V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).


Prevádzkovateľ
Ringier Slovakia Communities s. r. o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559

Zodpovedná osoba (DPO)
Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: Ringier Axel Springer Communities s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu: zo@ringieraxelspringer.sk

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch.


Práva dotknutých osôb

Prehľad práv dotknutej osoby                    

Výkon práv dotknutej osoby                  

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Žiadosť na výkon práva dotknutej osobyInformácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre Azet a Pokec

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre sociálne siete

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre marketing

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie