Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Stredné priemyselné školy(39 záznamov)

SPŠ stavebné (12)
Zobraziť viac kategórií a lokality
SPŠ strojárske (12)
1 - 25 z celkom 39 výsledkov
Odporúčame vám
Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov (módne návrhárstvo), grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn.
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu v odboroch - prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy.
Stredná priemyselná škola dopravná. Informácie o škole, histórií, študijných odboroch, kritériách prijatia.
Študijné odbory - elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, technika a prevádzka dopravy, prevádzka a ekonomika dopravy, dopravná akadémia, technické lýceum.
Informácie - študijné odbory, prijímacie skúšky, voliteľné predmety, organizácia školského roka, pracovný čas, zvonenie, internet, školská knižnica, výchovný poradca.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Štúdium, predmetové komisie, súťaže, krúžky, projekty.
Stredná priemyselná škola. Mechatronika, dopravné zariadenia, grafické systémy, elektrotechnika, stavebný manažment, pozemné staviteľstvo.
Študijné odbory - elektrotechnika, technické a informatické služby, technické a informatické služby v elektrotechnike, technické lýceum.
Informácie o strednej priemyselnej škole, odborná kvalifikácia. Odbory - strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, technické a informatické služby
Študijné odbory - elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, počítačové systémy, technické a informatické služby v elektrotechnike, technické lýceum.
Študijné odbory - strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve, elektrotechnika, elektrotechnik, technika a prevádzka dopravy, technické lýceum.
Odbory - staviteľstvo, geodézia, kartografia a kataster. Informácie o škole, aktuality, rozvrh, učitelia, triedy, žiaci, krúžky, knižnica.
Stredná priemyselná škola stavebná. Informácie o škole, predmetoch, úspechoch, prírodné vedy, odborné predmety, telesná výchova, spoločenskovedné predmety.
Štúdium v štvorročných študijných odboroch elektrotechnika, logistika, mechatronika a technické lýceum.
Všeobecné a odborné vzdelávanie v študijných denného štvorročného štúdia - technické a informatické služby, mechatronika, strojárstvo, technické lýceum.
Oficiálna stránka školy, história, základné údaje, študijné odbory, učebné plány, súťaže, učitelia, študenti.
Informácie o škole, odboroch a prijímacom konaní. Študijné odbory - staviteľstvo, technické a informačné služby, geodézia, kartografia a kataster.
Štúdijné odbory - geodézia, kartografia a kataster, technicko - informatické služby v stavebníctve, staviteľstvo.
Vyučovanie v oblasti stavebníctva - staviteľstvo, stavebný manažment, TIS v stavebníctve.
Stredná odborná škola techniky a služieb s vyučovaním dvoj-, troj-, a štvorročných odborov - strojárstvo, škola podnikania, stolár, predavač, mechanik počítačových sietí, nástrojár, hostinský.
Rozvoj a podpora aktivít študentov, modernizácia a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu, zachovanie banskoštiavnických študentských tradícií.
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická. Informácie o štúdiu, žiakoch, triedach, učiteľoch, rozvrhy.
Stredná priemyselná škola s ponukou 4-ročného maturitného odboru v oblasti informačných technológií a elektrotechniky. Informácie o škole, zamestnanci, študenti, kontakty.
Stredná škola. História, súčasnosť, študijné odbory, aktivity, podmienky štúdia, absolventi.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Informácie - profesori, študenti, projekty, elektrotechnická spôsobilosť, rozvrhy, florbalová liga, školská psychologička.