Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Energetické a environmentálne poradenstvo(551 záznamov)

1 - 25 z celkom 551 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poradenská, konzultačná, projektová a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, geológie a v stavebníctve.
Zneškodňovanie a odvoz nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadom, poradenstvo v životnom prostredí.
Výroba čerstvého betónu, dopravné služby, poradenstvo. Recyklácia čerstvého betónu.
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, výťahov. Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe.
Energetický manažment pre obce a veľké spoločnosti, EPC projekty, energetické audity, technické štúdie a analýzy. Termovízne merania budov a zariadení. Verejné obstarávanie pre nákup médií.
Poradenstvo a inžinierske služby - odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Energetická certifikácia budov. Služby pre bytové hospodárstvo a správcov nehnuteľností, merania a rozpočítanie spotreby.
Projektovanie, konzultačné a inžinierske služby v oblasti vodného hospodárstva a ekológie. Skládky odpadov, ochranné hrádze, odkaliská, kanalizácie a nádrže. Hydrotechnické výpočty.
Špecializované služby v oblasti životného prostredia - posudzovanie vplyvov, monitoring, prieskum a sanácia znečistenia, hydrogeológia, vypracovanie EIA štúdií, zabezpečenie procesu IPKZ.
Predaj a distribúcia elektrickej energie, dodávka a stavba trafostaníc na kľúč, poradenstvo v oblasti elektroenergetiky.
Geologické práce, monitoring a rozbory vôd, ekologický audit, nakladanie s odpadmi. Daňové poradenstvo, mzdová agenda. Poradenstvo so zameraním na ochranu a tvorby životného prostredia a geológie.
Výroba elektrickej energie, výroba tepla a jeho rozvod. Poradenská činnosť v oblasti jeho výroby.
Inžinierska a servisná činnosť pre energetiku. Odborné prehliadky, revízie, projektová dokumentácia v oblasti jadrovej energetiky a hydroenergetiky. Výstavba malých vodných elektrární na kľúč.
Dodávka, distribúcia elektriny, služby v oblasti elektroenergetiky. Výroba a rozvod tepla.
Ťažba dreva, ochrana drevín, nákup a predaj dreva, pestovanie a sadba drevín, lesníctvo.
Nedeštruktívne skúšanie materiálov - skúšky vizuálnou metódou, skúšky kapilárnymi metódami, magnetickou práškovou metódou, prežiarením, ionizujúcim žiarením, ultrazvukom. Poradenstvo.
Počítačové služby - tvorba webových aplikácií, správa webových portálov, poradenstvo v oblasti informatiky a využitia open source. Enviromentálne služby. Spracovanie dát a webmapové služby.
Odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi, optimalizácie nákladov pre malé a stredné podnikateľské subjekty, mestá a obce. Program odpadového hospodárstva POH.
Servis kotlov. Energetické poradenstvo. Školiteľské a konzultačné služby v oblasti hospodárenia s energiou. Servis a opravy horákov a kotlov. Ponuka žiaruvzdorných izolácií dverí kotlov. Tlmiče hluku.
Dovoz a predaj zemného plynu, prieskum ložísk, služby v oblasti energetiky.
Advokátska kancelária - daňové, konkurzné, pracovné právo, právo verejného obstarávania, energetické a ekologické poradenstvo.
Geologické práce a služby. Inžiniersko-geologický, hydrogeologický a geologický prieskum životného prostredia. Meranie zemných odporov pre potreby posúdenia agresívnych vlastností zemín.