Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Skládky odpadu(82 záznamov)

51 - 75 z celkom 82 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie nekovového starého materiálu, skladovanie a manipulácia.
Stavebná firma. Výstavba objektov - kancelárske budovy, prevádzkové a výrobné haly, supermarkety, obytné domy, čistiarne odpadových vôd a kilometre kanalizačných zberačov.
Prevádzkovanie skládky odpadov, hospodárenie v oblasti nakladania s odpadmi, zneškodňovanie odpadov.
Prevádzkovanie skládky odpadu. Zber a nakladanie s odpadom zo žúmp a septikov.
Čistiareň odpadových vôd - nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber a zneškodnenie odpadov, úprava kyslých, zaolejovaných a alkalických vôd, skládkovanie. Poradenská a inžinierska činnosť.
Zber a preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu, prevádzkovanie skládky odpadu.
Výstavba skládky dopadov. Predaj plastových kontajnerov a nádob - 120, 240 a 1100 l litrov.
Služby a technológie pre životné prostredie, zimná a letná údržba komunikácií, odpadové hospodárstvo. Ekonomické poradenstvo, faktoring a forfaiting.
Prevádzkovanie skládky odpadu - výkup a spracovanie druhotných surovín.
Odkup nadbytočných skladových zásob, vyradenej technológie a zariadení. Zber elektroodpadov, cínových odpadov, elektroplastov, železných, neželezných a drahých kovov.
Poskytovanie rôznych geologických prác - vŕtanie studní, aboratórne rozbory zemín a podzemnej vody, dynamickú a statickú peretráciu, radónový prieskum, pedologický prieskum a iné.
Uskladňovanie a zvoz odpadu, bioodpad, komunálny odpad. Ponuka voľných kapacít na uskladnenie odpadu.
Výroba plastových okien a dverí, príslušenstva a doplnkov. Prevádzkovanie skládky riadeného odpadu a zariadenia na znehodnocovanie odpadov. Ťažba barytových surovín a ich spracovanie.
Poskytovanie služieb v oblasti komunálneho odpadu - nakladanie a vývoz odpadu.
Zber, výkup, preprava, zhromažďovanie, skladovanie a manipulácia s odpadom. Cestná nákladná doprava.
Ťažba, spracovanie a predaj prírodného a syntetického sadrovca. Výroba sadry a sadrových výrobkov - omietky, tvárnice. Prenájom a predaj bytov. Zemné a stavebné práce, autodoprava, ukladanie odpadov.
Zhodnocovanie, zber, spracovanie a výkup elektrického, elektronického, kovového odpadu a odpadu s obsahom drahých kovov z domácností a priemyslu, poradenstvo.
Odvoz komunálneho odpadu, separácia odpadu a odvoz vytriedených komodít k ďalšiemu spracovaniu, starostlivosť o komunikačnú zeleň a údržbu zelene. Prevádzkovanie zberných dvorov a skládky odpadu.
Skládka odpadu, zaistenie odvozu a odstránenia odpadu, pristavovanie a prenájom veľkoobjemových kontajnerov, čistenie mesta, údržba verejného osvetlenie a mestskej zelene.
Zberné suroviny - výkup železa, farebných kovov, odber plastov, skla, textilu, likvidácia nebezpečného a komunálneho odpadu, prenájom konajnerov, odvoz odpadu.