Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Baby friendly nemocnice(22 záznamov)

1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Služby v oblasti zdravotnej starostlivosti charakteru lôžkového, ambulantného, spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek a ostatných služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v plnom rozsahu. Oddelenie detské, interné, pôrodnícke, novorodenecké, neurologické, chirurgické, ortopedické, dlhodobo chorých, anesteziologické.
Nemocnica s poliklinikou, oddelenia - pôrodnica, anesteziológia a intenzívna medicína, detské, dialýza, doliečovacie, gynekologické, chirurgia, interná JIS, neurológia a iné.
Všeobecná nemocnica poskytujúca zdravotnú starostlivosť - lôžkové oddelenia, operačné sály, služby, pediatrické oddelenie, pôrodnica, interné, chirurgia, traumatológia, novorodenecké.
Nemocnica s poliklinikou. Informácie o lôžkových oddeleniach nemocnice, aktuálne informácie, návštevné hodiny, návštevný poriadok.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Oddelenie dlhodobo chorých, ušno-nosno-krčné, gynekologicko-pôrodnícke, chirurgia, interné, neurológia, očné, ortopédia, pediatria, traumatológia, urológia.
Centrálny príjem, gynekologická klinika, rehabilitačné, chirurgia, interné, kožné, neurologické, novorodenecké, klinika popálenín, očné, oddelenie dlhodobo chorých, hematológia, biochémia, rádiológia.
Špecializovaná starostlivosť chorým novorodencom a intenzívno-resuscitačná starostlivosť pre novorodencov bezprostredne ohrozených na živote zo spádovej oblasti.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných klinikách a oddeleniach.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných odborných klinikách a oddeleniach.
Špecializovaná liečebno-preventívna činnosť zameraná na gynekológiu a pôrodníctvo. Starostlivosť o rizikovú graviditu, epidurálna analgézia, prenatálna ultrazvuková a genetická diagnostika.
Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov. Oddelenia a špecializované kliniky.
Vedenie nemocnice, gynekológia, pôrodnica, novorodenecké, pediatria, chirurgia, úrazová chirurgia, fyziatria, balneológia, rehabilitácie, geriatria, vnútorné lekárstvo, liečba dlhodobo chorých, neurológia, psychiatria.
Informácie o možnostiach liečby, štruktúra, lekári, ambulancie, kontakty, vybavenie nemocnice. Klinika detí a dorastu, klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny.
Zdravotná starostlivosť v primárnej odbornej starostlivosti. Špecializované kliniky, oddelenia a ambulancie. Novorodenecké, geriatria, hematológia, infekčné, onkológia, endoskopia, ortopédia.
Zdravotnícke zariadenie, centrálny príjem, pôrodnica, pediatria, chirurgia, úrazová a rekonštrukčná chirurgia, geriatria, infekčné, kožné, neurológia, očné, ortopédia, ušno-nosno-krčné, interné a iné.
Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na odborných klinikách a oddelenia - chirurgia, pôrodnica, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, rádiológia, očné, novorodenecké, neurológia.