Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Stredné priemyselné školy(38 firiem)

Katalóg         Stredné priemyselné školy
Logo nieje k dispozícii

Súkromná stredná priemyselná škola odevná

Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov (módne návrhárstvo), grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn.

www.sspso.org | Komenského 1, Michalovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Študijné odbory - elektrotechnika, technické a informatické služby, technické a informatické služby v elektrotechnike, technické lýceum.

www.spsehalova.sk | Hálova 16, Bratislava-Petržalka, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Štúdium, predmetové komisie, súťaže, krúžky, projekty.

www.spsepn.edu.sk | Námestie SNP 8, Piešťany, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola dopravná

Študijné odbory - elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, technika a prevádzka dopravy, prevádzka a ekonomika dopravy, dopravná akadémia, technické lýceum.

www.spsdopke.edu.sk | Hlavná 113, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Študijné odbory - elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, počítačové systémy, technické a informatické služby v elektrotechnike, technické lýceum.

www.spse-po.sk | Plzenská 1, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

Stredná priemyselná škola dopravná. Informácie o škole, histórií, študijných odboroch, kritériách prijatia.

www.spsdtt.sk | Študentská 23 , Trnava, SR | Kontakty
www.spsdtt.edupage.org
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola. Mechatronika, dopravné zariadenia, grafické systémy, elektrotechnika, stavebný manažment, pozemné staviteľstvo.

www.spspp.sk | Mnoheľova 828/23, Poprad, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola Snina

Študijné odbory - strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve, elektrotechnika, elektrotechnik, technika a prevádzka dopravy, technické lýceum.

www.spssnina.edu.sk | Partizánska 1059/23, Snina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

SPŠ Dopravná Bratislava

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu v odboroch - prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy.

www.spsdkvacba.edu.sk | Kvačalova 20, Bratislava, SR | Kontakty
spsdkvacalova.sk
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

Informácie o strednej priemyselnej škole, odborná kvalifikácia. Odbory - strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, technické a informatické služby

www.spsdub.sk | Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Informácie - študijné odbory, prijímacie skúšky, voliteľné predmety, organizácia školského roka, pracovný čas, zvonenie, internet, školská knižnica, výchovný poradca.

www.zochova.sk | Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

SPŠ stavebná Oskara Winklera

Odbory - staviteľstvo, geodézia, kartografia a kataster. Informácie o škole, aktuality, rozvrh, učitelia, triedy, žiaci, krúžky, knižnica.

www.spssow.edupage.org | Boženy Němcovej 1, Lučenec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola, Martin

Štúdium v štvorročných študijných odboroch elektrotechnika, logistika, mechatronika a technické lýceum.

www.spsmt.sk | Novomeského 5/24, Martin, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola stavebná - Épitöipari Szakközépiskola, Hurbanovo

Stredná priemyselná škola stavebná. Informácie o škole, predmetoch, úspechoch, prírodné vedy, odborné predmety, telesná výchova, spoločenskovedné predmety.

mail.spsstav.edu.sk | Konkolyho 8, Hurbanovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Oficiálna stránka školy, história, základné údaje, študijné odbory, učebné plány, súťaže, učitelia, študenti.

www.spspo.edupage.org | Duklianska 1, Prešov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola stavebná

Informácie o škole, odboroch a prijímacom konaní. Študijné odbory - staviteľstvo, technické a informačné služby, geodézia, kartografia a kataster.

www.spssza.sk | Veľká Okružná 25, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre

Vyučovanie v oblasti stavebníctva - staviteľstvo, stavebný manažment, TIS v stavebníctve.

www.spssnr.sk | Cabajská 4, Nitra, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Všeobecné a odborné vzdelávanie v študijných denného štvorročného štúdia - technické a informatické služby, mechatronika, strojárstvo, technické lýceum.

www.fajnorka.sk | Fajnorovo nábr. 5, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Štúdijné odbory - geodézia, kartografia a kataster, technicko - informatické služby v stavebníctve, staviteľstvo.

www.stavke.sk | Lermontovova 1, Košice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola techniky a služieb

Stredná odborná škola techniky a služieb s vyučovaním dvoj-, troj-, a štvorročných odborov - strojárstvo, škola podnikania, stolár, predavač, mechanik počítačových sietí, nástrojár, hostinský.

www.ssbrezno.edupage.org | Laskomerského 3, Brezno, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Rozvoj a podpora aktivít študentov, modernizácia a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu, zachovanie banskoštiavnických študentských tradícií.

www.mikovini.edupage.sk | Akademická 13, Banská Štiavnica, SR | Kontakty
www.mikovini.sk
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická. Informácie o štúdiu, žiakoch, triedach, učiteľoch, rozvrhy.

www.stav-geo.edupage.org | Drieňová 35, Bratislava-Ružinov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Stredná priemyselná škola s ponukou 4-ročného maturitného odboru v oblasti informačných technológií a elektrotechniky. Informácie o škole, zamestnanci, študenti, kontakty.

www.spse.cz | Karla IV. 13, Pardubice, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná priemyselná škola stavebná Trnava

Stredná škola. História, súčasnosť, študijné odbory, aktivity, podmienky štúdia, absolventi.

www.spsstt.sk | Lomonosovova 7, Trnava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

SPŠ Elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Informácie - profesori, študenti, projekty, elektrotechnická spôsobilosť, rozvrhy, florbalová liga, školská psychologička.

www.adlerka.sk | K. Adlera 5, Bratislava, SR | Kontakty