Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Špeciálne základné školy(30 firiem)

Katalóg         Špeciálne základné školy
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola. Škola vzdeláva žiakov s špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať v základnej škole ani v iných špeciálnych základných školách.

www.szstrebisov.edupage.org | M.R.Štefánika 83, Trebišov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola, Zimné 83, Rudňany s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Zimné 83, Rudňany a Odborné učilište, Zimné 83, Rudňany

Odborné učilište. Výchova a vzdelávanie detí z rómskych osád a postihnutých detí, rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.

www.ssrudnany.sk | Zimné 83, Rudňany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola Mateja Lechkého

Základná škola - Integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.

www.zslechke.edu.sk | Jána Pavla II. 1, Košice-Sídlisko KVP, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola internátna

Vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, komplexná starostlivosť o žiakov s nariadenou ústavnou výchovou.

www.szsspv.edu.sk | Partizánska 13, Spišské Vlachy, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola pre žiakov s TP

Škola vzdeláva telesne postihnutých žiakov od Materskej školy až po Obchodnú akadémiu.

Opatovská 97, Košice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola internátna, Rožňava

Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami pre reálny život a ich včlenenie sa do spoločnosti.

www.roznava.edupage.org | Ul. zeleného stromu č. 8, Rožňava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola: Špeciálna základná škola a Odborné učilište

Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, špeciálna pedagogická poradňa, odborné učilište pre mentálne postihnutých žiakov.

www.szsdobs.edu.sk | Nová 803, Dobšiná, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola, Krompachy

Špeciálna základná škola. História, organizačná štruktúra, učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.

www.szskrompachy.sk | SNP 49, Krompachy, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola Hrabušice

Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.

Hviezdoslavova 164, Hrabušice, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola, Richnava

Špeciálna základná škola. Aktuality, záujmová činnosť, fotogaléria.

www.szsrichnava.szm.com | Richnava 189, Richnava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola

Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Poskytovanie odborného poradenstva.

www.szssecovce.edu.sk | Nová 1690, Sečovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola, Letanovce

Špeciálna základná škola. Poskytovanie základného vzdelania, špeciálnopedagogického poradenstva. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, organizovanie školských akcií.

www.szsletanovce.edu.sk | Slovenského Raja 16, Letanovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola

Špeciálna škola. Pedagogický zbor, krúžky, predmety, organizovanie akcií.

www.szsmarkusovce.webnode.sk | Michalská 39, Markušovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola, J.Fabiniho, Spišská Nová Ves

Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva.

www.szsfabsnv.edu.sk | Fabíniho 3, Spišská Nová Ves, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola s materskou školou, Speciális Alapiskola és Speciális Óvoda

Špeciálna základná škola s materskou školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre deti s postihnutím.

www.szsvelkekapusany.edupage.org | Dózsu 32, Veľké Kapušany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola internátna, Michalovce

Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.

www.szsskolmi.edu.sk | Školská 10, Michalovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola Trhovište

Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, zapájanie sa do projektov.

www.szstrhoviste.edupage.sk | Tichá 50, Trhovište, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola Vtáčkovce

Špeciálna škola pre deti s poruchami správania a deťmi zo znevýhodneného prostredia.

szs-vtackovce.edupage.org | Vtáčkovce 2, Vtáčkovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola. Športové aktivity, technická výchova, divadelné a výtvarné súťaže.

www.szsinke.sk | Inžinierska 24, Košice - Západ, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola internátna Ždaňa

Internátna základná škola pre mentálne postihnuté deti a deti s poruchami učenia. Rôzne druhy terapie - animoterapia, arteterapia, muzikoterapia.

www.szsizdana.sk | Ždaňa 244, Ždaňa, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola Košice

Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.

www.szsrovnikova.sk | Rovníková 11, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola

Špeciálna škola pre znevýhodnené deti s poruchami správania a učenia.

szsodborarska.edupage.org | Odborárska 2, Košice-Sever, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola, Vojenská 13, Košice s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Vojenská 13, Košice a Praktická škola, Vojenská 13,Košice

Špeciálna základná škola pre deti s mentálnym postihnutím, Základná škola pre žiakov s autizmom s mentálnym aj bez mentálneho postihnutia.

www.spojvojke.sk | Vojenská 13, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Špeciálna základná škola Moldava nad Bodvou

Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.

www.szsmoldava.eu | Hlavná 53, Moldava nad Bodvou, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spojená škola internátna a Praktická škola internátna

Spojená škola - odborné učilište, praktická škola, špeciálna základná škola. Zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím pre budúce povolanie.

www.ssi-prakovce.eu | Breziny 256, Prakovce, SR | Kontakty