Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu

Súkromné vysoké školy(39 firiem)

Pridať alebo upraviť
1 - 25 z celkom 39 výsledkov
Odporúčame vám
Akreditované bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy. Štúdium je založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie. Ponúkame možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.
Letenská 5 , 118 00 Praha
Správa súkromnej vysokej školy, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v magisterských študijných programoch.
Furdekova 16 , 851 04 Bratislava
Škola ponúka možnosť štúdia v troch bakalárskych odboroch a troch špecializáciách v nadväzujúcom magisterskom programe. Bc: Medzinárodné ekonomika a právo v podnikaní, Manažment organizácií, Účtovníctvo. Ing.: Manažment v medzinárodnom podnikaní, Strategický manažment, Manažment firemných financií.
Lindnerova 575/1 , 180 00 Praha
Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.
Tomášikova 20 , 821 02 Bratislava
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
Bezručova 64 , 911 01 Trenčín
Vysoká škola. Kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.
Bezručova 64 , 911 01 Trenčín
Súkromná vysoká škola. Regionálne konzultačné stredisko, vzdelávanie pre oblasť bankovníctva a finančnej sféry, bakalárske štúdium v siedmich študijných odboroch, magisterské štúdium v dvoch odboroch.
Námestie slobody 3 , 974 01 Banská Bystrica
Súkromná neštátna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.
Fučíkova 269 , 925 21 Sládkovičovo
Súkromná vysoká škola oprávnená poskytovať vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia, medzinárodné vzťahy, životné prostredie, environmentálne manažérstvo.
Kráľovská 386/11 , 909 01 Skalica
Súkromná vysoká škola - vzdelávanie, výskum, produkcia a šírenie poznatkov a inovácií v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín.
Ul. Sládkovičova 533/20 , 018 41 Dubnica nad Váhom
Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej VŠ so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.
Duchnovičovo námestie 1 , 080 01 Prešov
Brno International Business School - súkromná vysoká škola poskytuje bakalárske a nadväzujúce magisterské programy v odboroch Ekonomika a management a Právo a ekonomika s výučbou v českom jazyku.
Lidická 81 , 602 00 BRNO
Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.
Jungmannova 28/17 , 110 00 Nové Městečko
Vysoká škola so zameraním na ekonomickú informatiku, programovanie, grafiku. Prípravný ročník pre pracujúcich. Akreditácia a hodnotenie.
Osvobození 699 , 686 04 Kunovice
Bakalárske a magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch - učiteľstvo praktickej prípravy, ekonomických a technických predmetov, elektronika dopravných prostriedkov, manažment.
Perecká ul. 40/2905 , 934 05 Levice
Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.
Železničná 14 , 821 07 Bratislava
Súkromná vysoká škola technického charakteru - výhradne štúdium logistiky v prvých dvoch stupňoch terciárneho vzdelania.
Palackého 1381/25 , 750 02 Přerov
Plnenie poslania pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, rozvíjať a rozširovať výber ďalších akreditovaných študijných odborov.
Tomášikova 20 , 821 02 Bratislava-Ružinov
Fakulta masmédií s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a marketingovej oblasti a v manažmente podnikov tohto sektoru.
Tematínska 10 , 851 05 Bratislava
Cieľom fakulty je uspokojiť spoločenskú objednávku v oblasti vzdelávania pracovníkov pracujúcich s informačnými technológiami a príbuzných, s informatikou súvisiacich, profesií.
Tematínska 10 , 851 05 Bratislava
Vedomosti zo sociálnej práce, základy psychológie a psychopatológie, sociálnej komunikácie, sociológie, demografie, základy informatiky, analytických a štatistických metód.
Richterova ul. 1171 , 925 21 Sládkovičovo
Právnické vzdelávanie, širokospektrálny typ vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru.
Fučíkova 269 , 925 21 Sládkovičovo