Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy - Košický kraj(29 záznamov)

Slovensko Špeciálne základné školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola. Škola vzdeláva žiakov s špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať v základnej škole ani v iných špeciálnych základných školách.
Odborné učilište. Výchova a vzdelávanie detí z rómskych osád a postihnutých detí, rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.
Základná škola - Integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.
Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov, žiakov vo veku od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, špeciálna pedagogická poradňa, odborné učilište pre mentálne postihnutých žiakov.
Špeciálna základná škola. Aktuality, záujmová činnosť, fotogaléria.
Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.
Špeciálna základná škola. História, organizačná štruktúra, učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Špeciálna škola. Pedagogický zbor, krúžky, predmety, organizovanie akcií.
Špeciálna základná škola. Poskytovanie základného vzdelania, špeciálnopedagogického poradenstva. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, organizovanie školských akcií.
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Poskytovanie odborného poradenstva.
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, zapájanie sa do projektov.
Špeciálna škola pre deti s poruchami správania a deťmi zo znevýhodneného prostredia.
Internátna základná škola pre mentálne postihnuté deti a deti s poruchami učenia. Rôzne druhy terapie - animoterapia, arteterapia, muzikoterapia.
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity, technická výchova, divadelné a výtvarné súťaže. Organizácia školy, fotogaléria, rada školy. Prevádzka školskej jedálne.
Špeciálna škola pre znevýhodnené deti s poruchami správania a učenia.
Spojená škola - odborné učilište, praktická škola, špeciálna základná škola. Zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím pre budúce povolanie.
Špeciálna základná škola, pedagogická poradňa, výchova, vzdelávanie, špeciálno-pedagogické aktivity.