Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Prokuratúry(65 záznamov)

1 - 25 z celkom 65 výsledkov
Odporúčame vám
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Súdnictvo, súdne a právne činnosti pre spravodlivosť trestných a netrestných úkonov.
Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi.
Stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a výkon dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, uplatňovanie oprávnení v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Príprava a realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Súdnictvo, súdne a právne činnosti v oblasti spravodlivosti trestných a netrestných úkonov.
Vykonávanie opatrení na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti.
Príprava a realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Organizácia, postavenie a pôsobnosť prokuratúry, register trestov, štatistiky trestnej a netrestnej činnosti.
Vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestné stíhanie podozrivých osôb.
Podieľanie sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a všeobecne záväzných predpisov.
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, dozor nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Uplatňovanie oprávnení v konaní pred súdmi, zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality.
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, dozor nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a výkon dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Odstraňovanie príčin a podmienok trestnej činnosti, prevencia a potláčanie kriminality.
Tvorba právnych predpisov, výkon dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozor nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Príprava a realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality.