Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Správa prírodných zdrojov - Bratislavský kraj(129 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Správa prírodných zdrojov - Bratislavský kraj
Bratislava (93)
Malacky (9)
Pezinok (13)
Senec (10)
1 - 25 z celkom 129 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenská, konzultačná a audítorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Poskytované služby - environmentálny manažment prevádzok, environmentálny audit, EIA, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a vôd, certifikácia (ISO 14001, BREEAM, EMAS), ADR, ESG audit a poradenstvo.
Výkup železa, farebných kovov a papiera, služby v oblasti nakladania s odpadmi.
Správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Starostlivosť o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.
Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese, skartácia dokumentov. Prenájom dopravnej techniky a kontajnerov.
Údržba pozemkov - kosenie trávy a mulčovanie traktorom, čistenie pozemkov lesnou frézou.
Poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti životného prostredia. Prieskumy, monitoring a sanácie environmentálnych záťaží. Zabezpečovanie nakladania so špecifickými druhmi odpadov.
Likvidácia, demontáž, spracovanie nepotrebných technologických zariadení. Výkup kovov, druhotných surovín, elektro - odpadu, káblov, akumulátorov, batérií, počítačovej techniky.
Informácie o členoch rady, organizačná štruktúra, legislatíva, povolenia a rozhodnutia úradu, poskytovanie informácií, výročné a tlačové správy.
Odpadové hospodárstvo, prevádzka čističky odpadových vôd, údržba a prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
Záhradnícke a sadovnícke práce, zakladanie a údržba zelene. Automatické závlahy, terénne úpravy, pokládka dlažieb, zimná a letná údržba, odvoz a likvidácia odpadu, cestná nákladná doprava.
Predaj klimatizácií, tepelných čerpadiel, fotovoltiky a rekuperácie.
Stavebné práce v interiéri - búracie práce, interiéry, rekonštrukcie, obklady, dlažby, zatepľovanie a kompletné stavebné práce na kľúč.
Upratovanie vo výrobných spoločnostiach, v kancelárskych objektoch, v obchodných reťazcoch a zariadeniach, upratovanie po stavebných a rekonštrukčných prácach.
Inšpekčný a certifikačný orgán zaoberajúci sa inšpekciou v ekologickom poľnohospodárstve a certifikáciou bioproduktov a biopotravín.
Servis a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a strojnotechnologických zariadení, vývoz odpadovej vody a dovoz pitnej vody.
Upratovacie činnosti, údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy, správa trhovísk, údržba a čistenie odpadkových košov, prevádzka zberného dvora.