Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Správa prírodných zdrojov - Banskobystrický kraj(58 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Správa prírodných zdrojov - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 58 výsledkov
Odporúčame vám
Zabezpečenie komplexného environmentálneho poradenstva a manažmentu pre firmy, a to v odpadovom hospodárstve, ochrane vôd a ovzdušia, rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov, vybavenie povolení a súhlasov, evidencia odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, nakladanie s odpadom, vypracovanie interných smerníc, vypracovanie hlásení a dokumentácie podľa zákonov, vykonávanie funkcie vodohospodára, kontrola dodržiavania právnych a iných požiadaviek vyhodnotená z poskytnutej dokumentácie a skutkového stavu prevádzky, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.
Čistenie a údržba kanalizácií, krtkovanie. Inšpekcia potrubia kamerou.
Správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Starostlivosť o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.
Výkup druhotných surovín zo železa, liatiny, antikoru a farebných kovov, elektromotorov a káblov.
Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese, skartácia dokumentov. Prenájom dopravnej techniky a kontajnerov.
Odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemového odpadu, tekutých odpadov. Zber elektroodpadov a nebezpečných odpadov, separovaný zber.
Výmena kanalizačného azbestoveho potrubia, stupačiek. Demontáž a likvidácia azbestových eternitových striech, likvidácia azbestu v interiéroch a exteriéroch.
Údržba mestskej zelene, detských ihrísk. Správa a prevádzka rekreačných zariadení. Prevádzkovanie pohrebníctva.
Technická správa nehnuteľnosti - komunálne služieb, zásobovanie, údržbárske, záhradnícke práce, čistenie komunikácií. Poradenstvo pri výbere nehnuteľností, komplexný právny servis, príprava zmlúv.
Spracovanie druhotných surovín termoplastických materiálov, recyklovanie plastov.
Poskytovanie komplexných čistiacich, upratovacích služieb. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia. Údržba zelene a vonkajších plôch. Práčovňa, čistenie dopravných prostriedkov, zásielková služba.
Sadovnícke a terénne úpravy. Zakladanie nových trávnikov, regenerácia a zmladenie starších trávnikov. Servis elektrického ručného náradia.
Skartácia dokumentov, výkup a predaj zberového papiera a plastov, predaj recyklačných nádob.
Zber, preprava a zhodnocovanie odpadov, triedenie, lisovanie, recyklácia, preprava a nakladanie s nebezpečným odpadom. Zámočnícke, zváračské a stavebné práce, prenájom špeciálnych vozidiel, a strojov.
Organizácia pre nakladanie s elektroodpadom. Zabezpečovanie zberu, prepravy a ekologického spracovania vyradených elektrospotrebičov u autorizovaných spracovateľov.
Zber, odvoz a recyklácia lepeného skla, autoskla, drátoskla, dithermy, vrstveného, bezpečnostného, farebného skla, kónexov. Výmeny autoskla.
Kosenie, údržba zelene a záhradné služby. Závlahy, záhradné lavičky a výroba z dreva na mieru.
Údržba ciest, výsadba a údržba zelene, hydroosev, rekultivácie pôdy.