Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Spracovanie miezd(1 419 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 419 výsledkov
Odporúčame vám
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňová optimalizácia, daňové priznania, spracovanie miezd, ročné zúčtovania, poradenstvo.
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, DPH, daňové priznania, administratívne služby, daňové poradenstvo.
Auditórske služby - overovanie účtovných závierok, audit súladu výročných správ, preverenie finančných informácií. Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, spracovanie a evidencia daní.
Vedenie účtovníctva, daňová agenda, mzdy a personálna agenda. Účtovné a ekonomické služby, administratívne služby, správa registratúry. Zriadenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom.
Ekonomické a účtovné služby - vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdy a personalistika, vyhotovenie daňových priznaní, zastupovanie klientov, účtovné a ekonomické poradenstvo.
Kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňových priznaní. Spravovanie miezd. Zakladanie spoločností s.r.o. Účtovné poradenstvo.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, dane, DPH, daňové priznania.
Poskytovanie ekonomických služieb - vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, ekonomické poradenstvo pre fyzické i právnické osoby.
Účtovná, mzdová a personálna agenda, neziskové organizácie a účtovanie firiem v konkurze. Interná a externá spolupráca, poradenstvo.
Daňové a účtovné poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, audity.
Vedenie účtovnej evidencie a mzdovej agendy, kontrola účtovníctva a účtovnej uzávierky a závierky, ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo.
Vedenie účtovníctva, jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, vypracovanie daňového priznania, poradenstvo.
Chránená dielňa - administratívne služby týkajúce sa účtovníctva Účtovné dokumenty skenujeme, upravujeme, premenúvame, triedime a importujeme do účtovných softvérov Komplexné vedenie účtovníctva
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňových priznaní, účtovných výkazov, miezd a personalistiky, on-line účtovníctvo, poradenstvo, intrastat.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, personalistika, účtovné poradenstvo, daňové priznania a administratívne služby.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, daňové priznania, administratívne služby.
Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, evidencia DPH, spracovanie mzdovej a personálnej agendy, ekonomické a účtovné poradenstvo.
Spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, miezd, DPH a daňových priznaní a hlásení.
Spracovanie jednoduchého účtovníctva v programe ALFA, spracovanie podvojného účtovníctva v programe OMEGA, spracovanie miezd v programe OLYMP. Daňové priznania, styk s inštitúciami, poradenstvo.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Mzdy, personalistika, DPH, daňové priznania.
Ekonomické služby - jednoduché a podvojné účtovníctvo, polygrafia, reklamná a poradenská činnosť.
Spracovanie účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní, personálnej a mzdovej agendy, podnikateľských zámerov. Organizovanie kurzov, seminárov a školení v oblasti daňovej, účtovnej, pracovno-právnej oblasti.
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva - mzdy, daňové priznania. Daňové a ekonomické poradenstvo.
Účtovné služby - vedenie účtovnej evidencie, jednoduché a podvojné účtovníctvo, dane, mzdové účtovníctvo.