Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Preprava zosnulých(112 záznamov)

1 - 25 z celkom 112 výsledkov
Odporúčame vám
Prevádzkovanie pohrebnej služby, prevoz zosnulých, prevádzkovanie pohrebiska. Predaj smútočných predmetov.
Poskytovanie komplexných pohrebných služieb, prevoz zosnulých, vybavenie dokladov spojených s úmrtím, predaj truhiel, kvetinovej výzdoby.
Kompletné pohrebné služby. Vnútroštátna a medzinárodná preprava zosnulých, vybavenie pohrebnej dokumentácie, poradenstvo a konzultačná činnosť. Kamenárstvo. Predaj truhiel. Organizácia pohrebu.
Pohrebné služby - smútočné obrady, predaj rakiev, prevoz zosnulých v rámci celého Slovenska.
Pohrebné obrady, kremácie, predaj rakiev, rozvozy zosnulých a ich úprava, smútočné oznámenia, kvetinová výzdoba.
Komplexné pohrebné služby. Prevoz zosnulého. Úprava a starostlivosť o zosnulého. Zabezpečenie kremácie. Výkop hrobu. Smútočné oznámenia, parte. Pohrebné dokumenty a poistenie. Čistenie pomníkov.
Pohrebné služby - zabezpečenie pohrebnej rozlúčky, kremácie, vyvesenie parte, výkop a zásyp hrobu. Predaj rakiev a smútočných doplnkov, vencov a kytíc.
Pohrebné a cintorínske služby - doprava, obliekanie a úprava nebohého. Predaj - truhly, vence, kytice, kvety.
Kompletné pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých. Zabezpečenie a organizácia obradu, úmrtného listu, výkop a zasypanie hrobu, parte, písanie na stuhy, kvetinová výzdoba, poradenstvo.
Kompletné pohrebné a kremačné služby. Predaj rakiev, vencov, kytíc, smútočných doplnkov, prevoz zosnulých, výkop hrobov, vybavenie matriky.
Prevádzkovanie pohrebnej služby, preprava zosnulých podľa požiadaviek pozostalých, výkop hrobu.
Poskytovanie pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb. Prevozy zosnulých, ich úprava. Predaj vencov a kytíc.
Poskytovanie komplexných pohrebných služieb. Odvoz a dovoz zosnulých. Kamenárstvo a kamenosochárstvo.
Prevádzkovanie pohrebnej služby. Prevoz a pochovávanie zosnulých. Predaj smútočných potrieb.
Pohrebné služby, odvoz zosnulých a služby v oblasti kamenárstva - výroba pomníkov a múrikov.
Služby pohrebného ústavu, preprava zosnulých, úprava zosnulých. Predaj kvetov, smútočných potrieb.
Pohrebné služby. Prevozy zosnulých, vykopanie a zásyp hrobu, vybavenie všetkých pohrebných a matričných dokladov. Truhly, ozdobné urny, kvetinová výzdoba. Aranžovanie. Obliekanie a úprava zosnulých.
Pohrebné služby - obliekanie a úprava zosnulých, vybavenie dokumentov, zhotovenie krížikov s údajmi zosnulých.
Pohrebné a cintorínske služby. Zabezpečenie prepravy zosnulých.
Pohrebná služba a pohrebisko - výroba vencov a kytíc, spracovanie prírodného kameňa.
Pohrebné, cintorínske a kremačné služby, prevádzka cintorína a krematória. Prevoz zosnulých na miesto určenia v automobiloch s chladením. Výroba a predaj vencov, kytíc, výkopy hrobov.
Pohrebníctvo, prevoz zosnulých, predaj rakiev, kopanie hrobu, obliekanie a úprava zosnulých.
Prevádzkovanie pohrebnej služby - prevoz zosnulého, výber truhly, príprava a vykonanie poslednej rozlúčky, výkop jamy alebo zabezpečenie kremácie. Viazanie vencov a kytíc.
Pohrebníctvo - organizácia pohrebov, predaj smútočných predmetov.