Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Kresťanské organizácie(57 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 57 výsledkov
Odporúčame vám
Dobrovoľnícka mládežnícka organizácia - organizácia športových, kultúrnych, vzdelávacích, medzinárodných aktivít pre deti a mládež.
Náboženské spoločenstvo mladých ľudí - zbor, diskusné stretnutia, filmové stretnutia, duchovné obnovy, športové akcie, turistické výlety, spoločné trávenie voľného času a mnoho ďalších aktivít.
Spoločenstvo združujúce mládež, výchova mládeže v kresťanskom duchu. Pozornosť na mladých zo sociálne slabšieho, znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Predaj devonacialii a suvenírov zo Svätej Zeme - ružence, oleje na pomazanie, svätá voda, magnetky, iné darčeky a bižutéria.
Slúženie bohoslužieb, organizovanie pravidelných misijných ciest do misijných zborov v mestách na Slovensku. Výchovno-vzdelávacia činnosť pre mládež, vydávanie časopisu Hlas viery, kníh, brožúr.
Pomoc deťom v ohrození. Spájanie kresťanov a kresťanských organizácií, projektov a jednotlivcov, prostredníctvom konferencií a školení, poradenstva, kontaktov na iné subjekty.
Práca s mládežou, so seniormi, sociálne služby, modlitbová služba, sociálne poradenstvo, duchovná formácia žien - matiek, práca s mládežou.
Saleziánske občianske združenie a mládežnícky futbalový klub. Organizovanie a účasť na športových podujatiach, výchova a pomoc mladým.
Misijné spoločenstvo - snaha o spoločný život, vzájomné rešpektovanie a priblíženie sa k Ježišovi. Spoločné misie, výjazdy.
Práca s mladými ľuďmi na sídlisku Šípok v Malých Uherciach. Organizovanie letných táborov, akcií a podujatí.
Správa internetového kníhkupectva, médiá, knihy pre deti, rodičov, rady mladým, poézia, oddych, rast osobnosti, literatúra faktu, pre kňazov.
Spoločenstvo kňazov a ich pomocníkov, duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach.
Nezisková organizácia pôsobiaca v neziskovom sektore, organizujúca stretká spoločenstiev, krúžky, záujmové kluby v rôznych smeroch.
Dobrovoľné občianske združenie, rozvíjanie osobnosti a sebarealizácie v prospech ostatných, podieľať sa na výchove mládeže.
Združenie na podpora rodiny ako miesta pre výchovu detí a prehlbovanie vzťahov medzi manželmi, rodičmi a ich deťmi, v duchu kresťanských biblických hodnôt.
Šírenie kresťanského ducha do každodenného života. Organizovanie aktivít pre deti a mládež, ženy, mužov, poskytovanie poradenstva, bohoslužby.
Zbor Apoštolskej cirkvi v Dubnici nad Váhom - informácie o bohoslužbách a činnosti skupín.
Ubytovanie a stravovanie v areáli evanjelického mládežníckeho centra, prenájom spoločenských priestorov, prevádzkovanie reštaurácie.
Formácia mladého človeka na kresťanskú osobnosť, vydávanie kníh a časopisov, organizovanie kurzov a školení pre vedúcich spoločenstiev.
Cieľom projektu Adoptuj si politika je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe za jednotlivých politikov, ktorí zastupujú záujmy občanov Slovenska v parlamente.
Organizovanie aktivít pre deti a mládež – hudobné, športové, aktivity rozvíjajúce duchovné hodnoty.
Zbor Apoštolskej cirkvi v Galante. Modlitebné a mládežnícke stretnutia.
Rozvoj práce s mládežou, podpora študentov zo sociálne slabších rodín, podpora misijných aktivít v miestnych cirkevných spoločenstvách.