Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny(35 záznamov)

1 - 25 z celkom 35 výsledkov
Odporúčame vám
Liečba kriticky chorých pacientov, s poruchou vedomia, s ťažkým rozvratom vnútorného prostredia, po ťažkých úrazoch, život ohrozujúcich stavov, pacientov so zlyhávaním životne dôležitých funkcií.
Predopreračné vyšetrenia, podávanie anestézie, intenzívna, resuscitačná starostlivosť a konziliárne služby. Starostlivosť a liečba kriticky chorých.
Klinika poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia.
Zabezpečenie hospitalizácie pacientov na oddelení s prístrojovým vybavením, ktoré nahrádza, podporuje a zároveň aj sleduje činnosť zlyhaných orgánov.
Anestéziológia a intenzívna medicína, liečba kriticky chorých pacientov, odborná zdravotná starostlivosť.
Oddelenie zabezpečuje intenzívnu liečebnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých došlo alebo dochádza k zlyhaniu základných životných funkcii.
Anestetická a intenzívna starostlivosť je v KNsP. OAIM sa člení na úsek anestetický, anestéziologickú ambulanciu a úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti (lôžková časť).
Poskytovanie anestézií, základnej a rozšírenej resuscitácie. Umelá pľúcna ventilácia, kanylácia centrálnej žily, artérie, hrudná drenáž, externá stimulácia srdca, merania tlaku krvi, srdcového výdaja.
Hospitalizácia pacientov, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu a podporu ostatných vitálnych funkcií. Všetky typy anestézie, pôrodná epidurálna analgézia.
Liečba kriticky chorých pacientov, s poruchou vedomia, s ťažkým rozvratom vnútorného prostredia, po ťažkých úrazoch, život ohrozujúcich stavov, pacientov so zlyhávaním životne dôležitých funkcií.
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje anesteziologickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť a liečbu bolestí.
Vykonávanie anestézii, punkčno-dilatačných tracheostómií, monitorovanie hemodynamiky. Neurointenzívna starostlivosť. Nepretržitá intenzívna, resuscitačná starostlivosť a konziliárne služby.
Celkové a regionálne anestézie v oblasti chirurgie, stomatochirurgie, oftalmológie, psychiatrie a anestézie. Konziliárne služby u pacientov v kritickom stave.
Oddelenie je špecializované pracovisko vykonávajúce špecializované a náročné anestéziologické a intenzívnomedicínske činnosti v rámci špecializovaného odboru.
Bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. uskutočňuje široké spektrum celkových i regionálnych anestéziologických techník.
Anesteziologická časť a časť resuscitácie a intenzívnej medicíny. Epidurálna pôrodná analgézia. Liečba akútne zlyhaných a zlyhávajúcich základných vitálnych funkcii a orgánových systémov.
Všetky typy anestézie pre liečebné a diagnostické výkony v odboroch chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo. Zabezpečenie umelej pľúcnej ventilácie, podpora vitálnych funkcií.
Poskytovanie anestézie pre rôzne operácie, široká škála celkovej anestézie a zvodovej anestézie. Inhalačná izofluranová, sevofluránová anestézia, neuroleptanestézia.