Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu

Záujmové krúžky domovov detí a mládeže(31 záznamov)

Pridať alebo upraviť
1 - 25 z celkom 31 výsledkov
Odporúčame vám
Nemecká škola šermu dlhým mečom, nábor členov, zameranie na obdobie starých Slovanov a obdobie praveku.
Základná škola - výučba žiakov, rozvíjanie tvorivých schopností a myslenia, záujmové krúžky.
História hvezdárne, programy pre verejnosť, astronomické krúžky, kalendár podujatí.
Stránky o astronómií na Slovensku venované hlavne hvezdárni v Leviciach. Astroklub pre žiakov základných škôl.
Služby poskytované v oblasti organizovania detských a mládežníckych letných táborov.
Klub voľného času, krúžky, vzdelávacie poukazy, florbalová liga, súbory. Organizovanie tvorivých letných táborov. Členské výhody.
Prehľad krúžkov, výsledky súťaží, aktivity pre deti a mládež od 5 do 26 rokov, zabezpečenie a príprava táborov a výletov pre deti a mládež od 5 do 26 rokov.
Vyplnenie voľného času detí mimoškolskými aktivitami - počítače, tanec, výtvarná, jazykové, literárno-dramatické krúžky.
Starostlivosť o deti a mládež počas celého roka, aj v čase prázdnin. Kluby, krúžky, kurzy, podujatia, akcie, súťaže, prázdninové tábory.
Záujmové krúžky a kluby pre deti a mládež, športové aktivity pre dospelých, letné tábory, organizovanie okresných kôl súťaží a olympiád pre deti ZŠ, jazdecká škola.
Centrum voľného času - organizovanie pohybových, zábavných a vzdelávacích krúžkov pre deti, letné tábory, výlety a súťaže.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimovyučovacie aktivity.
Základná škola - škola má k dispozícii školskú knižnicu, žiacky časopis Dudoviny a Dudováčik. Školy v prírode, plavecké a lyžiarske kurzy.
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním - odborná starostlivosť o nadané deti, rozšírená výučba, záujmové krúžky. Detský florbalový tím.
Detské centrum pre deti od 6 mesiacov do 15 rokov. Individuálny program pre deti podľa veku.
Občianske združenie. Krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania. Vývoj robotov vlastnej koncepcie a podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
Štvorročné a osemročné gymnázium v Považskej Bystrici, rôzne záujmové krúžky, informácie o vyučovaní.
Vedecké krúžky pre deti - zábavnou formou fyzika, chémia, prírodné vedy a vesmír.
Získanie zručnosti z oblasti IT, konfigurácie sieťových zariadení, konfigurácie unixových a windowsových serverov/služieb a práce s CMS systémami a tvorbou softwaru.
Materské centrum, denný detský tábor, krúžky, odborná pomoc, doučovanie.
Poskytovanie kurzov - opatrovateľský a vychovávateľský kurz, kurz posunkovej reči, záujmové krúžky pre deti, organizovanie denných táborov.
Organizovanie detského, televízneho tábora. Práca s animátormi, organizovanie krúžkov.
Získavanie prostriedkov a podpory pre deti a mládež, organizovanie volnočasových aktivít a detských táborov.
Združenie priaznivcov westernového štýlu, country hudby a country tancov. Organizovanie záujmových krúžkov, podujatí a stretnutí.