Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Hygienické služby(19 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 19 z celkom 19 výsledkov
Odporúčame vám
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia. Vývoj a výroba výrobkov na ochranu proti škodcom - lepové pasce, insekticídy, požerové nástrahy, ochrana proti holubom, prípravky na ničenie hlodavcov a hmyzu.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenstvo, konzultácie.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.
Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR, informovanie verejnosti, projekty, programy a poradňa.
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - vývoj znečistenia ovzdušia, kvalita vody na kúpaliskách, hygienicko epidemiologická situácia, poradne.
Organizačná štruktúra úradu, právne normy, dozor nad podporou zdravia, zdravotná poradňa.
Poskytovanie zdravotníckych a hygienických informačných služieb pre zdravie ľudského tela. Hygieny životného prostredia, epidemiológia.
Upratovacie a čistiace služby pre jednotlivcov alebo firmy.
Povinné zákonné online školenia v gastronómií - BOZP, BPP – Hygiena, PO, PZS, školenia pre vodičov, príprava na Hygienické minimum. Správa dokumentácie, povinné osobné obhliadky. Rozvojové školenia.
Podpora zdravia, zvyšovanie povedomia o príčinách civilizačných, prenosných a profesionálnych chorôb.
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam, zabezpečenie činnosti národných referenčných centier.
Poradenstvo v oblasti hygieny potravín - vypracovanie systému HACCP, prevádzkového poriadku, sanitačného poriadku, poradenstvo a konzultácie, audit, školenia, zabezpečenie obhliadky prevádzky.
Interný audit v ubytovacích a gastro zariadeniach. Obhliadky, audity vodohospodárstva, odpadového hospodárstva, ovzdušia a procesov. Prevádzkové poriadky a posudky. Hygiena, potravinástvo a HACCP.
Príručka správnej hygienickej praxe, ktorá obsahuje univerzálne vypracovaný systém HACCP pre všetky typy prevádzok spoločného stravovania.
Služby v oblasti zisťovania nezávadnosti potravín, udeľovanie certifikátu HACCP, externý audit HACCP.
Komunálne služby na území mesta Prostějov. Údržba zelene, komunikácií, zber a likvidácia odpadov.