Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 25 z celkom 55 výsledkov
Odporúčame vám
Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy - duchovná reformácia, metodické semináre. Duchovná obnova a spolupráca s mládežou.
Podpora záchrany stredovekých nástenných malieb, gregoriánske sväté omše, stredoškolské vzdelávanie na gymnáziu, prehliadky kláštora a knižnice, vedenie nadácie.
Starostlivosť o bezdomovcov, Rómov a chudobných, charitatívna činnosť. Ošatenie, hygiena, teplé jedlo ľudom bez strechy nad hlavou.
Rehoľné spoločenstvo - morálna obnova pre ženy, domy pre slobodné mamičky, ústavy pre mentálne postihnuté deti, internáty a materské školy.
Cirkevná organizácia. Na Slovensku pôsobí už od roku 1672 ako konvent s prvou verejnou mužskou nemocnicou.
Činnosť náboženskej organizácie rehoľných sestier, aktualizácia a upevňovanie viery.
Rehoľa Salvatoriánov, vykonávanie misií, pôsobenie medzi mládežou, usporadúvanie exercií.
Rehoľné spoločenstvo - spiritualita, apoštolát, duchovná rodina, kresťanské princípy a hodnoty. Sociálna, charitatívna, pastorálna a pedagogická činnosť.
Činnosti cirkevnej organizácie. Cirkevné potreby a literatúra, pastorácia mládeže.
Privádzanie ľudí k zásadnému bodu kresťanského života - k láske k Bohu.
Súčasť globálnej rehole kazateľov a člen dominikánskej rodiny kňazov, bratov, sestier, mníšok a laikov.
Rehoľný rád katolíckej cirkvi. Spoločenstvo bratov, ktorí sú zasvätení sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti. Cirkevná organizácia.
Starostlivosť o starých a chorých ľudí, dospelých a detí. Vyučovanie a výchovná činnosť.
Cirkevná organizácia - zlepšovanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi veriacimi. Starostlivosť o chorých, bezvládnych.
Modlitby, pravidlá bratstva, história farnosti, aktuality, bratstvo v iných farnostiach, duchovné cvičenia.