Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Zber a likvidácia odpadov - Trnavský kraj(77 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Zber a likvidácia odpadov - Trnavský kraj
Galanta (11)
Hlohovec (6)
Piešťany (8)
Senica (5)
Skalica (5)
Trnava (24)
1 - 25 z celkom 77 výsledkov
Odporúčame vám
Demolácie a demontáže stavieb a ich častí, likvidácia technologických zariadení, zemné práce, recyklácia stavebného odpadu.
Stavebno - obchodná spoločnosť, vykonávanie jednoduchých stavieb, nakladanie s odpadmi.
Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom.
Zber a likvidácia nebezpečného odpadu. Testovanie, meranie a analýzy. Výroba a servis recyklačných technológií.
Zber, likvidácia a spracovanie druhotného a nebezpečného odpadu - kovový odpad, odpad z bielej a čiernej elektroniky, autovraky.
Zber a recyklovanie kovového odpadu a šrotu, nekovového odpadu a ich zvyškov.
Výkup a triedenie druhotných surovín – kovový šrot a farebné kovy. Zhromažďovanie, triedenie, uskladnenie a následný odvoz.
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Triedenie a výkup druhotných surovín, odvoz a likvidácia odpadu, ponuka komunálnych služieb, poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
Hodnotenie geofaktorov životného prostredia, spracovanie rádioaktívnych odpadov, bezpečnostná a prevádzková dokumentácia. Projektové manažérstvo.
Servisná a poradenská činnosť zameraná na nakladanie, uskladňovanie a likvidáciu odpadov. Zhodnocovanie a drvenie odpadov, zhromažďovanie, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov, čistiace práce.
Zber, triedenie a likvidácia odpadu. Triedený zber druhotných surovín, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov.
Výkup druhotných surovín, triedenie a spracovanie odpadového papiera, železného odpadu, fólie a farebných kovov.
Odvoz a likvidácia odpadov - stavebný, záhradný, komunálny, veľkokapacitné kontajnery. Dovoz sypkých materiálov - zemina, piesok, štrk, kameň, suchý betón.
Odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, prevádzkový poriadok, HACCP, školenia pre zamestnancov.
Predaj drtí a regranulátu, recyklácia plastov, výkup plastových odpadov, zber odpadov od zákazníkov, zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia odpadov, legislatívny servis, environmentálne poradenstvo.
Montážna činnosť - plynoinštalácie, vykurovania a zdravotechniky. Predaj stavebného materiálu, reziva, elektroinštalačného materiálu, preprava, poradenstvo, servis a prenájom stavebnej techniky.
Zber, odvoz a nezávadné zneškodňovanie komunálneho odpadu. Prevádzka triediarne a lisovne vyseparovaných zložiek odpadu, kompostárne, čistenie odvodňovacích vpustí na miestnych komunikáciach.
Zber, výkup a spracovanie odpadu k ďalšiemu použitiu.
Zberné suroviny - výkup farebných kovov, železa a odpadových surovín..
Špeciálne čistiace práce, zber a preprava odpadov, recyklácia, priemyselné služby.
Dekontaminácie pôd a vôd znečistených ropnými uhľovodíkmi, likvidácia odpadu, údržba, čistenie, sanácia znečistených nádrží, revízie, nátery, pieskovanie, výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc.
Výkup starých a pokazených počítačov, notebookov a PC komponentov v rámci západného Slovenska.