Úloha pre Vás je jednoznačná:

Usporiadajte weby spoločnosti Azet.sk do infografiky tak, aby boli prehľadné, jasné a zábavné.

Treba dodržať jedinú vec - zoskupenie webov do jednotlivých kategórií.

Špecifikácia - rozmer A4 vo formáte PDF aj JPG.

Deadline - infografiky zasielajte na najmocnejsigrafik@azet.sk do 31.1.2013.

Vybrané infografiky zverejníme aj s odklikom na web grafika alebo grafickej agentúry, ktorá infografiku navrhla!

Našli sme najmocnejšieho grafika

Vyhodnotenie súťaže