Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Ústavy a liečebne(334 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 334 výsledkov
Odporúčame vám
Ošetrenie rán a preležanín, odber krvi, EKG vyšetrenie a iné služby ADOS - všetko u vás doma.
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Opatrovanie seniorov v Nemecku. Sprostredkovateľská agentúra pre opatrovateľky so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti opatrovania seniorov a poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť v Nemeckej spolkovej republike, v spolkovej krajine Bavorsko s výnimkou poskytovania zamestnania za úhradu.
Opatrovateľské služby v domácnostiach klientov. Organizovanie akreditovaných kurzov pre pracovníkov v sociálnej oblasti.
Ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti, aktivity.
Sme firma fungujúca už od roku 2005 a zameriavame sa na pomoc starším, chorým a zraniteľným. Naše služby ponúkame najmä v Trenčianskom kraji. Zameriavame sa na opatrovateľskú službu v domácnosti klienta. Vieme zabezpečiť aj pomocníkov do domácnosti. Sme tiež licencovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Služba domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľské a rehabilitačné služby. Pacientami sú osoby so zdravotnými problémami, ktoré im nedovoľujú samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. Požičiavame zdravotnícke pomôcky s pôsobnosťou po celom Slovensku.
Sprostredkovanie opatrovateľských služieb a personálu do zahraničia a na Slovensku.
Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov. Koberce, vankúše, kabelky, bytový textil, keramika, dekoračné predmety, hračky, puzzle, bižutéria, obrazy.
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Občianske združenie - poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. V Dennom stacionári MIŠKO s kapacitou 20 miest poskytuje ambulantnou formou odbornú profesionálnu starostlivosť o zdravotne znevýhodnených najmä mladých dospelých a seniorov odkázaných na pomoc. V komunitnom type zariadenia uskutočňuje záujmové a činnostné aktivity, poskytuje opatrovateľské úkony, sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a zabezpečuje stravovanie.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Domov dôchodcov, domov sociálnych služieb. Poskytovanie opatrovateľských služieb a ošetrovateľskej starostlivosti.
Domov dôchodcov, starostlivosť o starších a nevládnych ľudí, celoročná opatrovateľská služba, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo.
Starostlivosť o seniorov. Opatrovateľské a ošetrovacie služby. Rehabilitácie. Sociálne poradenstvo.