Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ústavy a liečebne(9 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 9 z celkom 9 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť o ľudí trpiacich Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ľudí so zdravotným postihnutím - telesné postihnutie, duševné poruchy, poruchy správania alebo zmyslové postihnutie.
Kúpeľno - liečebný ústav s celoročnou prevádzkou, zabezpečením ubytovania, stravovania a liečebných procedúr.
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Poskytovanie pomoci a podpory pri riešení sociálnych, zdravotných, právnych problémov spôsobených užívaním drog.
Dom pre núdznych (DPN) - ústavné zariadenie pre bezdomovcov, kapacita 10 lôžok, správa jednej vedúcej a 4 zamestnanci.
Nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa - denný stacionár.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Resocializačné zariadenie - aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov, sociálnych dôsledkov, drogových závislostí a iných závislostí.
Centrum intenzívnej terapie zamerané na neurorehabilitáciu pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi.