Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Horniny a nerasty - výroba(34 záznamov)

1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Výroba mastenca, magnezitu, bentonitu. Granulometrické úpravy materiálov - drvenie, mletie, triedenie. Strojná úprava a repasia zariadení na ťažbu nerastov.
Ťažba a spracovanie prírodného zeolitu, výroba a predaj produktov na báze prírodného zeolitu.
Činnosť vykonávaná banským spôsobom. Projekčné a geologické práce, ťažba a úprava zeolitu, sanácie, ekologické služby, vypracovanie EIA, búracie práce.
Výroba a predaj vysoko kalcitického a dolomitického vápna, vysokopercentného vápenca a mletého vápencového kameniva pre oceliarenstvo, energetiku, životné prostredie a stavebníctvo.
Výroba a predaj dolomitického drveného kameniva, použiteľného na stavebné účely, sklárstvo, hutníctvo, betonársku výrobu, ťažba a spracovanie dolomitu.
Lomový kameň, stavebný materiál, kameň blokovo dobývateľný - leštiteľný, frakcie 0-63, 32-63, dekoračný kameň.
Kameňolom, ťažba a spracovanie prírodného kameňa - vápenca.
Ťažba a spracovanie prírodného zeolitu a výroba a predaj zeolitových produktov.
Výroba prírodného drveného andezitového kameniva mokrou metódou.
Bázické stavivá pre cementárne a bázické monolitické hmoty pre oceliarne.Ťažobný a spracovateľský magnezitový závod.
Ťažba úžitkových nerastov pre stavebné účely, výroba a predaj stavebného kameňa, výroba a pokládka obaľovacích zmesí.
Výroba anódových, ubíjacích a elektródových hmôt a kalcinovaných materiálov.
Spracovanie bielych a hnedých korundov, karbidov kremíka a karbidových a korundových zmesí do priemyselných podláh.
Ťažba keramických a žiaruvzdorných ílov, banská činnosť, spracovanie nerudných nerastných surovín.
Ťažba a spracovanie bentonitov, obchodná činnosť so zameraním na bentonit a bentonitové výrobky, výroba elektrickej energie.
Sanácia a rekultivácia územia, nakladanie s odpadmi, úprava a využitie biologického odpadu, ťažba surovín, výkopové práce.