Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Súkromné vysoké školy(39 firiem)

Katalóg         Súkromné vysoké školy
Všetky lokality
Slovakian Manager Academy s.r.o.

Slovakian Manager Academy s.r.o.

Štúdium Master of Business Administration v slovenskom a v anglickom jazyku. Na prax orientované štúdium, dištančnou, miestou, jazykovou a časovou flexibilitou.

www.sma.sk | Gajova 4, Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Anglo-americká vysoká škola o.p.s

Anglo-americká vysoká škola o.p.s

Akreditované bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy. Štúdium je založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie. Ponúkame možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.

www.aauni.edu | Lázeňská 287/4, Praha, ČR | Kontakty
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Škola ponúka možnosť štúdia v troch bakalárskych odboroch a troch špecializáciách v nadväzujúcom magisterskom programe. Bc: Medzinárodné ekonomika a právo v podnikaní, Manažment organizácií, Účtovníctvo. Ing.: Manažment v medzinárodnom podnikaní, Strategický manažment, Manažment firemných financií.

www.svses.cz | Lindnerova 575/1, Praha, ČR | Kontakty
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Tretia najstaršia súkromná vysoká škola v ČR ponúka štúdium v akreditovaných Bc. a Mgr. odboroch: Hoteliérstvo, Hospitality Management (v AJ), Manažment destinácie cestovného ruchu, Marketingová komunikácia v službách.

www.vsh.cz | Svídnická 506, Praha, ČR | Kontakty
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Správa súkromnej vysokej školy, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v magisterských študijných programoch.

vsemvs.sk | Furdekova 16, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Paneurópska vysoká škola n.o.

Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.

www.paneurouni.com | Tomášikova 20, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

City University of Seattle, spol. s r.o.

Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.

www.vsm.sk | Bezručova 64, Trenčín, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Súkromná neštátna heterogénna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.

www.vssladkovicovo.sk | Fučíkova 269, Sládkovičovo, SR | Kontakty
Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Súkromná vysoká škola. Regionálne konzultačné stredisko, vzdelávanie pre oblasť bankovníctva a finančnej sféry, bakalárske štúdium v siedmich študijných odboroch, magisterské štúdium v dvoch odboroch.

www.poddoskoly.sk | Námestie slobody 3, Banská Bystrica, SR | Kontakty | Pobočky: 3
www.bivs.sk
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola. Kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.

www.vsm.sk | Bezručova 64, Trenčín, SR | Kontakty | Pobočky: 1
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Súkromná vysoká škola oprávnená poskytovať vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia, medzinárodné vzťahy, životné prostredie, environmentálne manažérstvo.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.

Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej VŠ so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.

www.ismpo.sk | Duchnovičovo námestie 1, Prešov, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Brno International Business School

Brno International Business School - súkromná vysoká škola poskytuje bakalárske a nadväzujúce magisterské programy v odboroch Ekonomika a management a Právo a ekonomika s výučbou v českom jazyku.

www.bibs.cz, SR | Kontakty
www.bybs.sk
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.

Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.

www.cevroinstitut.cz | Jungmannova 28/17, Nové Městečko, ČR | Kontakty | Pobočky: 4
Logo nieje k dispozícii

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Vysoká škola so zameraním na ekonomickú informatiku, programovanie, grafiku. Prípravný ročník pre pracujúcich. Akreditácia a hodnotenie.

www.czechuniversity.com | Osvobození 699, Kunovice, ČR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Súkromná vysoká škola - IKC Levice

Bakalárske a magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch - učiteľstvo praktickej prípravy, ekonomických a technických predmetov, elektronika dopravných prostriedkov, manažment.

www.tsmaragd.sk/VS.html | Perecká ul. 40/2905, Levice, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola n.o.

Zabezpečenie úplného vysokoškolského vzdelávania v odbore psychológia.

www.paneurouni.com | Tematínska 10, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.

www.vsemvs.sk, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Súkromná vysoká škola technického charakteru - výhradne štúdium logistiky v prvých dvoch stupňoch terciárneho vzdelania.

www.vslg.cz | Palackého 1381/25, Přerov, ČR | Kontakty | Pobočky: 3
Logo nieje k dispozícii

Ústav medzinárodných vzťahov, STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Vedecká a výskumná činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov sa orientuje na skúmanie historických, právnych, sociálnych a ekonomických väzieb týkajúcich sa medzinárodných vzťahov v strednej Európe.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Právnické vzdelávanie, širokospektrálny typ vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru.

www.fpjj.sk | Fučíkova 269, Sládkovičovo, SR | Kontakty | Pobočky: 13
Logo nieje k dispozícii

Ústav teórie, tvorby a interpretácie hudby, STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Zabezpečovanie vzdelávanie a výchovy absolventov s vedomosťami a znalosťami z oblasti teórie hudby, dejín hudby a umenia, analýzy, estetiky, aplikovanej hudobnej vedy, hudobnej a zvukovej réžie.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Ústav životného prostredia a regionálneho rozvoja, STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA n.o.

Koordinácia a zabezpečovanie výučby predmetov pre akreditované študijné programy v tematických okruhoch ochrana a využívanie krajiny, verejná správa a regionálny rozvoj, environmentálny manažment.

www.sevs.sk | Kráľovská 386/11, Skalica, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.

Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.

Fučíkova 269, Sládkovičovo, SR | Kontakty Pobočky: 3 |
Logo nieje k dispozícii

Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola n.o.

Fakulta masmédií s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a marketingovej oblasti a v manažmente podnikov tohto sektoru.

www.paneurouni.com | Tematínska 10, Bratislava, SR | Kontakty