Pridať alebo upraviť

Spoločenské a kultúrne združenia(562 firiem)

Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

Profesijné záujmové združenie - Zväz múzeí na Slovensku - organizačné pravidlá, orgány zväzu, členské múzeá, partnerské organizácie, programové materiály, aktuality, podpora múzejníctva.

www.zms.sk | Kapitulská 23, Banská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Pomoc nepočujúcim pri rozvoji v kultúrnej, duševnej, fyzickej a spoločenskej oblasti. Snaha o odstraňovanie informačných a komunikačných bariér.

www.kcns.sk | Kapitulská 21, Banská Bystrica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc

Spolok, ktorý zastrešuje lokálne televízne stanice na Slovensku.

www.lotos.sk | Ul. Kollárova 49, Martin, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Organizácia Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktuality, orgány, členovia, zákony.

www.szsz.sk | Námestie SNP 12, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - základné informácie, program, organizácia, história. Spojenie vedecko-technického rozvoja a ochrany planéty Zem.

www.ekotopfilm.sk | Zadunajská cesta 12, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Medzinárodný klub SR

Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.

www.intclub.sk | Furdekova 5, Piešťany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Klub psychotroniky a UFO, o.s.

Dobrovoľná, záujmová, nepolitická organizácia, bádateľská činnosť klubu, povesti a legendy, záhady okolia, psychotronika a problematika neidentifikovaných lietajúcich objektov.

www.kpufo.cz | Borská 19, Plzeň, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Asociácia mediátorov Slovenska

Alternatívne riešenie sporov, predovšetkým vo forme mediácie, informovanie verejnosti, šírenie osvety o alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov.

www.amssk.sk | Tomášikova 26, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

CARAVAN CLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prevádzkovanie autokempingu Camping Lodenica a usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových akcií.

www.ccpn.estranky.sk | Bratislavská 10, Piešťany, SR | Kontakty | Pobočky: 6
karavanklubbratislava.blogspot.com
www.cc-sr.sk
www.ccctn.sk
Logo nieje k dispozícii

Kiwanis international club Bratislava

Presadzovanie a podpora ľudských vlastností a postojov, akými sú snaha o dobré medziľudské vzťahy, obetavosť, príkladný životný štýl a spolupráca na humanitárnych dobročinných akciách.

www.kiwanis.sk | Bajkalská 5/A, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Inštitút rozvoja vedomostnej spoločnosti

Nezávislé občianske združenie - rozvoj vedomostnej spoločnosti, ktorá sa stala základným predpokladom rastu životnej úrovne v moderných vyspelých ekonomikách. Modernizácia spoločnosti.

www.irvs.sk | Tbiliská 25, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Klub Zemplínčanov v Košiciach

Cieľom klubu je rozvoj kultúrnych tradícií Zemplína, udržiavanie kontaktov so Zemplínčanmi v rodnom kraji aj v zahraničí, rozvoj intelektuálnej úrovne člena vzájomnou výmenou vedomostí a skúseností.

www.klub-zemplincanov-v-kosiciach.com | Partizánska 3, Košice-Juh, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Občianske združenie Detský folklórny súbor ČEČINKA

Výučba tancov, spevu a hudby a oboznámenie sa s folklórnymi regiónmi Slovenska, deti vo veku od 8 do 16 rokov.

www.cecinka.sk | Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Choreocentrum Bratislava

Tanečný klub - plesové choreografie, tanečný šport, vrcholový tanečný šport, senior team.

www.choreo.szm.com | Cyprichova 10, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Jogová spoločnosť

Združenie záujemcov o alternatívny životný štýl, filozofiu a prax klasickej jogy, ktorá je prispôsobená potrebám súčasného človeka.

www.joga.sk | Moskovská 12, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Spoločnosť pre rozvoj kultúry a vzdelania

Psychologické a právne poradenstvo v oblastiach manželského života, anonymné emailové, telefonické poradenstvo, poradenstvo cez chat.

www.manzelstvo.sk | Třebíčska 10, Humenné, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej sobote - prenájom priestorov na krátkodobé podujatia, organizácia spoločenských podujatí.

www.domkultury-rs.sk | Nám. Š. M. Daxnera 1, Rimavská Sobota, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

EUNIS Slovensko

Vytváranie platformy umožňujúcej a podporujúcej vzájomnú spoluprácu medzi slovenskými vysokými školami pri vývoji kvalitných informačných systémov.

www.fem.uniag.sk | Tr. A. Hlinku 2, Nitra, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Činnosť mimovládnej organizácie, prezentovanie Slovenska v zahraničí a rozvíjanie komunikácie v spoločnosti uplatňovaním jej netradičných foriem.

www.acec.sk | Šafárikovo námestie 2, Bratislava-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru

Nultý priestor je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie, činnosť občianskeho združenia.

www.a4.sk | Karpatská 2, Bratislava-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Združenie dychových hudieb Slovenska

Občianske združenie - združovanie hudobných skupín v rámci dychovej hudby.

www.zdhs.sk | Mudrochova 13, Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

PRO DONUM

Nezávislá mimovládna organizácia - rozvoj filantropie a spoločensky zodpovedného správania sa firiem, občanov a verejných inštitúcií, príprava a realizácia grantových programov, projekty.

www.prodonum.sk | Galandova 3, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Združenie oprávnených inžinierov a oprávnených technikov činných vo výstavbe (ZOIT)

Činnosť združenia - ochrana ľudských práv, záujmov opráv­nených inžinierov a technikov, podnikateľov, zamest­náva­teľov a zamestnancov činných vo výstavbe.

www.zoit.webnode.sk | Makovického 8, Ružomberok, SR | Kontakty