Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
51 - 75 z celkom 715 výsledkov
Odporúčame vám
Služby v oblasti geodetických a kartografických prác, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, rozdelenie nehnuteľností, osadenie stavieb, polohopis a výškopis.
Geodetické, kartografické a inžinierske služby vrátane projektovania v oblasti stavebníctva.
Geometrické, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zameranie, pozemkové úpravy, zameranie inžinierskych sietí, geodetické zameranie STL prípojok a digitálny výstup, inžinierska geodézia.
Geometrické plány na rozdelenie pozemkov, na zameranie stavby, na majetkové usporiadanie, polohopisné a výškopisné plány a vytyčovacie náčrty.
Geodetické a kartografické práce - vytyčovanie hraníc pozemkov, plány na zameranie pozemkov, zameranie stavieb.
Geodetické a kartografické práce - polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie stavieb a pozemkov.
Geodetické a kartografické činnosti, geometrické plány a vytyčovanie hraníc, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie skutočného stavu.
Geodetické a kartografické práce, geodetické a ekologické poradenstvo.
Geometrický plán, inžinierska geodézia, polohopisný a výškopisný plán, vytýčenie pozemku, technická pomoc, darovacia, kúpna zmluva.
Geodetické práce. Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov, projekty pozemkových úprav, register obnovenej evidencie pozemkov.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemokov, inžinierska geodézia.
Vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetické práce, inžinierske činnosti, montáž a výstavba telekomunikačných vedení, zemné a výkopové práce, likvidácia odpadu, poradenstvo, vytyčovanie stavieb.
Geodetické práce, projektovanie pozemkových úprav, vypracovanie plánov, tvorba účelových máp, inžinierska geodézia, poradenská a konzultačná činnosť.
Autorizovaný geodet - vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov. Porealizačné zameranie stavieb. Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností - kúpno-predajné, darovacie zmluvy.
Geodetické a kartografické práce a služby, projektová dokumentácia.
Geodetické projektovanie - tvorba grafických modelov, mapovanie terénu, vytvorenie grafických máp. Geodetické práce - inžinierska geodézia, vypracovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc.
Servis geodetických prístrojov, predaj meracej techniky pre geodetov, kalibrácie optických nivelačných prístrojov, potrubných laserov, rotačných laserov, meracích pásiem.
Vyhotovovanie geometrických plánov, adresných bodov, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavebných objektov, spracovanie mapových podkladov pre projekty stavieb, polohové a výškové zameranie.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemku, vytyčovanie stavieb, adresný bod, identifikácia parciel, digitálna mapa mesta.
Priestorové 3D laserové skenovanie objektov. 3D modely, vizualizácie a post processingové spracovanie. Inžinierska geodézia a služby katastra nehnuteľností.
Geodetická kancelária s kompletným geodetickým servisom. Poskytovanie geodetických a kartografických služieb. Geometrické plány, inžinierska geodezia.
Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov. Expertíza a poradenská činnosť v odbore geodézia. Zameranie stavieb a inžinierskych sietí pre kolaudačné rozhodnutie.
Geodetické a kartografické činnosti, tvorba účelových máp pre projektovanie, projekty pozemkových úprav, digitálne základné mapy závodov a miest, zameriavanie líniových stavieb, vytyčovacie práce.
Komplexné geodetické práce v oblasti inžinierskej a katastrálnej geodézie, geometrické plány, vytýčenie pozemku, polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie adresného bodu, bezplatné poradenstvo.
Geodézia v KN - vyhotovenie GP, vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov. Inžinierska a stavebná geodézia - vytyčovanie stavieb líniových, pozemných plošných a inžinierských stavieb.