Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pôda - čistenie a dekontaminácia(7 záznamov)

1 - 7 z celkom 7 výsledkov
Odporúčame vám
Dekontaminácie pôd a vôd znečistených ropnými uhľovodíkmi, likvidácia odpadu, údržba, čistenie, sanácia znečistených nádrží, revízie, nátery, pieskovanie, výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc.
Zber a skladovanie odpadových olejov, recyklovanie odpadu a odpadového oleja, dekontaminácia území, poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadovými olejmi.
Dekontaminácia zemín a vôd, biodegradácia, stavebno - izolačné činnosti. Recyklácia stavebných odpadov, sanácia.
Vodné hospodárstvo - riešenie zásobovania vodou z vlastného vodného zdroja, úprava vody na úžitková a pitnú, čistenie odpadových vôd.
Zber, preprava a spracovanie odpadov po celom území zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, čistenie autoumyvárok, zaolejovaných vôd, dekontaminácie pôdy, odstraňovanie azbestu, kompostovanie.
Čistenie priemyslových odpadových vôd, regenerácia a recyklácia rezných emulzií, čistenie a filtrácia olejov, spracovanie, drtenie a odstredenie triesok po obrábaní, priemyslové odsávanie a filtrácia.
Dekontaminácia horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, dekontaminácia a čistenie pevných plôch, technologických liniek, sanačné čerpania, riešenie ekologických havárií v priemysle.