Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Časopisy a periodická tlač - Prešovský kraj(28 záznamov)

Slovensko Časopisy a periodická tlač - Prešovský kraj
Bardejov (2)
Humenné (1)
Poprad (4)
Prešov (11)
Stropkov (2)
Svidník (2)
1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Vydavateľská činnosť, knihy s kresťanským zameraním. Vydávanie časopisu Posol a štvrťročníka Viera a život. Predaj kníh s kresťanskou tematikou.
Vydávanie novín, časopisov, kníh, kalendárov a iných periodík a tlačovín.
Tlačená aj online forma týždenníka Spektrum v okresoch Stropkov a Svidník. Prevádzkovanie internetového portálu Vranovské novinky.
Výroba reklám, samolepky na autá, reklamné a informačné tabule, vizitky, oznámenia, 3D písmo, tlač tapiet, potlač tričiek, reklamných predmetov, výroba pečiatok, veľkoplošná tlač, grafické návrhy.
Vydávanie schránkových novín. Reklamno-inzertné noviny.
Vydávanie inzertného dvojtýždenníka Život Prešova distribuovaného do poštových schránok a dostupného na internete.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Vydávanie občasníka Podtatranský kuriér - spravodajstvo, región, história, kultúra, zaujímavosti a šport z oblasti Tatier.
Nezávislý týždenník občanov regiónu Svidníka, Stropkova a Giraltoviec.
Vydávanie časopisu Impulz - revue pre modernú katolícku kultúru a kresťanského týždenníka ZRNO. Hárková, ofsetová a rotačná tlač a grafické služby - letáky, tlačivá, vizitky, vstupenky.
Vydavateľská činnosť a polygrafická výroba, vydávanie časopisov, kníh a novín.
Vydavateľstvo tématického časopisu Roddom, ponuka umiestnenia rodinného domu v časopise a plnej distribúcie časopisu.
Vydávanie ročenky Studia Biblica Slovaca, zameranej na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.
Vydávanie časopisu The Student, marketingové kampane a predaj inzercie v časopise aj na webe.
Príprava a organizovanie širokého spektra vzdelávacích kurzov, seminárov. Kurzy v oblasti: komunikačné zručnosti, dane, daňové exekučné konanie. Organizovanie zábavno spoločenských podujatí, reklama
Prevádzkovanie Ľubovnianskej televízie v Starej Ľubovni, Novej Ľubovni, Vyšných Ružbachoch. Reklama a inzercia na teletexte, v obrazovom vysielaní.
Rómsky nový list - nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku.
Vydávanie kníh, novín, časopisov, katalógov a tlačovín.