Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Časopisy a periodická tlač - Trnavský kraj(30 záznamov)

Slovensko Časopisy a periodická tlač - Trnavský kraj
Galanta (1)
Hlohovec (1)
Piešťany (6)
Senica (2)
Skalica (1)
Trnava (9)
1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Vydavateľská činnosť, knihy s kresťanským zameraním. Vydávanie časopisu Posol a štvrťročníka Viera a život. Predaj kníh s kresťanskou tematikou.
Vydavateľská, distribučná a tlačiarenská činnosť. Spoločnosť vydáva 39 regionálnych týždenníkov s dosahom na 1,5 mil. domácností Slovenska.
Veľkoobchod s predajom a distribúciou periodickej tlače, kompletný sortiment doplnkového tovaru a tabakových výrobkov.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Rotačná a hárková ofsetová tlač. Vydávanie novín. Uverejnenie inzercie, grafické práce, návrhy a spracovanie loga, katalógov a prezentácií. Realizácia reklamných kampaní.
Regionálne noviny. Informácie, inzercia, ponuky práce, riadková inzercia, aktuálne ponuky.
Vydávanie školského časopisu Čabelkovci - školské podujatia, divadlo, básne.
Vydavateľská činnosť, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, reklamné a propagačné služby.
Vydavateľstvo a reklamná agentúra - tlač na rotačnej tlačiarni, vydávanie letákov a novín, cestovná agentúra.
Tlač novín, časopisov, merkantilu, tlačovín, letákov. Tlač a spracovanie kníh, brožúr, katalógov. Veľkonákladová ofsetová hárková a rotačná tlač.
Pomoc osobám s diagnózou sclerosis multiplex (SM). Podpora a organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov. Vydavateľ časopisu Nádej zameraného na problematiku sclerosis multiplex.
Vydavateľské činnosti - vydávanie kníh, novín, časopisov a iných periodických publikácií Pardon Trnava. Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, distribúcia tlačovín a novín.
Organizovanie podujatí kultúrno-výchovnej činnosti, rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín, vydávanie časopisu Obzor.
Grafické štúdio - tvorba a tlač letákov, brožúr, vizitiek, firemných katalógov a kalendárov. Tlačiarenské služby a viazanie brožúr, kníh.