Pridať alebo upraviť

Vymáhanie pohľadávok(347 firiem)

Všetky lokality
Logo nieje k dispozícii

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Správa nehnuteľností - obstarávacie služby. Služby spojené so správou a údržbou bytového a nebytového fondu. Zateplenie, oprava výťahov. Služby v oblasti vymáhania pohľadávok.

www.bppetrzalka.sk | Haanova 10, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o.

Komplexné služby v oblasti práva, zakladanie spoločností, vymáhanie pohľadávok.

Horná 8, Čadca, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.

Právo nehnuteľností, právo obchodných spoločností, zmluvné právo a právne analýzy.

www.ak-elba.sk | Karadžičova 10, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Právnické služby v oblasti obchodného, občianskeho, pozemkového a pracovného práva. Vymáhanie pohľadávok a práva informačných technológií.

www.bch.sk | Svätoplukova 30, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Dana Martinková

Poskytovanie právnych a mediačných služieb v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva, občianskeho, správneho, pracovného práva, súdnych sporov a vymáhania nehnuteľností.

www.martinkovalawfirm.com | Záhradnícka 64, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Legal Counsels s.r.o.

Zakladanie spoločností a ich zápis do obchodného registra, zabezpečovanie bežnej agendy obchodných spoločností. Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach.

www.legalcounsels.sk | Tallerova 10, Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

Dr. Molnár + Partners Consulting s.r.o.

Služby v oblasti rizík v česko - nemeckom obchode a obstarávaní nemeckých právnych služieb. Nemecké pracovné právo pre českých a slovenských zamestnancov v Nemecku. Poradenstvo.

www.nemeckepravo.cz | Václavské náměstí 808/66, Nové Město, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

DK Consulting s.r.o.

Podnikateľský servis pre obchodné spoločnosti od ich založenia po prípadné ukončenie ich činnosti. Prenájom administratívneho sídla. Vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovníctva, administratívne práce.

www.likvidator.com | Národná trieda 74, Košice, SR | Kontakty
www.likvidator.sk
Logo nieje k dispozícii

FOX HOLDING s.r.o.

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok v zahraničí, inkaso, odkúpenie, predaj, outsourcing, poradenstvo a konzultácie. Sprostredkovanie právneho zastupovania v zahraničí v rôznych oblastiach práva.

www.pohladavkyvzahranici.sk | U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha, ČR | Kontakty
www.pohledavkyvzahranici.cz
Logo nieje k dispozícii

Arisan, s.r.o.

Poradenská spoločnosť, ekonomické a právne poradenstvo. Vymáhanie, správa, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami. Komplexné vedenie daňovej, účtovnej, mzdovej a ostatnej konzultačnej agendy.

www.arisan.sk | Mudrochova 2, Bratislava, SR | Kontakty
www.uctovnictvo-arisan.sk
Logo nieje k dispozícii

McGrath & Arthur - právne služby

Poradenské a konzultačné služby v oblasti práva a súvisiacich ekonomických oblastiach, správa, inkaso a kúpy pohľadávok. Vedenie účtovnícka. Advokátske služby - obchodné, pracovné, medzinárodné právo.

www.kupnezmluvy.sk | Partizánska 2, Bratislava, SR | Kontakty
www.legal-services.sk
Logo nieje k dispozícii

BB Consensus, s.r.o.

Vymáhanie pohľadávok, mimosúdne riešenia sporov - mediácia, právne poradenstvo.

www.bbconsensus.sk | Kollárovo nám. 9, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Giese & Partner - advokátska kancelária Praha

Advokátska kancelária, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, financiám a medzinárodnému kupovaniu podnikov. Energetické a bankové právo, vymáhanie pohľadávok.

www.giese.cz | Ovocný trh 1096/8, Praha, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s.

Aliancia advokátov. Komplexné právne poradenstvo, poskytovanie právnych služieb v slovenskom, českom, anglickom, ruskom, talianskom, nemeckom a francúzskom jazyku.

www.aliancia.sk | Vlčkova ulica 8/A, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Komplexný služby v oblasti vymáhania pohľadávok - vykupovanie, mimosúdne a súdne inkaso pohľadávok, sledovanie splatnosti faktúr.

sk.eos-solutions.com | Údernícka 5, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

RETROAKTIV SLOVAKIA a.s.

Balík služieb v oblasti správy a inkasa pohľadávok, vymáhanie pohľadávok.

www.retroaktiv.sk | Špitálska 61, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Hildegarda Laclavíková, súdny exekútor

Činnosť súdneho exekútora. Vykonávanie činností spojených s vymáhaním pohľadávok a dražby.

Hlavná 45, Prešov, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor

Služby v oblasti súdneho exekútorstva, vymáhanie a inkasovanie pohľadávok.

Štúrova 784/52, Detva, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Eva Pálffyová - súdny exekútor

Vykonávanie exekúcií, vymáhanie pohľadávok, zabavovanie hmotného majetku.

Javorová 6, Šaľa, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Bronislava Pračková, súdny exekútor

Exekúcia, vymáhanie pohľadávok, odborné poradenstvo, dražby, spisovanie návrhov na exekúciu, úschova peňazí, listín a iných hnuteľných vecí.

Cyrila a Metoda 22, Žiar nad Hronom, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

JUDr. Mária Hlaváčová, súdny exekútor

Vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť, vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Hlavné námestie 34, Kežmarok, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor

Právne činnosti, súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, vykonávanie exekúcií, dražby.

Moyzesova 5, Nitra, SR | Kontakty |