Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné vysoké školy(41 záznamov)

1 - 25 z celkom 41 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná vysoká škola oprávnená poskytovať vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia, medzinárodné vzťahy, životné prostredie, environmentálne manažérstvo.
Vedecká a výskumná činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov sa orientuje na skúmanie historických, právnych, sociálnych a ekonomických väzieb týkajúcich sa medzinárodných vzťahov v strednej Európe.
Zabezpečovanie vzdelávanie a výchovy absolventov s vedomosťami a znalosťami z oblasti teórie hudby, dejín hudby a umenia, analýzy, estetiky, aplikovanej hudobnej vedy, hudobnej a zvukovej réžie.
Koordinácia a zabezpečovanie výučby predmetov pre akreditované študijné programy v tematických okruhoch ochrana a využívanie krajiny, verejná správa a regionálny rozvoj, environmentálny manažment.
Akreditované bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy. Štúdium je založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie. Ponúkame možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.
Štúdium v odboroch - Globálne podnikanie a manažment, Manažment medzinárodných inštitúcií a verejnej správy, Manažment - zameranie na psychológiu.
Súkromná vysoká škola. Regionálne konzultačné stredisko, vzdelávanie pre oblasť bankovníctva a finančnej sféry, bakalárske štúdium v siedmich študijných odboroch, magisterské štúdium v dvoch odboroch.
Bakalárske a magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch - učiteľstvo praktickej prípravy, ekonomických a technických predmetov, elektronika dopravných prostriedkov, manažment.
Súkromná vysoká škola - vzdelávanie, výskum, produkcia a šírenie poznatkov a inovácií v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín.
BIBS (Brno International Business School) - súkromná VŠ poskytuje bakalárske a magisterské programy v odboroch Ekonomika a management a Právo a ekonomika s výučbou v českom a anglickom jazyku.
Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického a právneho zamerania a nadväzujúcim magisterským štúdiom s ekonomickým zameraním.
Súkromná vysoká škola. Bakalárske študijné programy - Ekonomika a insolvence, Ekonomika a management. Celoživotné vzdelávanie.
Súkromná vysoká škola - vysokoškolské vzdelávanie prvého a druhého stupňa na troch fakultách v dennej a externej forme s dominantným vyučovacím jazykom nemeckým.
Súkromná neštátna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.
Vedomosti zo sociálnej práce, základy psychológie a psychopatológie, sociálnej komunikácie, sociológie, demografie, základy informatiky, analytických a štatistických metód.
Právnické vzdelávanie, širokospektrálny typ vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru.
Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.
Plnenie poslania pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, rozvíjať a rozširovať výber ďalších akreditovaných študijných odborov.
Zabezpečenie úplného vysokoškolského vzdelávania so získaním vysokoškolského diplomu a titulu inžinier.
Fakulta masmédií s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a marketingovej oblasti a v manažmente podnikov tohto sektoru.
Cieľom fakulty je uspokojiť spoločenskú objednávku v oblasti vzdelávania pracovníkov pracujúcich s informačnými technológiami a príbuzných, s informatikou súvisiacich, profesií.
Súkromná škola - bakalárske, magisterské a doktorské študijné odbory, knihovňa, fotogaléria. Potrebné informácie pre študentov i verejnosť.