné učilište internátne

Odbory - inštalatér, obchodná prevádzka - príprava jedál, poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, poľnohospodárska výroba - oprava strojov, služby a domáce hospodárenie, stavebná a textilná výroba.

Kaštiel 470/3, Spišský Štiavnik, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou

Internátne odborné učilište pre postihnutú mládež, poskytovanie odborného vyučenia. Odbory - výroba konfekcie, poľnohospodárska výroba, obchodná prevádzka, cukrárska výroba, opatrovateľstvo.

www.ouinvnz.edupage.org | Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola internátna Tornaľa

Starostlivosť o mládež, štúdium v odboroch - poľnohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo a potravinárstvo.

www.ssitornala.sk | Mierova 49, Tornaľa, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Odborné učilište, Dúbravská cesta, Bratislava

Odborné učilište - cukrár, ľudovoumelecká tvorba, maliar, záhradník, opatrovateľská starostlivosť, kuchár, predavač, chyžná, knihár, pedikúra a manikúra.

www.oudubba.edupage.org | Dúbravská cesta 1, Bratislava-Karlova Ves, SR | Kontakty