int(123) Oddelenie dopravy MÚ Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3
Katalóg         Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto

Oddelenie dopravy MÚ Bratislava - Staré Mesto

Samospráva miestnej časti Staré Mesto, evidencia obyvateľov, referát kontroly, sťažností a petícií, oddelenie územného plánu, investícií a správy bytov a nebytových priestorov, miestnych daní.

www.staremesto.sk


Kontaktné údaje

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - Staré Mesto

Ing. Katarína Olejárová

Telefón:
02 / 592 463 80
Mobil:
0910 853 986
E-mail:

Vladimír Hudec , opravy komunikácií a kanalizačných vpustí

Telefón:
02 / 592 463 47
Mobil:
0903 733 706
E-mail:

Ivan Chlapík , dopravné značenie a rozkopávky

Telefón:
02 / 592 463 26
Mobil:
0903 787 493
E-mail:

Viliam Morár , čistenie komunikácií a kanalizačných vpustí

Telefón:
02 / 524 956 98
Mobil:
0903 617 176

Ľubica Truplová , vláštne užívanie komunikácií – exteriérové sedenia v pešej zóne

Telefón:
02 / 592 463 13
E-mail:

Katarína Ujváriová , zvláštne užívanie komunikácií – rozkopávky, havárie, uzávierky, vyhradené parkovanie

Telefón:
02 / 592 463 14
E-mail:

Kontaktovať e-mailom

Fakturačné údaje

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO:
00603147
Sídlo:
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - Staré Mesto


Hodnotenia firmy

Hodnotiť firmu: vyber hodnotenie

GPS poloha nebola vyplnená.