Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Ústavná liečebná a ošetrovateľská starostlivosť o pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú odbornú zdravotnú starostlivosť.
Liečba stavov po zlomeninách, reumatické ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia - Alzheimer, Parkinsonova choroba, chronická ischemická choroba.
Liečba a ošetrovanie, rehabilitácia a nácvik bežných denných činností na oddelení dlhodobo chorých.
Lliečba chronicky chorých, ktorých zdravotný stav vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činnosti.
Poskytovanie odbornej medicínskej, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti pre dlhodobo chorých a multimorbídnych pacientov vo veku od 12 rokov.
Liečba pacientov s chronickými ochoreniami pohybového aparátu, po akútnych cievnych mozgových príhodách, po zlomeninách, s onkologickými ochoreniami a pooperačné stavy.
Liečebná a ošetrovateľská starostlivosť pre pacientov, ktorej povaha ochorenia a predpokladaná dĺžka liečby presahuje bežnú ošetrovaciu dobu akútnych oddelení.
Oddelenie dlhodobo chorých, geriatria. Starostlivosť pacientom s chronických chorôb dospelého veku.
Zabezpečenie poskytovania odbornej medicínskej, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti pre dlhodobo chorých.
Ústavná zdravotná staroslivosť u pacientov s chronickými chorobami, pri ich komplikáciách vyžadujúcich odborné liečebné zásahy.
Starostlivosť chronicky chorým dospelým pacientom, diagnostika, liečba a liečebná rehabilitácia pre pacientov.
Doliečovanie poúrazových a postoperačných stavov. Cievne príhody, malígne ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia.
Liečebná, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť chronicky chorým pacientom, ktorí sú prevažne preložení z iných oddelení a kliník na doliečovacie oddelenie.
Liečenie dlhodobo chorých pacientov po cievnych, mozgových príhodách, po zlomeninách, po zhoršení pohyblivosti, degeneratívnom poškodení mozgu a s poruchami pamäti.
Liečba a ošetrovanie, rehabilitácia a nácvik bežných denných činností na oddelení dlhodobo chorých.
Lekárska, ošetrovateľská, rehabilitačná starostlivosť pre polymorbídnych, imobilných pacientov, prevažne seniorov. Snaha stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav a dosiahnuť maximálne možnú sebestačnosť.
Zdravotná starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chorôb dospelého veku, ktorí vyžadujú liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností.
Dlhodobejšia, liečebná, ošetrovateľská, RHB starostlivosť chorým so stanovenou diagnózou a liečebným programom, u ktorých charakter ochorenia neumožňuje ambulantnú starostlivosť.
Liečebno - preventívna starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu.
Zdravotná starostlivosť chronicky chorým dospelým pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy. Dlhodobá komplexná liečba a rehabilitácia.
Liečenie pacientov po cievnych, mozgových príhodách, po zlomeninách, s chronickými, dlhodobo sa hojacimi ranami, po zhoršení pohyblivosti, degeneratívnom poškodení mozgu, s poruchami pamäti.
Zdravotná starostlivosť o pacientov s chronickými ochoreniami alebo pomalým priebehom uzdravovacieho procesu na doliečovacom oddelení.