Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Správa prírodných zdrojov - Trenčiansky kraj(48 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Správa prírodných zdrojov - Trenčiansky kraj
1 - 25 z celkom 48 výsledkov
Odporúčame vám
Spoločnosť ENVIRING s.r.o. vykonáva certifikované odstraňovanie a likvidáciu materiálov s obsahom azbestu. Odvoz a spracovanie ostatných odpadov (druhotných surovín, stavebných odpadov, odpadov z priemyslu a výroby) a nebezpečných odpadov ( tuhých aj tekutých). ADR preprava nebezpečných vecí a odpadu. Naše služby vykonávame v rámci celej SR.
Prevádzkujeme zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Zabezpečujeme zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny.
Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese, skartácia dokumentov. Prenájom dopravnej techniky a kontajnerov.
Výkup druhotných surovín - nástrojové ocele, zliatiny, nadnormatívne zásoby, kovové, liatinové a papierové odpady, farebné kovy. Zberné kontajnery pre firmy, školy. Likvidácia výrobných prevádzok.
Upratovanie vo výrobných spoločnostiach, v kancelárskych objektoch, v obchodných reťazcoch a zariadeniach, upratovanie po stavebných a rekonštrukčných prácach.
Výkup druhotných surovín - farebné kovy, železný šrot, autobatérie.
Údržba cestných komunikácií a chodníkov, zakladanie a rekultivácia porastov. Elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia, cestná nákladná doprava. Pohrebná služba. Zber a likvidácia odpadov.
Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov skládkovaním, triedenie, lisovanie odpadov, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, drtenie a regranulácia vytriedených plastov, predaj regranulátov.
Komplexné riešenia v oblasti zberu, separácie, zhodnocovania a likvidácie technologického plastového odpadu.
Zber komunálneho odpadu, čistenie mesta a okolia. Čistenie kanalizácií, výsadba a údržba zelene, verejné osvetlenie.
Záhradná architektúra, realizácia automatických závlah, zakladanie parkov, parčíkov a verejnej zelene. Návrh jazierok, biobazénov, prírodných vodných plôch. Realizácia drevených záhradných stavieb.
Výroba priemyselných hnojív, ekologická likvidácia reštauračného odpadu, likvidácia jatočných odpadov.