Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Zber a likvidácia odpadov - Trnavský kraj(78 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Zber a likvidácia odpadov - Trnavský kraj
Galanta (12)
Hlohovec (6)
Piešťany (8)
Senica (5)
Skalica (5)
Trnava (24)
1 - 25 z celkom 78 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálne čistiace práce, zber a preprava odpadov, recyklácia, priemyselné služby.
Servisná a poradenská činnosť zameraná na nakladanie, uskladňovanie a likvidáciu odpadov. Zhodnocovanie a drvenie odpadov, zhromažďovanie, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov, čistiace práce.
Výkup druhotných surovín, triedenie a spracovanie odpadového papiera, železného odpadu, fólie a farebných kovov.
Triedenie a výkup druhotných surovín, odvoz a likvidácia odpadu, ponuka komunálnych služieb, poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
Zabezpečovanie zberu elektronického odpadu, nakladanie s nebezpečným odpadom.
Zber a likvidácia nebezpečného odpadu. Testovanie, meranie a analýzy. Výroba a servis recyklačných technológií.
Odber, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov. Doprava, prenájom kontajnerov, preprava odpadov v kontajneroch.
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Zber a recyklovanie kovového odpadu a šrotu, nekovového odpadu a ich zvyškov.
Zber, výkup a spracovanie odpadu k ďalšiemu použitiu.
Výkup a spracovanie odpadov, likvidácia - automobilov, konštrukcií.
Výkup železného šrotu a farebných kovov. Paličské práce, likvidácia skladov, pristavenie a prenájom kontajnerov.
Zber, odvoz a nezávadné zneškodňovanie komunálneho odpadu. Prevádzka triediarne a lisovne vyseparovaných zložiek odpadu, kompostárne, čistenie odvodňovacích vpustí na miestnych komunikáciach.
Zber, spracovanie a recyklácia použitých prenosných akumulátorov a batérií.
Dekontaminácie pôd a vôd znečistených ropnými uhľovodíkmi, likvidácia odpadu, údržba, čistenie, sanácia znečistených nádrží, revízie, nátery, pieskovanie, výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc.
Odvoz a likvidácia odpadov - stavebný, záhradný, komunálny, veľkokapacitné kontajnery. Dovoz sypkých materiálov - zemina, piesok, štrk, kameň, suchý betón.
Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom.
Hodnotenie geofaktorov životného prostredia, spracovanie rádioaktívnych odpadov, bezpečnostná a prevádzková dokumentácia. Projektové manažérstvo.
Zberňa šrotu. Výkup železného šrotu a farebných kovov, vyradených strojov, káblov, drôtov. Rozpaľovanie železného šrotu, pristavenie kontajnerov. Predaj triedeného odpadu.
Správa nehnuteľností - údržba a prevádzka objektov, upratovanie, údržba zelene, informátorské služby, zásobovanie.
Zabezpečovanie vnútroštátnej prepravy tovaru, likvidácia odpadu - komplexné služby pri odvoze a likvidácii všetkých druhov odpadu, vrátane nebezpečných odpadov (ADR).
Stavebno - obchodná spoločnosť, vykonávanie jednoduchých stavieb, nakladanie s odpadmi.
Zber, likvidácia a spracovanie druhotného a nebezpečného odpadu - kovový odpad, odpad z bielej a čiernej elektroniky, autovraky.
Údržba a čistenie miestnych komunikácií, verejných plôch a zariadení, osadenie a údržba dopravného značenia, výsadba a údržba verejnej zelene, parkové úpravy, nakladanie s odpadmi.
Zber a spracovanie odpadov, odvoz odpadov, likvidácia. Predaj stavebného materiálu.