Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Záujmové krúžky domovov detí a mládeže(30 záznamov)

1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Záujmové krúžky a kluby pre deti a mládež, športové aktivity pre dospelých, letné tábory, organizovanie okresných kôl súťaží a olympiád pre deti ZŠ, jazdecká škola.
Stránky o astronómií venované činnosti Tekovskej hvezdárne v Leviciach.
Detské centrum pre deti od 6 mesiacov do 15 rokov. Individuálny program pre deti podľa veku.
Štvorročné a osemročné gymnázium v Považskej Bystrici, rôzne záujmové krúžky, informácie o vyučovaní.
Výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti detí vo veku 5 až 15 rokov.
Výchovno-vzdelávacie školské zariadenie. Aktivity pre deti a mládež vo voľnom čase, objavovanie a rozvíjanie ich schopností a zručností.
Krúžkové činnosti pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých, letné akcie pre deti a mládež a podujatia počas celého roka.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimovyučovacie aktivity.
Organizovanie detského, televízneho tábora. Práca s animátormi, organizovanie krúžkov.
Materské centrum, denný detský tábor, krúžky, odborná pomoc, doučovanie.
Súkromná umelecká škola. Vyučovanie vo výtvarnom a hudobnom odbore skupinovo alebo individuálne.
Organizovanie aktivít pre deti a mládež – hudobné, športové, aktivity rozvíjajúce duchovné hodnoty.
Združenie priaznivcov westernového štýlu, country hudby a country tancov. Organizovanie záujmových krúžkov, podujatí a stretnutí.
Získavanie prostriedkov a podpory pre deti a mládež, organizovanie volnočasových aktivít a detských táborov.
Klub voľného času, krúžky, vzdelávacie poukazy, florbalová liga, súbory. Organizovanie tvorivých letných táborov. Členské výhody.
Poskytovanie kurzov - opatrovateľský a vychovávateľský kurz, kurz posunkovej reči, záujmové krúžky pre deti, organizovanie denných táborov.
Vedecké krúžky pre deti - zábavnou formou fyzika, chémia, prírodné vedy a vesmír.
Získanie zručnosti z oblasti IT, konfigurácie sieťových zariadení, konfigurácie unixových a windowsových serverov/služieb a práce s CMS systémami a tvorbou softwaru.
Centrum voľného času - organizovanie pohybových, zábavných a vzdelávacích krúžkov pre deti, letné tábory, výlety a súťaže.
Starostlivosť o deti a mládež počas celého roka, aj v čase prázdnin. Kluby, krúžky, kurzy, podujatia, akcie, súťaže, prázdninové tábory.
Vyplnenie voľného času detí mimoškolskými aktivitami - počítače, tanec, výtvarná, jazykové, literárno-dramatické krúžky.
Služby poskytované v oblasti organizovania detských a mládežníckych letných táborov.
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním - odborná starostlivosť o nadané deti, rozšírená výučba, záujmové krúžky. Detský florbalový tím.