Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Súkromné vysoké školy(38 firiem)

Katalóg         Súkromné vysoké školy
Anglo-americká vysoká škola o.p.s

Anglo-americká vysoká škola o.p.s

Akreditované bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy. Štúdium je založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie. Ponúkame možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.

www.aauni.edu | Letenská 5, Praha, ČR | Kontakty
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Správa súkromnej vysokej školy, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v magisterských študijných programoch.

vsemvs.sk | Furdekova 16, Bratislava, SR | Kontakty
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Škola ponúka možnosť štúdia v troch bakalárskych odboroch a troch špecializáciách v nadväzujúcom magisterskom programe. Bc: Medzinárodné ekonomika a právo v podnikaní, Manažment organizácií, Účtovníctvo. Ing.: Manažment v medzinárodnom podnikaní, Strategický manažment, Manažment firemných financií.

www.svses.cz | Lindnerova 575/1, Praha, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Paneurópska vysoká škola n.o.

Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.

www.paneurouni.com | Tomášikova 20, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

City University of Seattle, spol. s r.o.

Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.

www.vsm.sk | Bezručova 64, Trenčín, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Súkromná vysoká škola. Regionálne konzultačné stredisko, vzdelávanie pre oblasť bankovníctva a finančnej sféry, bakalárske štúdium v siedmich študijných odboroch, magisterské štúdium v dvoch odboroch.

www.poddoskoly.sk | Námestie slobody 3, Banská Bystrica, SR | Kontakty | Pobočky: 3
www.bivs.sk
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Súkromná neštátna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.

www.vsdanubius.sk | Fučíkova 269, Sládkovičovo, SR | Kontakty
www.de.vssladkovicovo.sk
www.vssladkovicovo.sk
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola. Kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.

www.vsm.sk | Bezručova 64, Trenčín, SR | Kontakty | Pobočky: 1
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Súkromná vysoká škola oprávnená poskytovať vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia, medzinárodné vzťahy, životné prostredie, environmentálne manažérstvo.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Súkromná vysoká škola - vzdelávanie, výskum, produkcia a šírenie poznatkov a inovácií v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín.

www.dti.sk | Ul. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.

Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej VŠ so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.

www.ismpo.sk | Duchnovičovo námestie 1, Prešov, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Brno International Business School

Brno International Business School - súkromná vysoká škola poskytuje bakalárske a nadväzujúce magisterské programy v odboroch Ekonomika a management a Právo a ekonomika s výučbou v českom jazyku.

www.bibs.cz, SR | Kontakty
www.bybs.sk
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.

Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.

www.cevroinstitut.cz | Jungmannova 28/17, Nové Městečko, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Vysoká škola so zameraním na ekonomickú informatiku, programovanie, grafiku. Prípravný ročník pre pracujúcich. Akreditácia a hodnotenie.

www.czechuniversity.com | Osvobození 699, Kunovice, ČR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Súkromná vysoká škola - IKC Levice

Bakalárske a magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch - učiteľstvo praktickej prípravy, ekonomických a technických predmetov, elektronika dopravných prostriedkov, manažment.

www.tsmaragd.sk/VS.html | Perecká ul. 40/2905, Levice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola n.o.

Zabezpečenie úplného vysokoškolského vzdelávania v odbore psychológia.

www.paneurouni.com | Tematínska 10, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.

www.vsemvs.sk, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Súkromná vysoká škola technického charakteru - výhradne štúdium logistiky v prvých dvoch stupňoch terciárneho vzdelania.

www.vslg.cz | Palackého 1381/25, Přerov, ČR | Kontakty | Pobočky: 3
Logo nieje k dispozícii

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Právnické vzdelávanie, širokospektrálny typ vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru.

www.fpjj.sk | Fučíkova 269, Sládkovičovo, SR | Kontakty | Pobočky: 13
www.vsdanubius.sk
www.fpjj.vsdanubius.sk
Logo nieje k dispozícii

Ústav medzinárodných vzťahov, STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Vedecká a výskumná činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov sa orientuje na skúmanie historických, právnych, sociálnych a ekonomických väzieb týkajúcich sa medzinárodných vzťahov v strednej Európe.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ústav životného prostredia a regionálneho rozvoja, STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Koordinácia a zabezpečovanie výučby predmetov pre akreditované študijné programy v tematických okruhoch ochrana a využívanie krajiny, verejná správa a regionálny rozvoj, environmentálny manažment.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ústav teórie, tvorby a interpretácie hudby, STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Zabezpečovanie vzdelávanie a výchovy absolventov s vedomosťami a znalosťami z oblasti teórie hudby, dejín hudby a umenia, analýzy, estetiky, aplikovanej hudobnej vedy, hudobnej a zvukovej réžie.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.

www.vsdanubius.sk | Fučíkova 269, Sládkovičovo, SR | Kontakty | Pobočky: 3
www.fvpvs.vsdanubius.sk
Logo nieje k dispozícii

Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola n.o.

Fakulta masmédií s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a marketingovej oblasti a v manažmente podnikov tohto sektoru.

www.paneurouni.com | Tematínska 10, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola n.o.

Plnenie poslania pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, rozvíjať a rozširovať výber ďalších akreditovaných študijných odborov.

www.paneurouni.com | Tomášikova 20, Bratislava-Ružinov, SR | Kontakty