Katalóg         Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto

Oddelenie dopravy MÚ Bratislava - Staré Mesto

Samospráva miestnej časti Staré Mesto, evidencia obyvateľov, referát kontroly, sťažností a petícií, oddelenie územného plánu, investícií a správy bytov a nebytových priestorov, miestnych daní.

www.staremesto.sk


Kontaktné údaje

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava-Staré Mesto
Telefón:
02 / 592 463 80
E-mail:


Kontaktovať e-mailom

Fakturačné údaje

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO:
00603147
Sídlo:
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava-Staré Mesto


Hodnotenia firmy

Hodnotiť firmu: vyber hodnotenie

GPS poloha nebola vyplnená.