Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Národnostné menšiny - internetové časopisy(43 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Všetky lokality
1 - 25 z celkom 43 výsledkov
Odporúčame vám
Záujmové združenie fyzických osôb. Podpora detí a mládeže maďarskej a inej menšiny, prispievanie k prekonávaniu sociálnych a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, adresár krajanských spolkov, dotácie, slovenské zahraničie.
Občianske združenie na podporu a rozvoj slovensko - ruských vzťahov. Informácie o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike, určené pre verejnosť i členov spoločnosti.
Občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou na Slovensku a jej kultúrou.
Nepolitické občianske združenie obyvateľov Slovenskej republiky hlásiaci sa k českému, moravskému a slezského pôvodu. História, štatistiky, pobyty, české školy na Slovensku.
Občianske združenie. Poradenstvo pri hľadaní zamestnania, sociálno - právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo, podpora vzdelávania.
Organizovanie Dní francúzskej kultúry - koncerty, výtvarné expozície. Voľnočasové aktivity mladých.
Združenie slovanskej vzájomnosti - rozvoj kultúrnych, umeleckých, vedeckých, spoločenských kontaktov medzi národmi a národnosťami slovanských štátov.
Ochrana práv a slobôd svojich členov a slobôd ostatných občanov. Organizácia podujatí, zachovanie kultúry, tradícií a materinského jazyka.
Dobrovoľné občianske združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry. Vydávanie časopisu Korene.
Zastrešenie viac ako 120 občianskych združení, rozvíjanie partnerskej spolupráce s organizáciami v treťom sektore, s inštitúciami štátnej správy.
Klub rómskych aktivistov - sociálne poradenstvo, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Spoločnosť propaguje Slovensko a jeho regióny, slovenskú kultúru, zapája sa do programov cezhraničnej spolupráce, spolupracuje s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami a verejnosťou v ČR a na Slovensku.
Združenie ľudí s cieľom zjednocovať intelektuálny potenciál mladej rómskej populácie.
Občianske združenie - vytvárania zmysluplného voľného času deťom a mládeže, podpora spoločensko-kultúrnych aktivít, pomoc a podpora slovenskej minorite v Rumunsku.