Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Logo nieje k dispozícii

RM - S Market, o.c.p., a.s.

Obchodovanie s cennými papiermi, poradenská činnosť v oblasti investovania a riadenia portfólia, obstarávanie vydávania emisií.

www.rmsmarket.sk, SR | Kontakty | Pobočky: 2
Logo nieje k dispozícii

Colosseum, a.s.

Obchodník s cennými papiermi licencovaný na deriváty. Investičné služby v obhospodarovaní portfólia. Obchodovanie na menovom trhu Forex. Obchodovanie po telefóne, elektronické obchodovanie.

www.colosseum.sk | Londýnská 730/59, Vinohrady, ČR | Kontakty
www.colosseum.cz
www.fxtrading.cz
Logo nieje k dispozícii

BH Securities a.s.

Obchodovanie s cennými papiermi na vlastný a cudzí účet doma aj v zahraničí, obhospodárovanie individuálnych portfólií a obchodovanie na úver.

www.investice.cz | Na Příkopě 15, Praha, ČR | Kontakty | Pobočky: 2
www.bhs.cz
Logo nieje k dispozícii

Atlantik finanční trhy, a.s. - cenné papiere

Obchodovanie s cennými papiermi. Poradenstvo domácim a zahraničným klientom.

www.atlantik.cz | Pobřežní 14, Praha, ČR | Kontakty | Pobočky: 1
Logo nieje k dispozícii

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

Nákup a predaj cenných papierov, otvorenie a vedenie účtov majiteľov, registrácia emisií a akcií dlhopisov, riadenie portfólií, depozitné služby, služby v oblasti korporátnych financií, poradenstvo.

www.sevis.sk | Kuzmányho 8, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Fio Slovakia, a.s.

Online obchodovanie s cennými papiermi a komoditami na trhoch v ČR, USA, Nemecku, Poľsku a Maďarsku, bankové služby - sporenie, bankový platobný styk, platobné karty, akcie a investície.

www.fio.sk | Kollárovo nám. 15, Bratislava, SR | Kontakty | Pobočky: 10
Logo nieje k dispozícii

SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Finančná inštitúcia poskytujúca svojim klientom investičné služby v oblasti cenných papierov a iných investičných nástrojov.

www.salveinvestments.sk | Plynárenská 7/A, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

FIMEX CAPITAL, s. r. o.

Obchodovanie s cennými papiermi, realizácia obchodov s komoditnými derivátmi na svetových finančných trhoch.

www.fimex.sk | Plynárenská 7/B, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

BEST Finance, s.r.o.

Ekonomické, obchodné, podnikateľské a organizačné poradenstvo, obchodná činnosť. Úspory nákladov, motivácia kľúčových zamestnancov, ekonomické analýzy, zakladanie spoločností.

www.bestfinance.sk | Holleho 359/3, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

CMS Capital Market Services, a.s.

Sprostredkovanie transakcie s cennými papiermi prostredníctvom renomovaných domácich a zahraničných finančných inštitúcií. Prístup k akciovým trhom, pokyny k nákupu alebo predaju cenných papierov.

www.cms.sk | Pribinova 25, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

SEVIS administratíva, s.r.o.

Otvorenie a vedenie majiteľa účtu cenných papierov, premena formy cenných papierov, registrácia emisií akcií a dlhopisov. Riadenie portfólia. Poradenstvo v investovaní. Finančné plánovanie.

www.sevis.sk | Kuzmányho 8, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Patria Direct - investičná spoločnosť

Obchodovanie s cennými papiermi, podielovými fondmi, českými štátnymi dlhopismi, komanditnými akciami, investičnými certifikátmi.

www.patria-direct.cz | Jungmannova 745/24, Praha, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Finanční skupina Fio, a.s.

Sprostredkovanie obchodu s akciami, finančná skupina. Bežné účty, vklady, úvery, platobný styk, služby bankového typu, internetbanking. Spoločnosť umožňujúca obchodovanie na burze.

www.fio.cz | V Celnici 10, Praha, ČR | Kontakty | Pobočky: 76
Logo nieje k dispozícii

M Securities o.c.p., a.s.

Riadenie portfólií, obchodovanie s cennými papiermi, úschova listín, privátne bankovníctvo a ekonomické poradenstvo.

www.msecurities.sk | Panenská 21, Bratislava-Staré Mesto, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Správcovská spoločnosť, a.s.

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na ich investovanie do majetku s následným spravovaním podielových fondov. Výkon nútenej správy podielových fondov.

Hattalova 12/A, Bratislava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

CPM Associates, spol. s r.o.

Poskytovanie vzdelávania v oblasti investovania a obchodovania s cennými papiermi prostredníctvom seminárov, kurzov a školení, poskytovanie služieb v oblasti kapitálových trhov a cenných papierov.

www.cpm.sk | Trnavská cesta 74/A, Bratislava, SR | Kontakty
www.tl.sk
Logo nieje k dispozícii

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Správa finančných aktív, nákup a predaj tuzemských a zahraničných cenných papierov. Príprava a umiestnenie nových emisií cenných papierov. Investičné poradenstvo.

www.sympatia.sk | Plynárenská 7/B, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Wood & Company, a.s. - cenné papiere

Spoločnosť poskytujúca služby investičného bankovníctva predovšetkým v oblasti fúzií a akvizícií a obchodovania s cennými papiermi.

www.wood.com | Laurinská 18, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

SLOVINTEGRA, a.s.

Investovania do výrobných a priemyselných podnikov, nových technológií, zdravotníctva, energetiky, obchodovania s cennými papiermi a finančnými produktmi.

www.slovintegra.sk | Tematínska 5/A, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

Prevádzkové a investičné financovanie, syndikované úvery, dlhopisy, cenné papiere, financovanie vlastného kapitálu. Cash Pooling, firemné účty, platobný styk, komoditné deriváty, ukladanie hotovosti.

www.commerzbank.cz | Jugoslávská 1, Praha, ČR | Kontakty | Pobočky: 4
Logo nieje k dispozícii

ERFIN, s.r.o.

Mimosúdne a súdne vymáhanie, odkúpenie pohľadávok. Predaj a kúpa cenných papierov a nehnuteľností. Kúpa nehnuteľnosti, riešenie záväzkov a tiarch. Odborné poradenstvo.

www.erfin.sk | Záhradnícka 74, Bratislava, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Conseq Investment Management, a.s.

Investičné poradenstvo - efektívne investovanie, asset management, distribúcia podielových fondov, poskytovanie úverov a pôžičiek za účelom investovania.

www.conseq.cz | Rybná 682/14, Praha, ČR | Kontakty
www.3dinvesticia.sk
www.mojeinvestice.cz
Logo nieje k dispozícii

Argent Invest s. r. o.

Sprostredkovanie investícii - kapitálové investície, cenné papiere, podielové fondy, poisťovníctvo, poskytovanie a sprostredkovanie úverov, finančné a investičné poradenstvo.

Račianska 155, Bratislava, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

AdeXa Finance, spol.s.r.o.

Finančné a účtovné poradenstvo, poskytovanie krátkodobých finančných pôžičiek a leasing nebankovým spôsobom. Obchodník s cennými papiermi, realizovanie rôznych obchodov.

www.adexa.sk | Štúrova 40, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

AB Ratings and Services, s. r. o. - finančné služby

Spracovanie nezávislých ratingových hodnotení, nezávislé analýzy z oblasti makroekonomického prostredia, vysoko-kvalitné odvetvové analýzy a analýzy subjektov, projektov a transakcií. Poradenstvo.

www.abras.sk | Kopčianska 10, Bratislava, SR | Kontakty