Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Deti a násťroční - internetové časopisy(276 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Všetky lokality
1 - 25 z celkom 276 výsledkov
Odporúčame vám
Aktivity v mimovyučovacom čase. Možnosti užitočného trávenia voľného času v oblasti spoločenských vied, techniky, športu a prírodovedy, s dôrazom na relaxáciu, zdravého spôsobu života i zábavu.
Občianske združenie zamerané na vytváranie vhodného prostredia pre plynulý a správny psychomotorický vývin detí. Organizovanie programov a stretnutí pre rodičov s deťmi. Kurzy masáži bábätiek.
Aktívne využitie voľného času v popoludňajších hodinách, vzdelávanie, krúžky a eventy.
Dobrovoľnícka detská a mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Skupinové stretnutia, krúžky, športové, kultúrne, vzdelávacie a medzinárodné aktivity.
Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Záujmové krúžky, prázdninové podujatia, zóny voľného času.
Centrum voľného času - výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť pre deti a mládež. Ponuka krúžkov, aktivít a podujatí.
Pomáhanie, trénovanie a inšpirovanie mládežníckych vedúcich v rámci celej krajiny.
Prvá detská prázdninová republika Tralaland. Letné tábory, školy v prírode.
Súkromné centrum voľného času. Privátne školské zariadenie zamerané na mimoškolské aktivity detí, mládeže a dospelých.
Organizácia pre deti a mládež maďarskej národnosti. Hranie hier v maďarčine a organizovanie podujatí pre deti a možnosť zúčastňovať sa na národných a medzinárodných podujatiach. Naším cieľom je výchova charakterných, všestranných, ale celistvých ľudí, ktorí môžu získané vedomosti a rozvinuté schopnosti uplatniť vo všetkých oblastiach života.
Centrum voľného času sv. Jakuba. Rozvíjanie voľno-časových aktivít u detí, mládeže, rodičov a dospelých. Deti a mládež majú možnosť tráviť aktívne svoj voľný čas, všetko pod dohľadom vychovávateľov. Počas školského roku môžu navštevovať rôzne krúžkové útvary, alebo sa zúčastňovať zaujímavých športových, kreatívnych, vzdelávacích aktivít.
Organizácia korešpondenčných seminárov, matematických súťaží, táborov, sústredení a ďalších aktivít.
Neziskové občianske združenie - organizovanie detských pobytov a táborov, jarných lyžovačiek, ozdravovacích pobytov pri mori, školení, workshopov, súťaží mladých talentov, kultúrnych podujatí. Aktivity, pri ktorých zmysluplným spôsobom vypĺňa voľný čas detí a mládeže, podporuje ich záujmy a prezentuje ich talent.
Náboženské spoločenstvo mladých ľudí - zbor, diskusné stretnutia, filmové stretnutia, duchovné obnovy, športové akcie, turistické výlety, spoločné trávenie voľného času a mnoho ďalších aktivít.
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže. Školské zariadenie, podporovanie mimoškolských aktivít, záujmové kluby a krúžky pre deti a mládež, organizovanie akcií.
Pomoc deťom v ohrození. Spájanie kresťanov a kresťanských organizácií, projektov a jednotlivcov, prostredníctvom konferencií a školení, poradenstva, kontaktov na iné subjekty.
Pastoračné centrum pre deti, mládež a rodiny. Organizovanie podujatí, koncertov, prednášok, sympózií, menších rodinných osláv, besiedok. Prevádzkovanie krúžkov a športových aktivít.