Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Správa prírodných zdrojov - Česká republika(93 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 93 výsledkov
Odporúčame vám
Environmentálny servis. Bezpečnostný poradca ADR. Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Predaj a servis priemyselných kolies na VZV.
Správa národného parku - starostlivosť o ekosystém, faunu a flóru, podujatia pre verejnosť.
Výroba ekologických zariadení, projektová činnosť, realizácia stavieb, vodovody a kanalizácie, projektová a dodávateľská činnosť vodohospodárskych celkov.
Ošetrenie drevín stromolezeckou technikou, frézovanie pňov, štepenie, tvorba projektov, posudkov, poradenská činnosť v oblasti dotačných titulov.
Spracovanie kovov, elektroodpadov a katalyzátorov, vybavenie pneuservisov a opravné materiály pre pneuservisy, poradenstvo, účtovníctvo.
Renovácie trávnikov, kultivácia vegetačných vrstiev, založenie nových trávnikov výsevom, pokladanie rekreačných trávnikových kobercov, hnojenie, pieskovanie trávnikov, inštalácia automatických závlah.
Výkup a spracovanie s kovovým odpadom, recyklácia autovrakov, likvidácia železničných vozov.
Projektovanie. Vodárenstvo, odber, úprava a dodávka vody pre firmy a domácnosti, správa kanalizácií, odkanalizovanie.
Údržba zelene, záhradnícke centrum. Projektovanie a realizácia záhrad rodinných domov, komunálna výsadba. Predaj hnojív a substrátov, záhradnej techniky.
Projektovanie, realizácia a vyhodnotenie prieskumu znečistenia, analýzy rizika kontaminovaných území, sanácia ekologických záťaží.
Výkup železa, farebných kovov a autobatérií. Zberný dvor a ekologická recyklácia kovového šrotu a autobatérií.
Občianske združenie zaoberajúce sa enviromentálnymi riešeniami efektívnych a inteligentných budov.
Vodné hospodárstvo - riešenie zásobovania vodou z vlastného vodného zdroja, úprava vody na úžitková a pitnú, čistenie odpadových vôd.
Technické služby mesta Most - narábanie s odpadom, likvidácia odpadu, údržba a oprava komunikácií, čistenie verejných plôch, prevádzkovanie verejného osvetlenia, správa cintorínov.
Triediaca linka na spracovanie druhotných surovín, prekladacia stanica na odpady kategórie "O", komunálny odpad a priemyselné odpady.
Meranie prírodnej rádioaktivity. Radiačná kontrola a radiačná ochrana v jadrovej energetike, v zdravotníctve a priemysle.
Projekty vodovodov, úpravovne vody, tokov, vodojemy, kanalizácie, ČOV, vodohospodárske stavby.